Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
BogdanJastrzebski
KacperSiemaszko
Olaf_Werner_zadanie8
gr1
gr2
gr3
gr4
README.md

README.md

PD8 - równanie choinki - czas na wykonanie 15-12-2018 do 02-01-2019

Praca domowa jest kontynuacją ostatnich (jedenastych) zajęć lab z roku 19.12.2018, więc najlepiej poczekać z jej realizacją do tych zajęć.

Wprowadzenie

MIM ma świecką tradycje rysowanych choinek matematycznych http://students.mimuw.edu.pl/~ja235896/choinki/

My, na zajeciach z TWD, od jakiegoś czasu realizujemy tradycje choinek zrobionych w R/python/java script.

Choinki wykonane przez studentów TWD w roku 2017 są tutaj: http://smarterpoland.pl/index.php/2017/12/christmas-trees/

W ramach pracy domowej należy wykonać statyczną lub interaktywną choinkę z użyciem bibliotek do wizualizacji danych z R / python lub java script. Wcześniej należy wygenerować odpowiedni (pomysłowy) zbiór danych.

Wysoko oceniona praca domowa powinna wywoływać efekt ,,wow, nie wiedziałem, że to możliwe''. Nie warto replikować rozwiązań z poprzednich lat, warto poszukać czegoś oryginalnego z podobnym tytułem.

Uwaga

Na lab pracujemy w zespołach, ale prace nalezy zgłaszać indywidualnie. Nie mogą być identyczne, ale mogą być różnymi wariacjami wokół jednego pomysłu.