Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
figure
pakiety
pazury
podstawy
rysunki
shiny
tidyverse
.gitignore
.rmdbuild
arrange.Rmd
arrange.md
czyscic_przetwarzac.md
errorDump.rda
filter.Rmd
filter.md
generatory_1.Rmd
generatory_1.md
generatory_2.Rmd
generatory_2.md
generatory_3.Rmd
generatory_3.md
generatory_4.Rmd
generatory_4.md
generatory_5.Rmd
generatory_5.md
generatory_llosowych.Rmd
generatory_llosowych.md
groupby.Rmd
groupby.md
jak_budowac_pakiety.md
jak_korzystac_z_serwisu_github_i_waffle.Rmd
jak_korzystac_z_serwisu_github_i_waffle.md
jak_korzystac_z_serwisu_waffle.Rmd
jak_korzystac_z_serwisu_waffle.md
jak_korzystac_z_tej_ksiazki.md
jak_pobierac_dane_z_twittera.Rmd
jak_pobierac_dane_z_twittera.md
jak_pobrac_dane_z.Rmd
jak_pobrac_dane_z.md
jak_pracowac_z_bazami_danych.Rmd
jak_pracowac_z_bazami_danych.md
jak_tworzyc_aplikajce.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce.md
jak_tworzyc_aplikajce0.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce0.md
jak_tworzyc_aplikajce1.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce1.md
jak_tworzyc_aplikajce2.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce2.md
jak_tworzyc_aplikajce3.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce3.md
jak_tworzyc_aplikajce4.Rmd
jak_tworzyc_aplikajce4.md
jak_tworzyc_raporty.Rmd
jak_tworzyc_raporty.md
jak_wczytac_dane_z_excela.Rmd
jak_wczytac_dane_z_excela.md
jak_wczytac_tabele_danych_z_pliku_csv_lub_txt.Rmd
jak_wczytac_tabele_danych_z_pliku_csv_lub_txt.md
jak_wczytywac_i_zapisywac_dane.md
jak_wczytywac_korpusy_tekstu.Rmd
jak_wczytywac_korpusy_tekstu.md
jak_wczytywac_tabele_z_formatu_html.Rmd
jak_wczytywac_tabele_z_formatu_html.md
jak_zainstalowac_r_i_rstudio.md
jak_zeskrobywac_dane_ze_stron_www_uzywajac_pakietu.Rmd
jak_zeskrobywac_dane_ze_stron_www_uzywajac_pakietu.md
mutate.Rmd
mutate.md
potoki.Rmd
potoki.md
programowanie_w_jezyku_r.md
select.Rmd
select.md
test.Rmd
test.md
tidyr.Rmd
tidyr.md
zadania.md
zadaniaDplyr.md
zapisywac.md