Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Loading branch information...
commit 54c22c2b00bd89e1b5efe1e0a8a40d354296e657 1 parent af5442e
PC-BSD Auto Commit Bot pcbsd-commit-bot authored
495 src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_sv.ts
View
@@ -9,7 +9,7 @@
</message>
<message>
<source>Module Editor</source>
- <translation>Moduleditor</translation>
+ <translation>Modul-editor</translation>
</message>
<message>
<source>View and edit the current PBI module</source>
@@ -213,58 +213,47 @@
</message>
<message>
<source>XDG Entries</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>XDG poster</translation>
</message>
<message>
<source>Set any desktop/menu entries, and any MIME types</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ställ in skrivbord/meny poster och MIME typer</translation>
</message>
<message>
<source>Create and edit desktop entries</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa och redigera skrivbords poster</translation>
</message>
<message>
<source>Desktop</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skrivbord </translation>
</message>
<message>
<source>Create and edit menu entries</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa och redigera menyalternativ</translation>
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Meny</translation>
</message>
<message>
<source>Refresh the current list (useful if files recently modified outside of EasyPBI)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ladda om aktuell lista (användbart om filer nyligen redigerats utanför EasyPBI)</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current item from the PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ta bort aktuell del från PBI modulen</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>Entry Details</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Detaljer</translation>
</message>
<message>
<source>Visible name for the item</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Synligt namn för posten</translation>
</message>
<message>
<source>Executable</source>
@@ -272,122 +261,99 @@
</message>
<message>
<source>Binary to be run when the item is activated</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Binär att köras när posten är aktiverad</translation>
</message>
<message>
<source>Auto-detected binaries for the PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Auto detektera binärer för PBIn</translation>
</message>
<message>
<source>Visible icon to use for the item</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Synlig ikon för användning av posten</translation>
</message>
<message>
<source>Menu category for the item to be located.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Menykategori för posten att placeras i.</translation>
</message>
<message>
<source>Possible Menu categories</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Möjliga menykategorier</translation>
</message>
<message>
<source>Start the application in a terminal session</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Starta applikationen i en terminal session</translation>
</message>
<message>
<source>Open in Terminal</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Öppna i Terminal</translation>
</message>
<message>
<source>Flag this item to not be displayed at all</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Flagga denna post att inte visas överhuvudtaget</translation>
</message>
<message>
<source>Make Invisible</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Gör osynlig</translation>
</message>
<message>
<source>MIME Patterns</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>MIME mönster</translation>
</message>
<message>
<source>Save the item as currently shown</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Spara posten precis som just nu visas</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new item with the current settings</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa en ny post med aktuella inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Scripts</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Additional installation/build scripts</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ytterligare installations/bygg skript</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a script that you wish to create or edit</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj ett skript du vill skapa eller redigera</translation>
</message>
<message>
<source>Create the selected script</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa valt skript</translation>
</message>
<message>
<source>Create</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the selected script from the PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ta bort valt skript från PBI modulen</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current text as the selected script</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Spara aktuell text som valt skript</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Spara</translation>
</message>
<message>
<source>Contents for the selected script</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Innehåll för valt skript</translation>
</message>
<message>
<source>External-Links</source>
- <translation type="unfinished">Externa länkar</translation>
+ <translation>Externa länkar</translation>
</message>
<message>
<source>FIles to be linked into the local system</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Filer att länkas till det lokala systemet</translation>
</message>
<message>
<source>Current Entries</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Aktuella inmatningar</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
@@ -395,239 +361,195 @@
</message>
<message>
<source>Link To</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Länka till</translation>
</message>
<message>
<source>File Type</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Filtyp</translation>
</message>
<message>
