Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Oct 9, 2012
 1. Ondersteuning Indy10

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Oct 9, 2012
Commits on Jul 6, 2012
 1. HTEV iets verder uitgewerkt

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 6, 2012
 2. Aantal specs bepalen

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 6, 2012
 3. test

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 6, 2012
Commits on Jul 5, 2012
 1. Merge branch 'test'

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 5, 2012
  Conflicts:
  	formHTPredictor.pas
 2. test

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 5, 2012
 3. TFrame

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Jul 5, 2012
Commits on May 25, 2012
 1. Geen notify's meer doorlussen aangezien er tabbladen gesloten kunnen …

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 25, 2012
  …worden en er zo gaten ontstaan. Nu via de tabbladen op hoofdscherm de opstellingen bij langs gaan
Commits on May 23, 2012
 1. Bij nieuwe opstelling huidige kopieren

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 23, 2012
 2. Creatief met getallen. Mid+Def iets hoger. Een magic number om de aan…

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 23, 2012
  …val gelijk aan HO te trekken (lager)
Commits on May 22, 2012
 1. Objectstructuur netter zodat ook runtime de wedstrijdinstellingen aan…

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 22, 2012
  …gepast kunnen worden
Commits on May 14, 2012
 1. Spelerratings verversen zodra grid-vaardigheden worden gewijzigd

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 14, 2012
Commits on May 13, 2012
 1. De spelersratings naar een eigen opject (per opstelling) verplaatst

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 13, 2012
Commits on May 11, 2012
 1. Inlezen spelers vanuit HO! mogelijk

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 11, 2012
Commits on May 10, 2012
 1. ALG: Voorspellingen opslaan

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 10, 2012
 2. Changes

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 10, 2012
Commits on May 9, 2012
 1. Nakomertje

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 9, 2012
 2. Merge remote-tracking branch 'origin/master'

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 9, 2012
 3. Wijzigingen voorspelling

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 9, 2012
 4. Elftal PB commit

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 9, 2012
 5. Merge remote-tracking branch 'origin/master'

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 9, 2012
 6. URL toegevoegd

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 9, 2012
 7. Tactieken + handm invoer

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 9, 2012
 8. Tactiekvaardigheid op 20 als berekening nog onbekend is

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 9, 2012
Commits on May 8, 2012
 1. ALG: Voorspelling ingebouwd

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 8, 2012
 2. Counter-tactiek-ratings toegevoegd

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 8, 2012
Commits on May 3, 2012
 1. ALG: Begin gemaakt met voorspelling

  Harry de Jonge
  Harry de Jonge committed May 3, 2012
Commits on May 2, 2012
 1. Ratings tegenstander in te vullen

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 2, 2012
 2. Type coach instelbaar

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 2, 2012
 3. Taktiek + motivatie in kunnen stellen bij wedstrijd

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed May 2, 2012
Commits on Apr 27, 2012
 1. Creatief met getallen..

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Apr 27, 2012
Commits on Apr 26, 2012
 1. Magic numbers van HO er bij.. :s

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Apr 26, 2012
Commits on Apr 25, 2012
 1. Ratings onder 8 met een geheel getal met 0.5 verhogen

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Apr 25, 2012
 2. Merge remote-tracking branch 'origin/master'

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Apr 25, 2012
 3. Minimaal een keeper opstellen + ratingsverschil met laatste wijziging…

  Pieter Bas Hofstede
  Pieter Bas Hofstede committed Apr 25, 2012
  … laten zien