Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.BGR
README.deutsch
README.espanol
README.francais
README.polski
README.pt-BR

README.BGR

Това е Parrot, версия 3.4.0
-----------------------------

Parrot is Copyright (C) 2001-2010, Parrot Foundation.


ЛИЦЕНЗНА ИНФОРМАЦИЯ
-------------------

Този код се разпространява под условията на Artistic License 2.0.
За повече детайли, вижте пълния текст на лиценза във файла LICENSE.

ПРЕГЛЕД
--------
Parrot е виртуално машина, разработена за ефикасно компилиране и изпълнение на 
bytecode за динамични езици.

ПРЕДПОСТАВКИ
-------------

Трябва ви компилатор за С, линкер и, разбира се, make програма.

Ако ще линквате с ICU библиотеката, трябва да я свалите и инсталирате
преди да конфигурирате Parrot. Свалете я от http://site.icu-project.org/download

Също така ви трябва Perl 5.8.4 или по-нов, и Storable 2.12 или по-нов
за пускане на различни скриптове за конфигуриране и билдване.

For most of the platforms that we are supporting initially, Parrot should build
out of the box. docs/parrot.pod lists the core platforms. PLATFORMS provides
reports on the platforms on which Parrot has been built and tested.

КАК ДА ВЗЕМЕТЕ PARROT ОТ GITHUB
-----------------------------
I. Инсталирайте Git.

Linux:
Методът зависи от дистрибуцията ви. За да инсталирате трябва да изпълните (като root или sudo <cmd>):

На Ubuntu/Debian (apt-базирани):

  apt-get install git-core

На Red Hat, Fedora (rpm-базирани):

  yum install git

На Gentoo (portage):

  emerge -av dev-vcs/git

Windows:
Има 2 Git порта за Windows:

msysgit 	  http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list
TortoiseGit 	http://code.google.com/p/tortoisegit/downloads/list

Macintosh OS X:

Търсене в интернет ще намери разнообразни git инсталатори за Mac OS X,
включително:

  http://help.github.com/mac-git-installation/

II. Получаване на Parrot от github.com

За да вземете копие Parrot Git хранилището:

  git clone git://github.com/parrot/parrot.git

Това по подразбиране ще провери главния клон по подразбиране. За да създадете локален клон
който следи клона "some_branch":

  git checkout -b --track some_branch origin/some_branch

Горните URL са само за четене. Ако сте разработчик на Parrot използвайте URL
за четене и запис:

  git clone git@github.com:parrot/parrot.git

Можете да видите списъкът от клони на http://github.com/parrot/parrot

ИНСТРУКЦИИ
------------

За сега, разархивирайте Parrot tarball-а, (ако четете това, вече сигурно 
сте го направили) и напишете

  perl Configure.pl

за да пуснете Конфигурационния скрипт. Скриптът Configure.pl извлича конфигурацията 
от работещата perl5 програма. Може да се наложи изрично да кажете на Configure.pl
кой компилатор и линкер да използва. Например, за компилиране на C файлове с 'cc',
C++ файлове с 'CC', и линкване на всичко с 'CC', трябва да напишете

  perl Configure.pl --cc=cc --link=CC --ld=CC

Вижте "perl Configure.pl --help" за повече опции и docs/configuration.pod
за повече детайли.

За системи като HPUX които нямат inet_pton моля изпълнете

  perl Configure.pl --define=inet_aton

Пускането на Configure.pl ще генерира config.h хедър, Parrot::Config
модул, платформени файлове и много Make файлове.

Файлът "myconfig" съдържа преглед на настройките.

След това изпълнете make. (Configure.pl ще ви каже коя версия на make се препоръчва
за системата ви.)

Сега трябва да се билдне интерпретаторът. Ако билдвате ICU библиотеката
(това е по подразбиране на повечето системи), трябва да използвате GNU make
(или нещо съвместимо с него).

Можете да тествате Parrot като изпълните "make test". Можете да изпълнявате тестовете
паралелно с "make TEST_JOBS=3 test".

Можете да изпълните целия тестов пакет с 

  make fulltest

Бележка: PLATFORMS съдържа бележки дали тестови провали се очакват на системата ви.

Можете да инсталирате Parrot с:

  make install

По подразбиране се инсталира в /usr/local, с Parrot executable в
/usr/local/bin. Ако искате да инсталирате Parrot на друго място използвайте:

  perl Configure.pl --prefix=/home/joe/bird
  make install

Но динамичните библиотеки няма да бъдат намерени за нестандартни 
местоположения освен ако не настроите LD_LIBRARY_PATH или подобно.

Вижте docs/parrot.pod и docs/intro.pod за да разберете на къде да вървите от тук.
Ако имате проблеми, вижте секцията "How To Submit A Bug Report" в
docs/submissions.pod. Тези документи са в POD формат. Можете да ги видите с 
командата:

  perldoc -F docs/intro.pod

ПРОМЕНИ
-------

За документация относно юзър-видимите промени между тази версия и предишните 
версии, вижте NEWS.

ПОЩЕНСКИ СПИСЪЦИ
-------------

Списъкът за юзърски писма на Parrot е parrot-users@lists.parrot.org. Абонирайте се
като попълните бланката на http://lists.parrot.org/mailman/listinfo/parrot-users .
Списъкът е архивиран на http://lists.parrot.org/pipermail/parrot-users/ .

За дискусии по разработването вижте информацията в docs/gettingstarted.pod.

ОБРАТНА ВРЪЗКА, ПАТЧОВЕ И Т.Н.
-----------------------

Вижте docs/submissions.pod за повече информациия за докладване на бъгове и
събмитване на патчове.

УЕБ САЙТОВЕ
---------

Тези сайтове съдържат всичките нужна информация за Parrot:
  http://www.parrot.org/
  http://docs.parrot.org/
  https://github.com/parrot/parrot/

Забавлявайте се,
  Екипът на Parrot.