<source>Remove currently selected link</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ta bort vald länk</translation>
</message>
<message>
<source>Remove Entry</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ta bort inmatning</translation>
</message>
<message>
<source>Add Entry</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lägg till post</translation>
</message>
<message>
<source>PBI file to be sym-linked into the local system (relative to the PBI directory)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI fil att sym-länkas till lokala systemet (relativt till PBI mappen)</translation>
</message>
<message>
<source>Auto-detected binaries for this PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Auto-detektera binärer för denna PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Location for the link to be created (relative to the local base: normally /usr/local/)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Plats för länken att skapas (relativ till local base: vanligtvis /usr/local/)</translation>
</message>
<message>
<source>Flags to determine the file type</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Flaggor för att bestämma filtypen</translation>
</message>
<message>
<source>Available flags for the new link</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tillgängliga flaggor för den nya länken</translation>
</message>
<message>
<source>Save this link to the PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Spara denna länk till PBI modulen</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Builder</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI-byggare</translation>
</message>
<message>
<source>Use the current module to build a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Använd aktuell modul för att bygga en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Module Building</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Modul bygger</translation>
</message>
<message>
<source>Shows the module that is currently being used to build a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Visar modulen som just nu används för att bygga en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>No PBI currently being built</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ingen PBI byggs just nu</translation>
</message>
<message>
<source>Output Directory</source>
- <translation type="unfinished">Output mapp</translation>
+ <translation>Output mapp</translation>
</message>
<message>
<source>Location for the finished PBI to be located</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Placering för den klara PBIn</translation>
</message>
<message>
<source>Displays any output from a PBI build process</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Visa all output från en PBI byggprocess</translation>
</message>
<message>
<source>Build PBI</source>
- <translation type="unfinished">Bygg PBI</translation>
+ <translation>Bygg PBI</translation>
</message>
<message>
<source>OPTIONAL: Build a 32-bit PBI instead of the regular 64-bit</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>VALFRITT: Bygg en 32-bit PBI istället för en vanlig 64-bit</translation>
</message>
<message>
<source>Build 32-bit</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bygg 32-bit</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel the currently running build process</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Avbryt den aktuella byggprocessen</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel Build</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Avbryt bygge</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current build log to disk (very useful when requesting help with a failed build)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Spara den aktuella byggloggen till disk (väldigt användbar om du ber om hjälp med ett felande bygge)</translation>
</message>
<message>
<source>Save Build Log</source>
- <translation>Spara build-loggen</translation>
+ <translation>Spara bygg-loggen</translation>
</message>
<message>
<source>System</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>System</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Alternativ</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Information</translation>
</message>
<message>
<source>toolBar</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Verktygsfält</translation>
</message>
<message>
<source>EasyPBI Settings</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Open up the EasyPBI settings editor</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Öppna EasyPBI inställningshanterare</translation>
</message>
<message>
<source>Get FreeBSD Ports</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hämta FreeBSD Ports</translation>
</message>
<message>
<source>Fetch/update the FreeBSD ports tree</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hämta/uppdatera FreeBSD ports trädet </translation>
</message>
<message>
<source>New</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ny</translation>
</message>
<message>
<source>Click to create a new PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Klicka för att skapa en ny PBI modul</translation>
</message>
<message>
<source>Load</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ladda</translation>
</message>
<message>
<source>Click to load an existing module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Klicka för att ladda en existerande modul</translation>
</message>
<message>
<source>Summary</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Summering</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Licens</translation>
</message>
<message>
<source>History</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Historik</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD Ports</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Ports</translation>
</message>
<message>
