Zaawansowane Metody i Techniki Analizy Danych – laboratoria na Politechnice Wrocławskiej
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.gitignore
README.md

README.md

Politechnika Wrocławska: ZMTAD / AnDan

Zaawansowane Metody i Techniki Analizy Danych – laboratoria na Politechnice Wrocławskiej

Licencja

Double licensed under Beerware/WTFPL. Rób, co chcesz, byle autorzy nie zostali posądzeni o plagiat z Ciebie, a jeśli ich spotkasz, możesz postawić im piwo.

Autorzy

Lista 1. została wykonana w technice mob programming przez @pawelabrams i @huxwell.

Lista 2. została wykonana przez @pawelabrams. Podziękowania dla autorów z lat poprzednich, ale popełnili kilka błędów :P

Lista 3. nie powstałaby, gdyby nie poke'owanie mnie przez Krzyśka Miśtala i Dominikę Rakoczy – dzięki!