Permalink
Browse files

gdzie jest ten szablon

  • Loading branch information...
pbiecek committed Mar 10, 2016
1 parent 2fd1542 commit 6c2757e6fc44892ac17f0ea7aecc2f44a069e80c
Showing 398 changed files with 557 additions and 64,499 deletions.
View
@@ -18,3 +18,6 @@ vignettes/*.pdf
# OAuth2 token, see https://github.com/hadley/httr/releases/tag/v0.3
.httr-oauth
.Rproj.user
#git
node_modules/*
View
BIN +10 Bytes (100%) .rmdbuild
Binary file not shown.
View
BIN +10 Bytes (100%) _book/.rmdbuild
Binary file not shown.
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Analiza danych z programem R"
data-filepath="Analiza/analizadanych_z_programem_r_md.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak badać rozkład dwóch zmiennych?"
data-filepath="Analiza/jak_badac_rozklad_dwoch_zmiennych.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak badać rozkład jednej zmiennej?"
data-filepath="Analiza/jak_badac_rozklad_jednej_zmiennej.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak badać właściwości jednej zmiennej?"
data-filepath="Analiza/jak_badac_wlasciwosci_jednej_zmiennej.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak badać zależności pomiędzy parą zmiennych?"
data-filepath="Analiza/jak_badac_zaleznosci_pomiedzy_para_zmiennych.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak rozpoznać rodzaj zmiennej?"
data-filepath="Analiza/jak_rozpoznac_rodzaj_zmiennej.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak tworzyć wykresy z pakietem ggplot2?"
data-filepath="Analiza/jak_tworzyc_wykresy_ggplot2.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Wizualizacja"
data-filepath="Analiza/wizualizacja.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak sortować wiersze?"
data-filepath="Programowanie/arrange.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak czyścić i przetwarzać dane?"
data-filepath="Programowanie/czyscic_przetwarzac.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak filtrować wiersze?"
data-filepath="Programowanie/filter.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak ustawiać ziarno generatora?"
data-filepath="Programowanie/generatory_1.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak losować z prostych rozkładów?"
data-filepath="Programowanie/generatory_2.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak losowac ze złożonych rozkładów?"
data-filepath="Programowanie/generatory_3.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak losować z użyciem kopuli?"
data-filepath="Programowanie/generatory_4.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak estymować parametry rozkładu?"
data-filepath="Programowanie/generatory_5.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak generować liczby losowe?"
data-filepath="Programowanie/generatory_llosowych.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wyznaczać agregaty w grupach?"
data-filepath="Programowanie/groupby.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak korzystać z serwisu GitHub?"
data-filepath="Programowanie/jak_korzystac_z_serwisu_github_i_waffle.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak korzystać z serwisu Waffle?"
data-filepath="Programowanie/jak_korzystac_z_serwisu_waffle.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak pobierać dane z Twittera?"
data-filepath="Programowanie/jak_pobierac_dane_z_twittera.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak pobrać dane z...?"
data-filepath="Programowanie/jak_pobrac_dane_z.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak tworzyć raporty z pakietem knitr?"
data-filepath="Programowanie/jak_tworzyc_raporty.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wczytać tabele danych z Excela?"
data-filepath="Programowanie/jak_wczytac_dane_z_excela.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wczytać tabele danych z pliku csv lub txt?"
data-filepath="Programowanie/jak_wczytac_tabele_danych_z_pliku_csv_lub_txt.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wczytywać korpusy tekstu?"
data-filepath="Programowanie/jak_wczytywac_korpusy_tekstu.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wczytać tabele danych ze strony www?"
data-filepath="Programowanie/jak_wczytywac_tabele_z_formatu_html.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak zeskrobywać dane ze stron www?"
data-filepath="Programowanie/jak_zeskrobywac_dane_ze_stron_www_uzywajac_pakietu.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak tworzyć nowe kolumny?"
data-filepath="Programowanie/mutate.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak pracować z potokami?"
data-filepath="Programowanie/potoki.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak wybierać kolumny?"
data-filepath="Programowanie/select.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak czyścić dane?"
data-filepath="Programowanie/tidyr.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Zadania"
data-filepath="Programowanie/zadania.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Zadania"
data-filepath="Programowanie/zadaniaDplyr.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Jak tworzyć interaktywne wykresy?"
data-filepath="Wizualizacja/jak_tworzyc_interaktywne_wykresy.md"
data-basepath=".."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
View
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Co nowego?"
data-filepath="co_nowego.md"
data-basepath="."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
View
@@ -57,7 +57,7 @@
data-chapter-title="Podrasuj Przewodnik!"
data-filepath="contribute.md"
data-basepath="."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">
View
@@ -55,7 +55,7 @@
data-chapter-title="Introduction"
data-filepath="README.md"
data-basepath="."
data-revision="Thu Mar 10 2016 21:36:21 GMT+0100 (CET)"
data-revision="Thu Mar 10 2016 22:41:14 GMT+0100 (CET)"
data-innerlanguage="">

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6c2757e

Please sign in to comment.