Kryptografia – laboratoria na Politechnice Wrocławskiej
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
js
test/rsa
.gitignore
README.md
index.html

README.md

Politechnika Wrocławska: Kryptografia

Kryptografia – czasem notatki z wykładu, ale głównie laboratoria na Politechnice Wrocławskiej

Licencja

Double licensed under Beerware/WTFPL. Rób, co chcesz, byle autorzy nie zostali posądzeni o plagiat z Ciebie, a jeśli ich spotkasz, możesz postawić im piwo.

Autorzy

Paweł Abramowicz

Laboratorium 4:

(sprawdzian z CrypToola)

Wrzucać tylko kody źródłowe, bez bibliotek, wykonywalnych itp.

Do wykonania: komunikator internetowy szyfrujący komunikację między peerami. Na początek szyfr Cezara.

Laboratorium 7:

Wymagania dot. umiejętności w programie Wireshark:

  • umieć podsłuchać ruch w sieci
  • interpretacja tego, co widać w Wiresharku
  • analiza ruchu

Laboratorium 8:

Wykorzystanie AES do przesyłania plików; nie musisz pisać własnej implementacji.

  • jakiej biblioteki użyłaś/-eś?
  • jak rozwiązano kwestię paddingu? (PKCS#1 anyone?)