Complete Web Backend Course (PHP)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
public
.htaccess
LICENSE
README.md
TODO.md

README.md

Complete Web Backend Course (PHP)

Installation

GIT gebruiken om cursus te downloaden

 • Download en installeer GIT. Installeer de CLI-versie.

 • Maak een map "web-backend" aan

 • Open je CLI:

  1. Navigeer naar de map "web-backend" via de CLI:

   cd \user\dropbox\web-backend
   
  2. Clone de web-backend repository:

   git clone https://github.com/pascalculator/web-backend.git cursus
   

   Opmerking: Door op het einde van deze command "cursus" toe te voegen, zal er automatisch een map "cursus" aangemaakt worden waarin de de web-backend repository wordt geplaatst. Het is dus niet nodig om de map "cursus" manueel aan te maken.

Virtual hosts

 • De mappenstructuur web-backend moet er als volgt uitzien:

  web-backend (map)
  |- cursus (map)
  |- oplossingen (map)
  
  • De map "cursus" bevat de web-backend repository
  • De map "oplossingen" zal uiteindelijk je zelfgemaakte oplossingen bevatten.
 • Stel daarna je virtual hosts in (zie slides Virtual Server Setup):

  • http://web-backend.local -> verwijst naar de map web-backend/cursus

  • http://oplossingen.web-backend.local -> verwijst naar de map web-backend/oplossingen

  • Deze virtual hosts moeten correct ingesteld worden, anders zullen sommige voorbeelden niet werken. Neem alle virtual host en mapbenamingen dus exact over

Nieuwste versie van de cursus ophalen

 • Om de lokale versie te updaten naar de laatste nieuwe versie (enkel nodig wanneer de online versie geüpdatet is):
  1. Navigeer naar de map waar de cursus staat:

   cd \user\dropbox\web-backend\cursus
   
  2. Voer een pull-request uit:

   git pull
   

Je eigen oplossingen uploaden naar je online repository

 • Maak een GitHub repository aan die je oplossing zal bevatten en voer de voorgestelde bewerkingen uit.

 • Telkens wanneer je een oplossing hebt afgewerkt, kan je deze op je online repository zetten

 • Open de CLI en voer de volgende commands uit:

  1. Navigeer naar de map waar je oplossingen staan
   cd \user\dropbox\web-backend\oplossingen
   

  Bij het aanmaken van je GitHub repository stelde GitHub een stappenplan voor dat je kon volgen om je lokale versie aan de online versie te koppelen. Is dit niet het geval, kan je de onderstaande stappen volgen.

  git init
  git remote add origin URL-VAN-GITHUB-REPO.git
  

  Let op: vergeet niet achter de url van de repo .git te plaatsen.

  De remote add origin URL staat voor een online versie van de GitHub repo linken aan een alias, in dit geval origin.

  1. Bekijk de status van je lokale git repository om te weten te komen welke bestanden er gewijzigd/toegevoegd/verwijderd zijn

   git status
   
  2. Voeg de wijzigingen/toevoegingen/weglating toe aan je lokale repository

   git add .
   

  De . staat voor de hele working directory

  1. Finaliseer je wijzigingen door deze aan de repository toe te voegen. Voeg best ook een boodschap toe
   git commit -m "Oplossing toegevoegd"
   

  De -m staat voor "message". Je voegt best iedere keer een beschrijving toe van wat je in deze commit hebt uitgevoerd.

  1. Voeg je lokale repository samen met de repository die online op je GitHub-account staat
   git push origin master
   

  De origin staat voor url van je GitHub oplossingen repository. De master staat voor je lokale versie.

License

 • Deze cursus wordt beheerd door Pascal Nosenzo
 • Alles uit deze cursus valt onder de Apache Licence v2.0. Alles uit deze cursus mag vrij gebruikt worden, mits dezelfde disclaimer én bronvermelding worden overgenomen.

Contributors

Giele Cools, Sam Schuddinck, Jim Peeters, Stijn De Ridder, Ruud Luijten, Jeroen Van den Broeck, Ruben Wouters, Christoph Van Hees, Floor Leemans, Jonas Iliaens, Anton Patokin, Rowan Van Ekeren, Adriaan Vermeire, Thomas Verhelst, Robbert Luit, Jordy Peireira, Pieter Melis