Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
187 lines (122 sloc) 5.63 KB
To jest Parrot, wersja 2.11.0
-----------------------------
Prawa autorskie (C) Parrota należą do 2001-2010, Parrot Foundation.
INFORMACJA O LICENCJI
---------------------
Ten kod jest rozpowszechniany na warunkach licencji Artistic License 2.0.
Więcej szczegółów znajduje się w pliku LICENCE, gdzie można znaleźć cały
tekst licencji.
OPIS
----
Parrot jest maszyną wirtualną, zaprojektowaną, aby efektywnie kompilować
i wykonywać kod języków dynamicznych.
WYMAGANIA
---------
Potrzebujesz kompilator języka C, linker, i oczywiście program make.
Jeśli będziesz linkował z biblioteką ICU, musisz ją ściągnąć i zainstalować
przed konfigurowaniem Parrota. Pobierz ją z http://site.icu-project.org/download
Potrzebujesz również Perla 5.8.4 lub nowszego, i Storable 2.12 lub nowszego,
aby uruchamiać różne skrypty służące do konfiguracji i budowania.
Na większości z platform, które wspieramy od początku, Parrot powinien zbudować
się sam. Lista wspieranych platform znajduje się w docs/parrot.pod.
Plik PLATFORMS przechowuje informacje dotyczące raportów z platform, na
których Parrot był zbudowany i testowany.
JAK UZYSKAĆ PARROT Z GITHUB
---------------------------
I. Zainstaluj Git.
Linux:
Metoda instalacji zależy od twojej dystrybucji. Instalacja rozpocznie się po
wpisaniu (jako root, albo sudo <komenda>):
Na Ubuntu/Debianie (oparte na apt):
apt-get install git-core
Na Red Hat/Fedorze (oparte na rpm):
yum install git
Na Gentoo (portage):
emerge -av dev-vcs/git
Windows:
Są 2 porty Git na Windows:
msysgit http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list
TortoiseGit http://code.google.com/p/tortoisegit/downloads/list
Macintosh OS X:
Przejrzenie internetu pozwoli znaleźć wiele różnych instalatorów git dla
Mac OS X, w tym:
http://help.github.com/mac-git-installation/
II. Uzyskanie Parrot z github.com
Aby ściągnąć kopię repozytorium Git Parrota:
git clone git://github.com/parrot/parrot.git
Ta komenda domyślnie ustawi gałąź na master. Aby utworzyć lokalną gałąź,
która śledzi gałąź "some_branch":
git checkout -b --track some_branch origin/some_branch
Wszystkie powyższe adresy URL służą jedynie do ściągania danych. Jeśli jesteś
deweloperem jądra Parrot, użyj adresu, który pozwoli na odczyt i zapis:
git clone git@github.com:parrot/parrot.git
Możesz zobaczyć listę wszystkich gałęzi na http://github.com/parrot/parrot
INSTRUKCJE
----------
Na początek, wypakuj tarballa Parrota (jeśli to czytasz, to prawdopodobnie
już to zrobiłeś) i wpisz
perl Configure.pl
aby uruchomić skrypt Configure. Skrypt ten odczyta konfigurację
z uruchomionego programu perl5. Możliwe, że będziesz musiał jawnie pokazać
Configure.pl którego kompilatora i linkera ma użyć. Na przykład, aby
kompilować pliki C za pomocą 'cc', pliki C++ za pomocą 'CC', a linkować
wszystko za pomocą 'CC', należy wpisać
perl Configure.pl --cc=cc --link=CC --ld=CC
Uruchom "perl Configure.pl --help", aby poznać więcej opcji i do
docs/configuration.pod po więcej szczegółów.
W systemach podobnych do HPUX, które nie posiadają inet_pton, należy uruchomić
perl Configure.pl --define=inet_aton
Configure.pl wygeneruje nagłówek config.h, moduł Parrot:Config,
pliki zależne od platformy i wiele plików Makefile.
Plik "myconfig" posiada przegląd ustawień konfiguracji.
Następnie uruchom make. (Configure.pl poda, którą wersję make'a zaleca dla twojego systemu)
Teraz interpreter powinien zbudować program. Jeśli budujesz bibliotekę ICU
(co jest domyślne dla większości systemów), powinieneś użyć GNU make
(lub czegoś, co jest z nim kompatybilne).
Możesz przetestować Parrota za pomocą "make test". Możesz uruchomić testy
równolegle za pomocą "make TEST_JOBS=3 test".
Możesz uruchomić pełną gamę testów za pomocą
make fulltest
Uwaga: plik PLATFORMS zawiera informacje o tym, jakich błędów
powinieneś się spodziewać.
Możesz zainstalować Parrot za pomocą:
make install
Domyślnie, ta komenda instaluje Parrota w /usr/local, a jego plik wykonywalny
umieszcza w /usr/local/bin. Jeśli chcesz zainstalować Parrota w innym miejscu,
użyj:
perl Configure.pl --prefix=/home/joe/bird
make install
Zwróć uwagę na to, że biblioteki dynamiczne nie będą znalezione
w niestandardowych lokalizacjach, chyba że ustawisz LD_LIBRARY_PATH,
albo coś podobnego.
Zajrzyj do docs/parrot.pod i docs/intro.pod, aby dowiedzieć się, co dalej.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy, spójrz do rozdziału "How To Submit A
Bug Report" w docs/submissions.pod. Te dokumenty są w formacie POD.
Możesz je obejrzeć za pomocą komendy:
perldoc -F docs/intro.pod
ZMIANY
------
Spis zmian zauważalnych przez użytkownika pomiędzy tą,
a poprzednimi wersjami znajduje się w pliku NEWS.
LISTY DYSKUSYJNE
----------------
Lista dyskusyjna użytkowników Parrot to parrot-users@lists.parrot.org.
Dołącz do niej poprzez wypełnienie formularza
http://lists.parrot.org/mailman/listinfo/parrot-users .
Lista dyskusyjna jest dostępna pod adresem
http://lists.parrot.org/pipermail/parrot-users/ .
Aby uzyskać informację na temat list dyskusyjnych deweloperów, zajrzyj
do docs/gettingstarted.pod.
PRZEKAZANIE OPINII, PATCHA, itd.
--------------------------------
Zajrzyj do docs/submissions.pod po więcej informacji na temat
zgłaszania błędów i wysyłania patchów.
STRONY INTERNETOWE
------------------
Następujące strony przechowują wszelkie informacje o Parrocie, jakie mogą
być Ci potrzebne:
http://www.parrot.org/
http://docs.parrot.org/
https://github.com/parrot/parrot/
Miłej zabawy,
The Parrot Team.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.