<source>Open up freshports.org for additional port information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Öppna freshports.org för ytterligare information</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Modules</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI moduler</translation>
</message>
<message>
<source>Open up the PC-BSD Wiki page for PBI developers</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Öppna PC-BSDs Wiki sida för PBI developers</translation>
</message>
<message>
<source>Close EasyPBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Stäng EasyPBI</translation>
</message>
<message>
<source>Package Module</source>
- <translation>Paketmodul</translation>
+ <translation>Paketera modul</translation>
</message>
<message>
<source>Compress the current module for distribution</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Komprimera aktuell modul för distribuering</translation>
</message>
<message>
<source>About EasyPBI</source>
@@ -635,82 +557,67 @@
</message>
<message>
<source>View additional information about EasyPBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Visa ytterligare information om EasyPBI</translation>
</message>
<message>
<source>No Module Loaded</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ingen modul laddad</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD Port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Port</translation>
</message>
<message>
<source>Local Sources</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokala sources</translation>
</message>
<message>
<source>Installation Scripts</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Installations skript</translation>
</message>
<message>
<source>Permissions Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Rättighetsfel</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to create the local EasyPBI directory structure. Please check the permissions for your home directory and restart EasyPBI.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Det blev ett fel under skapandet av den lokala EasyPBI mappstrukturen. Var god kontrollera rättigheterna på din hem-mapp och starta om EasyPBI.</translation>
</message>
<message>
<source>Resources Unavailable</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Resurser otillgängliga</translation>
</message>
<message>
<source>Some external resources could not be found, so the EasyPBI services that use these resources have been deactivated.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Några externa resurser kunde inte hittas, så EasyPBI tjänsterna som använde dessa resurser har blivit deaktiverade.</translation>
</message>
<message>
<source>Success</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Succé</translation>
</message>
<message>
<source>A copy of the current module has been successfully packaged within the module directory.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>En kopia av aktuell modul har blivit packad innuti modulmappen</translation>
</message>
<message>
<source>EasyPBI: Permissions Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI: Rättighetsfel</translation>
</message>
<message>
<source>Could not create PBI module. Please check the directory permissions and try again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kunde inte skapa PBI modulen. Vad god kontrollera mapprättigheter och försök igen.</translation>
</message>
<message>
<source>Select Module</source>
- <translation type="unfinished">Välj modul</translation>
+ <translation>Välj modul</translation>
</message>
<message>
<source>EasyPBI: No FreeBSD Ports</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI: Inga FreeBSD Ports</translation>
</message>
<message>
<source>The FreeBSD Ports tree could not be found on your system. You may fetch the ports tree through the EasyPBI menu or manually set the path to the port tree in the EasyPBI preferences if it is installed in a non-standard location.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Ports trädet kunde inte hittas på ditt system. Du kan hämta ports trädet genom EasyPBI menyn eller manuellt sätta pathen till ditt port träd i EasyPBIs egenskaper om trädet är installerat på en ej-standard plats.</translation>
</message>
<message>
<source>Select Port</source>
@@ -718,276 +625,230 @@
</message>
<message>
<source>EasyPBI: Invalid Port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI: Ogiltig port</translation>
</message>
<message>
<source>The directory selected is not a valid FreeBSD port. Please select a port directory which contains the appropriate Makefile and distinfo.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Den valda mappen är inte en giltig FreeBSD port. Var god välj en port mapp som innehåller korrekt en Makefile och distinfo.</translation>
</message>
<message>
<source>EasyPBI Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI fel</translation>
</message>
<message>
<source>The PBI configuration file could not be saved. Please check your file permissions before trying again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI konfigurationsfilen kunde inte sparas. Vad god kontrollera filrättigheterna innan du försöker igen.</translation>
</message>
<message>
<source>Select Resources</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj resurser</translation>
</message>
<message>
<source>New Wrapper Script</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nytt wrapper skript</translation>
</message>
<message>
<source>Filename</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Filnamn</translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove the XDG entry.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kunde inte ta bort XDG post</translation>
</message>
<message>
<source>Check the file permissions and try again</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kontrollera filrättigheterna och försök igen</translation>
</message>
<message>
<source>Could not save the changes to the XDG entry.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kunde inte spara ändringar till XDG posten.</translation>
