Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Szlaki rysowane po staremu po zmianach na mapie #77

Closed
Jajcus opened this Issue · 1 comment

2 participants

@Jajcus

http://osmapa.pl/?zoom=17&lat=50.32342&lon=18.64693&layers=B00000TFF

Po przebudowie ulicy, ścieżka rowerowa, wraz z biegnącym nią szlakiem rowerowym, została przeniesiona na drugą stronę ulicy. Poprawiłem w OSM, kafelki na osmapa.pl się uaktualniły, nową ścieżkę rowerową widać, ale szlak rowerowy idzie starą drogą, po nieużytkach i przez środek ronda… Chyba coś nie tak z obsługą relacji…

@zibik zibik closed this
@zibik
Collaborator

Wygląda już dobrze.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.