Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Použít pro průběžné feedy pre_get_posts #134

Open
pavelevap opened this issue Dec 7, 2016 · 4 comments
Open

Použít pro průběžné feedy pre_get_posts #134

pavelevap opened this issue Dec 7, 2016 · 4 comments
Milestone

Comments

@pavelevap
Copy link
Owner

@pavelevap pavelevap commented Dec 7, 2016

Objevil se zajímavý problém: https://wordpress.org/support/topic/chyba-toto-nie-je-platny-kanal

Stručně: Ve WordPressu 4.7 se feed nezobrazí, pokud nejsou na webu žádné příspěvky (nezobrazí se ani defaultní feed). Je to asi trochu chyba WP, ale můžeme tomu předejít pomocí pre_get_posts, aniž bychom museli čekat na případnou opravu.

https://core.trac.wordpress.org/ticket/39157

@pavelevap pavelevap added this to the 0.6 milestone Dec 7, 2016
@novetrendy
Copy link

@novetrendy novetrendy commented Dec 8, 2016

Koukám, že je už na to patch a vyjde ve WP 4.7.1 Dobrá a rychlá práce!

@pavelevap
Copy link
Owner Author

@pavelevap pavelevap commented Dec 8, 2016

Díky :-) Stejně ale raději použijeme pre_get_posts, abychom nemuseli nejdříve spouštět SQL dotaz na 10 nejnovějších příspěvků pro klasický feed a až pak to nahrazovat vlastními daty pro XML feed... Je to sice jen drobná optimalizace, ale vyhneme se tím možným problémům do budoucna...

@novetrendy
Copy link

@novetrendy novetrendy commented Dec 8, 2016

Super !

@lukasprelovsky
Copy link
Contributor

@lukasprelovsky lukasprelovsky commented Apr 20, 2017

Ted jsem mel moznost to okusit, problemovy je wp 4.7 :))

?feed=heureka - nefungoval vubec
/wp-content/heureka.xml - fungoval

Fix na 4.7 jenom jak pise Pavel - pridat 1 clanek (odskouseno a funkcny) ale updatovat to je lepsi reseni.

@pavelevap pavelevap modified the milestones: 0.7, 0.6 May 23, 2017
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants