Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
CiekaweDane
PraceDomowe
Prezentacje
Projekty
Zajecia
readme.md

readme.md

Techniki Wizualizacji Danych

Przemysław Biecek MINI 2016/2017

Motto

Datasaurus - always visualize your data http://www.thefunctionalart.com/2016/08/download-datasaurus-never-trust-summary.html

Aktualna punktacja

Link

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Instrukcja jak korzystać

Terminy spotkań

 • Grupa Alfa - poniedziałki 8-12
 • Grupa Beta - piątki 12-16

Tematy spotkań

Blok 1 - Grafika statyczna

Blok 2 - Grafika interaktywna / internetowa

Blok 3 - Grafika informatywna

Zasady zaliczenia

Zaliczenie jest oparte o trzy składowe:

 • Punkty z projektów. Będą trzy projekty, w każdym projekcie punktowana jest końcowa prezentacja w skali 0-100.
 • Punkty z prac domowych. Prace domowe nie są obowiązkowe. Prace można zgłaszać raz na tydzień (patrz zasady poniżej). Każda praca jest oceniana w skali 0-10.
 • Punkty z prezentacji wybranego tematu. Prezentacja oceniona w skali 0-25.

Do zaliczenia potrzebnych jest 200 punktów, im więcej punktów tym wyższa ocena.

Projekt 2

Komentarze do projektów (punkty wystawię jutro): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UN-5-MGXKSv-TRQDVhJEMbSxXUjGLto9Oy3mWtAVGRg/edit?usp=sharing

Projekt 3 - CNK

Doświadczenia z poprzednimi projektami pokazują, że lepiej wychodzą konkretnie narzucone projekty. Więc na trzeci projekt mam dla państwa coś specjalnego.

W Centrum Nauki Kopernik prowadzone są badania nad poziomem zainteresowania dzieci eksponatami i związkiem pomiędzy tą ciekawością a ‘metryczkowymi’ cechami dzieci.

Interesujące artykułu na ten temat to

Jaki jest ten związek i jak go pokazać w czytelny sposób? To jest wyzwanie na nasz 3 projekt.

Forma prezentacji danych dowolna. Z jedną tylko regułą. Statyczna wizualizacja danych powinna być wydrukowana lub narysowana lub ulepiona na plakacie formatu A2/A3 (można wydrukować a można namalować kredkami). Interaktywną prezentacje można prezentować na komputerze, ale nawet ona musi mieć wydrukowaną statyczną wersję. Każdy zespół będzie miał od 5 do 10 minut na prezentację swojej wizualizacji.

Wizualizacje będą oceniali pracownicy CNK z prośbą by ocenili (1) estetykę – czy jest ładne, (2) czytelność – czy umiem przeczytać i wiem o co chodzi (3) informatywność - czy dowiedziałem się czegoś nowego/ciekawego.

Wyniki zaprezentujemy (obie grupy) w Centrum Nauki Kopernik 27 stycznia w godzinach 14-15 (gdyby ktoś z poniedziałkowej grupy nie mógł dotrzeć w tym czasie do CNK z uwagi na inne zajęcia, proszę o dostarczenie swojej prezentacji przez kolegę/koleżankę).

Próbną prezentację pokażemy sobie i omówimy na zajęciach 16 i 20 stycznia.

Do dyspozycji mamy dane dla 132 dzieci. Mamy wyniki z kwestionariusza (zawór rodziców, aspiracje dziecka, oceny, płeć, szkoła) oraz wyniki z obserwacji (które dziecko ogląda który eksponat, jak długo go ogląda i z kim).

Projekty

Projekty można realizować w zespołach 2-3 osobowych. Dane do projektu, tematyka szczegółowa i realizacja jest zupełnie dowolna.

Każdy projekt należy realizować w innym zespole. Nie można na dwch projektach robić ten sam temat.

W projekcie oceniane będą trzy aspekty, każde w skali 0-30 pkt, plus 0-10 pkt uwzględniających nieprzewidziane czynniki, które warto punktować:

 • Poprawność prezentacji. Jeżeli prezentacja jest nieestetyczna, nieczytelna lub przekłamująca dane to źle, jeżeli jest estetyczna, czytelna i pozwala na szybkie odczytanie informacji to dobrze.
 • Złożoność danych. Jeżeli zaprezentowana jest jedna tabela liczb którą można pobrać z wikipedii w 5 minut to źle, jeżeli przedstawiono złożone powiązane z sobą dane, tworzone złożoną i uzupełniającą się historię to dobrze.
 • Innowacyjność. Jeżeli zaprezentowano dane za pomocą standardowych narzędzi bez wnikania w specyfikę prezentowanej historii to źle, jeżeli zaprezentowane dane w sposób pomysłowy, odsłaniający ciekawe aspekty tych danych, sposób nieoczywisty to dobrze.

