Public source code for tegelizr.nl. Correct me if I'm wrong. Copy me if I'm right.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
deleted_files
fonts
img
includes
js
less
min
shellscripts
.gitignore
.htaccess
LICENSE
README.md
alletegeltjes.php
common.inc.php
config.codekit3
favicon.ico
index.php
lintme.js
overzichtspagina.php

README.md

teglizr-source

Public source code for tegelizr.nl. Correct me if I'm wrong. Copy me if I'm right.

Tegelizr.nl

author: Paul van Buuren

version: 7.6.1

contact:

Versions

 • 7.6.5 - Print-stijl aangepast: alleen het tegeltje™ afdrukken.
 • 7.6.4 - Meer vertaalopties. Wordwrap optioneel. Paginering intelligenter.
 • 7.6.3 - Poging emoji uit te bannen. Met vuur.
 • 7.6.2 - Minify HTML; extra teksten uit vertaling; minify JS.
 • 7.6.1 - Accessibility issues met contrast. Documentstructuur aangepast.
 • 7.5.1 - Styling in een apart bestand, zodat meerdere websites eigen stijl kunnen krijgen
 • 7.4.8 - Toegankelijkheidsdingetje. Label toegevoegd. Unieke ID.
 • 7.4.7 - Autofocus weggehaald. Form voor tegeltjes op juiste plek.
 • 7.4.6 - Op alle-tegeltjespagina socialbuttons weggepoetst.
 • 7.4.5 - Code publiek gemaakt op github.
 • 7.4.4 - CSS bugs.
 • 7.4.3 - Zoekresultaat bijgewerkt.
 • 7.4.2 - CSS bugs.
 • 7.4.1 - Layout voor alle-tegeltjespagina bijgewerkt.
 • 7.3.3 - Meta-tag voor description bijgewerkt.
 • 7.3.2 - Twitter-card gefikst. Zoekresultaat bijgewerkt.
 • 7.3.1 - Paging in de tegeltjes.
 • 7.2.4 - Kleine tekstuele wijzigingen.
 • 7.2.3 - Andere tegelkleur.
 • 7.2.2 - Form elements, list items with images.
 • 7.2.1 - Header fonts en tegelizr-logo
 • 7.1.1 - Inline css voor performance.
 • 7.1.0 - CSS structuur aangepast.
 • 7.0.3 - Favicon. Tegeldatum.
 • 7.0.2 - Alle tegeltjes tonen.
 • 7.0.1 - CSS bijgewerkt, zoekdata bijgwerkt, zoekmogelijkheid hersteld.
 • 7.0.0 - Filecheck aangepast. Navigatie retour. Wachtanimatie toegevoegd.
 • 6.0.0 - Geklungel met zoeken vanuit de adresbalk in Chrome
 • 5.3.2 - GA-tracking gecorrigeerd
 • 5.3.1 - GA-tracking gecorrigeerd
 • 5.3.0 - GA-tracking gecorrigeerd
 • 5.2.1 - Regex verbeterd
 • 5.2.0 - pop-up voor tegeldetailpagina's. Regex verbeterd
 • 5.1.0 - ander pijltje
 • 5.0.1 - bugfixes
 • 5.0 - sorteermogelijkheid ingebouwd voor alle-tegeltjes-pagina
 • 4.2.0 - github link weggesloopt
 • 4.1.0 - JS: tonen van top-link afhankelijk van scrollpositie
 • 4.0.5 - small css fixes
 • 4.0.4 - bugfixes
 • 4.0.3 - andere weergave van zoekresultaten
 • 4.0.2 - max breedte voor navigatielinks vorige en volgende
 • 4.0.1 - bugfixes
 • 4.0 - navigatie voor vorige / volgende. JS gebaseerde genereren van overzichtspagina. Andere zoekresultaten.
 • 3.2.3 - ster-rating bugfixes
 • 3.2.2 - ster-rating bugfixes
 • 3.2.1 - ster-rating bugfixes
 • 3.2.0 - ster-rating toegevoegd
 • 3.1.0 - Zoekfilter toegevoegd
 • 3.0.2 - Bugfixes
 • 3.0.1 - Bugfixes
 • 3.0 - Aantal keer bekeken volledig herzien, aanmaken van pagina met alle tegeltjes
 • 2.0.3 - Spaties, geen tabs. By popular demand...
 • 2.0.2 - Sitetitel gewijzigd. En <title> voor een tegel
 • 2.0.1 - footer weer witte achtergrond gegeven
 • 2.0 - complete herziening van de uitlijning in generate.php, bugfixes
 • 1.11 - verwijzing naar Github toegevoegd in footer
 • 1.10 - kleine stijlaanpassing voor soc-med-knoppen en cijfers toegevoegd aan eerste karakters in input
 • 1.9 - @-teken toegevoegd aan toegestane tekens
 • 1.8 - CSS correctie op footer links
 • 1.7 - view counter toegevoegd
 • 1.6 - = teken toegevoegd aan toegestane tekens
 • 1.5 - redactiepagina toegevoegd; blokken in footer responsive
 • 1.4 - blokken in footer naast elkaar
 • 1.3 - mogelijk tonen van alle tegeltjes toegevoegd
 • 1.2 - URL gecorrigeerd voor deelknoppen op default pagina
 • 1.1 - File clean up
 • 1.0 - First checkin

Must do:

 • in txt alleen relatieve URL voor thumb opslaan. Niet de volledige filename met serverfolder.
 • pagina voor alle tegeltjes bijwerken

To do:

 • Mogelijkheid een tegeltje te verwijderen als mislukt. Deze keuze direct na genereren
 • Zoeken vanuit de adresbalk foutloos. Niet laten doorschieten naar genereren van een tegeltje
 • paging voor thumbnailoverzicht Begin mee gemaakt. Dit nog doen verbeteren met javascript. En voor de alle-tegeltjespagina mogelijkheid om aantal tegels per pagina te kiezen.
 • paging voor ALLE tegeltjes-pagina?
 • Zou het niet handiger zijn om een folder /tegeltjes/ te hebben?
 • Vertaal de strings voor wordsofwisdomtile.com / tegelizr.nl
 • mogelijkheid om breaks te gebruiken
 • automatische compressie van de PNGs op de server
 • RSS-feed aanmaken.
 • sitemap laten genereren en submitten.
 • Site kloonbaar maken voor bijvoorbeeld een HMD-plaatjesgenerator.
 • Dynamic blur: meer tekst = minder blur.