</message>
<message>
<source>Error Saving File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fel vid sparning av fil</translation>
</message>
<message>
<source>Could not save the script</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kunde inte spara skriptet</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the file permissions and try again</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vad god kontrollera filrättigheterna och försök igen</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
- <translation type="unfinished">Fel</translation>
+ <translation>Fel</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid PBI Settings</source>
- <translation type="unfinished">Ogiltiga PBI inställningar</translation>
+ <translation>Ogiltiga PBI inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to start the PBI build?</source>
- <translation type="unfinished">Är du säker på att du vill starta PBI bygget?</translation>
+ <translation>Är du säker på att du vill starta PBI bygget?</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Builder (Working)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI byggare (Jobbar)</translation>
</message>
<message>
<source>Save Log</source>
- <translation type="unfinished">Spara logg</translation>
+ <translation>Spara logg</translation>
</message>
<message>
<source>Log Files</source>
- <translation type="unfinished">Loggfiler</translation>
+ <translation>Loggfiler</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Build Success</source>
- <translation type="unfinished">PBI bygget lyckades</translation>
+ <translation>PBI bygget lyckades</translation>
</message>
<message>
<source>The PBI finished building successfully</source>
- <translation type="unfinished">PBI bygget lyckades</translation>
+ <translation>PBI bygget lyckades</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Build Failure</source>
- <translation type="unfinished">PBI bygget misslyckades</translation>
+ <translation>PBI bygget misslyckades</translation>
</message>
<message>
<source>The PBI failed to build.</source>
- <translation type="unfinished">Bygget av PBI&apos;n misslyckades.</translation>
+ <translation>Bygget av PBI&apos;n misslyckades.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the build log to find the cause of the failure and adjust the module accordingly</source>
- <translation type="unfinished">Vad god se bygg loggen för att hitta anledningen till felet och korrigera modulen efter behov</translation>
+ <translation>Vad god se bygg loggen för att hitta anledningen till felet och korrigera modulen efter behov</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Builder (Finished)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI byggare (Klar)</translation>
</message>
<message>
<source>Begin creating a new XDG entry</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Börja skapa en ny XDG post</translation>
</message>
<message>
<source>Category</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kategori</translation>
</message>
<message>
<source>Space-separated list of automatic file associations (Example: *.junk *.JUNK *.test *.TEST)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Space-separerad lista av automatiska filassociationer (Exempel: *.junk *.JUNK *.text *.TEXT)</translation>
</message>
<message>
<source>Add</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>Select Package Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj paketmapp</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD Ports Missing</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Ports saknas</translation>
</message>
<message>
<source>The FreeBSD ports tree is missing from your system.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD ports trädet saknas på ditt system.</translation>
</message>
<message>
<source>Application needs administrator privileges to run</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Programmet behöver administratör privilegier för att köras</translation>
</message>
<message>
<source>Requires Root</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kräver root</translation>
</message>
<message>
<source>Refresh Module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ladda om modul</translation>
</message>
<message>
<source>Please open up the EasyPBI settings to correct this deficiency.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vad god öppna EasyPBI inställningarna för att rätta till denna brist.</translation>
</message>
<message>
<source>Start building a PBI from the current module (requires administrator privileges)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Börja bygga en PBI från aktuell modul (kräver administratör privilegier)</translation>
</message>
<message>
<source>This requires an active internet connection and administrator privileges. The time required to build a PBI varies depending upon system specifications and ports to be compiled.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Detta kräver en aktiv internetanslutning och administratör privilegier. Tiden det tar att bygga en PBI varierar beroende på ditt systems specifikationer och portarna som behöver kompileras.</translation>
</message>
<message>
<source>The directory selected does not appear to be a valid FreeBSD port.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Den valda mappen ser inte ut att vara en giltig FreeBSD port.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you wish to continue using it anyway?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vill du fortsätta använda den ändå? </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewModuleDialog</name>
<message>
