Browse files

Remove redundant gems from Gemfile

  • Loading branch information...
1 parent 01a0d86 commit 044ae2b83127dbecfb004c0c566ef9681afeef5d @paulcockrell committed Jan 6, 2012
Showing with 0 additions and 61 deletions.
  1. +0 −15 Gemfile
  2. +0 −46 Gemfile.lock
View
15 Gemfile
@@ -11,21 +11,6 @@ gem 'netzke-basepack', '~>0.6.4'
gem 'netzke-persistence'
gem 'will_paginate', '~>3.0.pre2'
gem 'acts_as_tree'
-gem 'nmap-parser'
-gem 'gmetric'
-gem 'daemon-kit'
-gem 'eventmachine'
-gem "amqp", "~> 0.8.0.RC13"
-gem "daemons", "~>1.1.4"
gem "delayed_job", '~>2.1.4'
-gem "em-websocket"
-gem "uuid"
-gem "em-http-request"
-gem "god"
-gem "ffi", "~> 0.6.3"
-gem "rrd-ffi", "~> 0.2.7"
gem "dalli"
-gem "nokogiri"
-gem "net-ssh-telnet"
-gem "googlecharts"
gem "faye"
View
46 Gemfile.lock
@@ -33,20 +33,10 @@ GEM
acts_as_list (0.1.4)
acts_as_tree (0.1.1)
addressable (2.2.6)
- amq-client (0.8.3)
- amq-protocol (>= 0.8.0)
- eventmachine
- amq-protocol (0.8.1)
- amqp (0.8.0)
- amq-client (~> 0.8.3)
- amq-protocol (~> 0.8.0)
- eventmachine
arel (1.0.1)
activesupport (~> 3.0.0)
builder (2.1.2)
cookiejar (0.3.0)
- daemon-kit (0.1.8.1)
- eventmachine (>= 0.12.10)
daemons (1.1.4)
dalli (1.1.2)
delayed_job (2.1.4)
@@ -58,9 +48,6 @@ GEM
addressable (>= 2.0.0)
escape_utils
eventmachine (>= 0.12.9)
- em-websocket (0.3.1)
- addressable (>= 2.1.1)
- eventmachine (>= 0.12.9)
erubis (2.6.6)
abstract (>= 1.0.0)
escape_utils (0.2.4)
@@ -73,16 +60,9 @@ GEM
json (>= 1.0)
rack (>= 1.0)
thin (~> 1.2)
- ffi (0.6.3)
- rake (>= 0.8.7)
- gmetric (0.1.3)
- god (0.11.0)
- googlecharts (1.6.8)
hiredis (0.3.2)
i18n (0.4.2)
json (1.6.4)
- macaddr (1.4.0)
- systemu (~> 2.2.0)
mail (2.2.19)
activesupport (>= 2.3.6)
i18n (>= 0.4.0)
@@ -93,9 +73,6 @@ GEM
activesupport (~> 3.0.0)
arel (~> 1.0.1)
mime-types (1.16)
- net-ssh (2.2.1)
- net-ssh-telnet (0.0.2)
- net-ssh (>= 2.0.1)
netzke-basepack (0.6.4)
acts_as_list
meta_where (>= 0.9.3)
@@ -104,8 +81,6 @@ GEM
netzke-core (0.6.6)
activesupport (>= 3.0.1)
netzke-persistence (0.1.0)
- nmap-parser (0.3.5)
- nokogiri (1.5.0)
polyglot (0.3.2)
rack (1.2.4)
rack-mount (0.6.14)
@@ -126,13 +101,9 @@ GEM
rake (>= 0.8.4)
thor (~> 0.14.0)
rake (0.9.2)
- rrd-ffi (0.2.7)
- activesupport
- ffi
sqlite3 (1.3.4)
sqlite3-ruby (1.3.3)
sqlite3 (>= 1.3.3)
- systemu (2.2.0)
thin (1.3.1)
daemons (>= 1.0.9)
eventmachine (>= 0.12.6)
@@ -142,37 +113,20 @@ GEM
polyglot
polyglot (>= 0.3.1)
tzinfo (0.3.29)
- uuid (2.3.4)
- macaddr (~> 1.0)
will_paginate (3.0.1)
PLATFORMS
ruby
DEPENDENCIES
acts_as_tree
- amqp (~> 0.8.0.RC13)
- daemon-kit
- daemons (~> 1.1.4)
dalli
delayed_job (~> 2.1.4)
- em-http-request
- em-websocket
- eventmachine
faye
- ffi (~> 0.6.3)
- gmetric
- god
- googlecharts
- net-ssh-telnet
netzke-basepack (~> 0.6.4)
netzke-core (~> 0.6.6)
netzke-persistence
- nmap-parser
- nokogiri
rails (= 3.0.1)
rake (= 0.9.2)
- rrd-ffi (~> 0.2.7)
sqlite3-ruby
- uuid
will_paginate (~> 3.0.pre2)

0 comments on commit 044ae2b

Please sign in to comment.