Wersja 4.0 ,,Przewodnika po pakiecie R''
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Analiza w wlasne Dec 21, 2016
Dane mega czyszczenie May 2, 2016
Predykcja przesuwamy Nov 22, 2016
Programowanie update Jan 19, 2017
Wizualizacja new Apr 15, 2018
Wprowadzenie dodatkowa pomoc Sep 28, 2016
arepo cleaning Apr 19, 2016
docs updated html Nov 22, 2017
figure generatory Mar 21, 2016
inne wielkosc efektu, przeglad Aug 8, 2016
node_modules eksperymenty Mar 10, 2016
resources Dane z GUS, fix dla #61 Aug 30, 2016
styles new Apr 15, 2018
.gitignore gdzie jest ten szablon Mar 10, 2016
.rmdbuild praca z bazami danych Mar 13, 2016
Przewodnik.Rproj now projekt Feb 22, 2016
README.md Update README.md Mar 23, 2017
SUMMARY.md update co nowego Jan 18, 2017
book.json cleaning May 2, 2016
chopin.json dodany twitter Feb 28, 2016
co_nowego.md + kody python Feb 26, 2017
contribute.md update Mar 11, 2016
cover.jpg okładki gitbooka Feb 21, 2016
cover_small.jpg okładki gitbooka Feb 21, 2016
jak_pobierac_dane_z_twittera.md wynik twitter Mar 2, 2016
puste2.md update sips tresci Sep 28, 2016
references.Rmd html z ktex? Mar 12, 2016
references.bib html z ktex? Mar 12, 2016
references.md zmienna ciagla Mar 1, 2016
rozdzial1.Rmd update rozdziału 1 Mar 23, 2017
rozdzial1.html update rozdziału 1 Mar 23, 2017
rozdzial1_python.html updated Jan 29, 2017
rozdzial2.Rmd lepszy spis tresci Mar 23, 2017
rozdzial2.html lepszy spis tresci Mar 23, 2017
rozdzial2_python.html rozdzial 2 KTR Feb 26, 2017
rozdzial4.Rmd update Mar 23, 2017
rozdzial4.html update Mar 23, 2017
rozdzial4_python.html pełna wersja rozdziału 4 Jan 28, 2017
rozdzial5.Rmd +rCharts Mar 23, 2017
rozdzial5.html +rCharts Mar 23, 2017
rozdzial5_python.html 5 rozdział w Pythonie dzięki KTR Mar 23, 2017
wprowadzenie.md drobiazg Sep 29, 2016

README.md

Przewodnik po pakiecie R 4.0

Przewodnik jest zbiorem materiałów poświęconych językowi oraz bibliotekom programu R. Wykorzystuję je do prowadzenia zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Wersja oficjalna: http://biecek.pl/R. Wersja developerska (różni się od papierowej) http://pbiecek.github.io/Przewodnik/

Materiały do Przewodnika

Kody źródłowe i wyniki dla wersji oficjalnej Przewodnika.

Rozdział 1 Wprowadzenie: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial1.html

Rozdział 2 Podstawy pracy z R: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial2.html

Rozdział 4 Niezbędnik statystyka: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial4.html

Rozdział 5 Graficzna prezentacja danych: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial5.html

Jak to zrobić w Pythonie?

Krzysztof Trajkowski przygotował tłumaczenia kodów z wybranych rozdziałów na język python.

Rozdział 1: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial1_python.html

Rozdział 2: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial2_python.html

Rozdział 4: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial4_python.html

Rozdział 5: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial5_python.html