<source>Create a new Module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa en ny modul</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD Port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Port</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD port that you wish to build as a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD port som du önskar bygga till en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Select a port from the local FreeBSD ports tree</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj en port från det lokala FreeBSD ports trädet</translation>
</message>
<message>
<source>Select</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj</translation>
</message>
<message>
<source>Local directory to be packaged as a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokala mappen som ska packas som en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Select a local directory to be packaged as a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj en lokal mapp som ska packas som en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Local Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokal mapp</translation>
</message>
<message>
<source>PNG icon file to use for the PBI (can be changed later)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PNG ikonfil som ska användas för PBI&apos;n (kan ändras senare)</translation>
</message>
<message>
<source>Select a local PNG file (64x64 pixel size recommended)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj en lokal PNG fil (64x64 pixlar rekommenderas)</translation>
</message>
<message>
<source>Icon File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ikon fil</translation>
</message>
<message>
<source>Create a PBI from an existing FreeBSD port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skapa en PBI från en existerande FreeBSD port</translation>
</message>
<message>
<source>Package a local directory as a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Paketera en lokal mapp som en PBI</translation>
</message>
<message>
<source>Local Sources</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokala resurser</translation>
</message>
<message>
<source>EasyPBI: No FreeBSD Ports</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI: Inga FreeBSD Ports</translation>
</message>
<message>
<source>The FreeBSD Ports tree could not be found on your system. You may fetch the ports tree through the EasyPBI menu or manually set the path to the port tree in the EasyPBI preferences if it is installed in a non-standard location.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD Ports trädet kunde inte hittas på ditt system. Du kan hämta portsträdet genom EasyPBI menyn eller manuellt sätta pathen till ports trädet i EasyPBI inställningarna om trädet är installerat på en ej-standard plats.</translation>
</message>
<message>
<source>Select Port</source>
@@ -995,80 +856,66 @@
</message>
<message>
<source>Select Package Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj paketmapp</translation>
</message>
<message>
<source>Select PNG Icon</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj PNG ikon</translation>
</message>
<message>
<source>PNG icon (*.png)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PNG ikon (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesDialog</name>
<message>
<source>EasyPBI Preferences</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Output Dir</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI output mapp</translation>
</message>
<message>
<source>Local directory for built PBI&apos;s to be placed.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokal mapp för att placera byggda PBI&apos;s</translation>
</message>
<message>
<source>Browse local system to select a PBI output directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bläddra i lokala system för att välja en PBI output mapp</translation>
</message>
<message>
<source>Select</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Välj</translation>
</message>
<message>
<source>Digitally sign any PBI&apos;s that are created for tamper-evident distribution</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Signera alla PBI&apos;s som är skapade digitalt för manipulationsindikerande distribution</translation>
</message>
<message>
<source>Digitally Sign PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Signera PBI digitalt</translation>
</message>
<message>
<source>Signature File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Signatursfil</translation>
</message>
<message>
<source>Local file that contains the openssl key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lokal fil som innehåller din openssl nyckel</translation>
</message>
<message>
<source>Browse for the openssl key file</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bläddra efter din openssl nyckel fil</translation>
</message>
<message>
<source>Use system memory to speed up PBI build processes.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Använd system minne för att snabba upp PBI byggprocessen</translation>
</message>
<message>
<source>Use TMPFS</source>
- <translation type="unfinished">Använd TMPFS</translation>
+ <translation>Använd TMPFS</translation>
</message>
<message>
<source>Greatly speeds up the PBI build process by preventing re-compilation of previously built ports.</source>
9 src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_es.ts
View
@@ -1540,8 +1540,7 @@ OK to proceed with recovery?</source>
</message>
<message>
<source>Edit properties</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Editar propiedades </translation>
</message>
<message>
<source>zfs Menu</source>
@@ -1550,8 +1549,7 @@ OK to proceed with recovery?</source>
</message>
<message>
<source>Confirmation</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Confirmación</translation>
</message>
<message>
<source>Take a new snapshot</source>
@@ -1560,8 +1558,7 @@ OK to proceed with recovery?</source>
</message>
<message>
<source>New name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nuevo nombre</translation>
</message>
<message>
<source>This operation cannot be undone and will cause all data added after the snapshot to be lost.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.