chroot

aydemir edited this page Nov 18, 2012 · 3 revisions

Selamlar, Öncelikle anka geliştiricilerinden öğreneceğiniz XXX adresinden pisi paketlerini indirelim :)

/home/serdar/pisipaketlerim gibi bir dizine tüm pisileri atalım.

Bu kılavuzda chroot içinde çalışılacak dizin Anka’nın çalıştığı disk bölümünden ayrı bir disk bölümü olarak seçildi.Anlatım ona göre yapıldı.

Eğer kullanmadığınız bir disk bölümünüz varsa bu disk bölümünü ext4 olarak biçimlendirmek için root olarak:

mkfs.ext4 /dev/sdX12 gibi bir komut vermeniz yeterli.
örnek komut: mkfs.ext4 /dev/sda5 gibi

Ardından bu disk bölümünü bağlayalım, root olarak:

mkdir -pv /mnt/anka mount /dev/sdaX /mnt/anka

NOT *****=======================================
Harici bir disk kullanmadan da chroot ortamını kullanabiliriz.
Root olarak mkdir /root/anka dizinini oluşturup orada da çalışabiliriz.

Bu yöntemi kullanmak için önce bu belgeyi sonuna kadar OKUYUP ilgili yerlerde
http://svn.pardus.org.tr/pardus/playground/eren/pardus-openvz-howto.txt
adresinden yararlanabilirsiniz. Belgenin geri kalanında anlatım "ayrı bir disk bölümüne göre" devam edecektir.
NOT ****==========================

Disk bölümünü bağladıktan sonra pisilerimizi kuralım, kullanıcı olarak:

-------------------------------------------------
sudo pisi it /home/serdar/pisipaketlerim/*.pisi -D /mnt/anka -dv --ignore-dep --ignore-comar --ignore-file-conflicts  komutunu verip tüm pisileri kuralım.


----------------------------------

---------------------------------------
cp -Rv /mnt/anka/usr/share/baselayout/* /mnt/anka/etc/     komutuyla gerekli dosyaları taşıyalım.
--------------------------------------------------

root olarak şu komutları verelim:
--------------------------------
mount --bind /proc /mnt/anka/proc
mount --bind /sys /mnt/anka/sysmkdir -pv /mnt/anka/dev/shmmount --bind /dev/shm /mnt/anka/dev/shm
-----------------------------------------------

Şimdi sırada chroot komutu var: ROOT olarak:
-----------------------------
chroot /mnt/anka       komutunu verdik ve artık içerideyiz :)
-----------------------------

chroot içerisine girdikten sonra:
--------------------------------------------
mknod /dev/console c 5 1
mknod /dev/null c 1 3
mknod /dev/random c 1 8         komutlarını veriyoruz.
mknod /dev/urandom c 1 9
---------------------------------------------
mkdir /var/run/dbus
service dbus start
pisi cp -d
ile yapılandırılmayı bekleyen paketleri yapılandırıyoruz.

Herşey tamam. Artık paket yapmaya başlayabiliriz.

chroot içerisinde en üst dizine bir çaşılma dizini oluşturup işlerimizi orada halledebiliriz.
-------------------------
mkdir islergucler
-------------------------
komutu ile bu dizini oluşturduk.

alt+f2 ile açılan komut satırına
kdesu dolphin
yazarak sistemde rahatça gezinebileceğimiz dosya tarayıcımızı açarız.

Bu islergucler dizinine githubdan daha önce çektiğimiz depoyu kopyalayarak chroot içerisinde paket yapmaya başlayabiliriz.


chroot içinden çıkmadan önce mutlaka service dbus stop komutu ile servisi durdurmalıyız.
----------
exit   komutuyla chroottan çıkmalıyız.
-----------


Ardından mount ettiğimiz dizinleri ayırmalıyız.
---------------------------------------
umount /mnt/anka/dev/shm
umount /mnt/anka/proc
umount /mnt/anka/sys
umount /mnt/anka

----------------------------------------

Daha sonra tekrar chroot içinde çalışacağımızda

mount --bind /proc /mnt/anka/proc
mount --bind /sys /mnt/anka/sys
mount --bind /dev/shm /mnt/anka/dev/shm

komutlarını verdikten sonra

chroot /mnt/anka

komutuyla aynı ortama yeniden erişebiliriz.

Herkese kolaylıklar diliyorum...


-----------------------
Obsoleteman
------------------------