Skip to content
Paynet Opencart Plugin
PHP HTML Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
HowToAddCurrency Paynet Opencart Jul 30, 2019
OpenCart Plugin Paynet Opencart Jul 30, 2019
SanalPOS Entegrasyonu Paynet Opencart Jul 30, 2019
README.md Update README.md Aug 9, 2019

README.md

Opencart

Ücretsiz açık kaynak kodlu e-ticaret yazılımı olan Opencart, e-ticaret sektörü üzerinde en çok tercih edilen hazır scrtiptler arasında yer almaktadır. Opencart, gerek kullanım kolaylığı, gerek daha fazla görsel tema içeriği, modül ve eklenti çeşitliliği, kolay entegrasyonu ve arama motoru dostu olması nedeni ile kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Sizin için geliştirdiğimiz Paynet opencart modülü ile, opencart ile koşan e-ticaret sitenizde, kolay ve hızlı şekilde Paynet’e entegre olabilirsiniz.PayNet SanalPOS'un nasıl entegre edileceği anlatılmış olup görsellerle desteklenmiştir.Opencart 3.0.3.2 ve üzeri versiyonları kullanılmalıdır.

You can’t perform that action at this time.