Propozycje projektów:

Poniżej są zarysy pomysłów. Należy wybrać jedną z poniższych.

Jako pierwszy projekt najlepiej wybrać analizę danych SejmRP. W połowie listopada minie rok od powołania Sejmu. To świetny okres na podsumowania (we współpracy z MamPrawoWiedziec.pl).

 1. Analiza głosowań posłów w Sejmie / stenogramów [https://github.com/mi2-warsaw/sejmRP]; Wykorzystać można dane o głosowaniach lub dane o wypowiedziach posłów. Wybrać można konkretny temat (głosowania o edukacji, zdrowiu) lub szukać i pokazywać ogólne trendy. Można zobaczyć jak głosują liderzy klubów, lub czy są duże różnice w głosowaniach. Można sprawdzić jak posłowie przechodzą pomiędzy klubami. przykład 0. Warto poszukać w jaki sposób przedstawiają takie dane zachodnie media UK/USA. przykład 1, przykład 2. Tematy szczegółowe: 1. Liderzy przerywania (kto w Sejmie najwięcej przerywa). 2. Dla każdego klubu wskazać posła, który najwięcej razy wygłosił oświadczenie w imieniu, zadał najwięcej pytań. 3. Wskazać posłów, którzy najmniej się odzywali na posiedzeniach - po 5 dla każdego klubu.
 2. Sukcesy Sportowe Polski - Można wykorzystać dane z olimpiad, można wykorzystać dane o pozycji klubu lub kraju w piłce nożnej, Informacje o tym jak pokazywać rekordy sportowców. Jako motywatory można zobaczyć 1, 2, 3
 3. PISA, informacje o wynikach 15-letnich uczniów w różnych krajach. Temat do prezentacji: strategie realizacji testu, segmentacja, podobieństwa w różnych krajach. Dane z PISA 2015 zawierają informację jak długo trwało rozwiązywanie każdego zadania i ile wymagało interakcji z zadaniem (zadania są na komputerze). Dane będą dostępne od 6 grudnia [https://www.oecd.org/pisa/], PISA ma 4-letni cykl, dobre wizualizacje tych danych będą interesujące dla bardzo szerokiego grona odbiorców.
 4. Przeżycia dla danych TCGA, na bazie pakietu RTCGA.clinical [http://RTCGA.github.io/RTCGA/]. W tym pakiecie znajdują się informacje o przeżyciach dla wielu różnych nowotworów, dla różnych grup zaawansowania nowotworu itp. Takie dane są ciekawe dla wielu osób, które mierzą się z chorobą. Dobra prezentacja danych może być bardzo użyteczna.

Prezentacje studentów

Prezentacje można przygotować w 2-3 osobowych zespołach. Należy wybrać jeden z tematów poniżej, przeczytać, zrozumieć, przeczytać, przedstawić treści z tego artykułu w 5+5 min (5 minut na prezentacje i 5 minut na dyskusje).

Prace Domowe:

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Można zgłosić tylko jedną prace domową w tygodniu, w przedziale od zajęć do zajęć. Prace należy wgrywać do katalogu MINI_2016/PraceDomowe/TydzienXX. W tym katalogu można umieścić plik lub katalog o nazwie zawierającej nazwisko autora pracy domowej.

Wszystkie prace domowe mają jeden temat:

W gazecie lub portalu informacyjnym znajdź artykuł z obecnego tygodnia w którym pojawia się jakiś wykres lub dane. Następnie przedstaw te dane z użyciem narzędzi, o których mówiliśmy w ostatnim tygodniu.

Jako pracę wyślij link lub zdjęcie oryginalnej grafiki/tabeli oraz twoją propozycję.

Zasady punktowania:

 • 0% jeżeli ktoś inny już te dane przedstawił w lepszy sposób (liczy się data zgłoszenia),
 • 50% jeżeli dane są przedstawione graficznie,
 • 100% jeżeli dane są przedstawione lepiej niż w źródle,
 • aż do 200% jeżeli jest to porywające przedstawienie złożonych danych.

Literatura uzupełniająca:

Luźne linki: