Aplikacja internetowa zamieniająca pliki formatu Jazdy,net na rozkład jazdy HTML
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
rozklad
smarty
templates
CHANGELOG.TXT
ICON.png
LICENSE-BSD.TXT
README.TXT
config.php
core.php
core_smarty.php
index.php
logo.png
mobile.php
print.php
print_calosc.php
screenshot.png

README.TXT

Parser Jazdy 180312
18.03.2012	Patryk Wychowaniec

Plik "czytaj mnie" internetowej aplikacji wyswietlającej rozkład jazdy formatu plików jazdy.net

1. Cel aplikacji
2. Licencja
3. Użytkowanie
4. Informacje dodakowe
5. Kontakt
6. Szablon HTML

--------
1. Cel aplikacji

Aplikacja korzysta z formatu danych rozkładów jazdy pochodzących z serwisu jazdy.net. 
Z powodu tego, że ww. serwis przestanie niedługo istnieć, postanowiłem stworzyć aplikację PHP, której zadaniem jest zamiana plików tekstowych formatu danych na format HTML.

--------
2. Licencja

Aplikacja oparta jest na licencji BSD. W zwiątku z tym, trzeba pamiętać, że:
 - aplikcję można stosować w dowolnym celu, nawet komercyjnym
 - kod źrodłowy aplikacji można dowolnie zmienić
 - można zimenić licencję aplikacji
 - w przypadku użycia kodu aplikacji w innej aplikacji, trzeba uwględnić pierwotnego autora
 
---------
3. Użytkowanie

Aplikacja korzysta z formatu danych rozkładów jazdy jazdy.net
	a) umieszczenie rozkładów jazdy:
		foldery oraz pliki rozkładów należy umieścić w podfolderze "rozklad"
	b) lista wyświetlanych wyświetlanie linii:
		linie są automatycznie wyczytywane po folderach w folderze "rozklad"
	c) ilość kierunków:
		skrypt automatycznie znajduje ilość kierunków. Niepotrzebna jest modyfikacja plików do obsługi większej ilości
	d) typy dni:
		oskrypt automatycznie znajduje ilość typó dni. Niepotrzebna jest modyfikacja plików do obsługi większej ilości
	e) legenda:
		w przeciwieństwie do formatu jazdy.net, tutaj jest podział legendy co do kierunku. W zależności od numeru kierunku, plik legendy przyjmuje nazwę "legenda_$kierunkek"
	f) szablon:
		nazwa szablonu jest w zmiennej $template_name w pliku config.php
	g) konfiguracja skryptu:
		wszystkie dane do konfiguracji znajdują się w pliku config.php

----------
4. Informacje dodakowe

Do projektu dołączam rozkład jazdy dla Koszalina na stan od dnia 16.01.2012

----------
5. Kontakt
	Patryk Wychowaniec
	email: patryk1303@gmail.com
	xpmm:  p98@jid.pl
	gg:    9534554

---------
6. Szablony HTML

	a) first-template
		Szablon jest własnej roboty, udostępniony na licencji CC BY 3.0
		http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

		Wolno:

			kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
			tworzyć utwory zależne
			użytkować utwór w sposób komercyjny

		Na następujących warunkach:

			Uznanie autorstwa — Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę 
	b) Spicy
		http://www.templatemo.com/preview/templatemo_314_spicy