Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Loading branch information...
commit b40ce0f8ee4b17a426c94fc0746ff0210d059f89 1 parent 27ac0e6
PC-BSD Auto Commit Bot pcbsd-commit-bot authored
132 src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_fi.ts
View
@@ -5,143 +5,115 @@
<name>MainGUI</name>
<message>
<source>EasyPBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>EasyPBI</translation>
</message>
<message>
<source>Module Editor</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Moduulieditori</translation>
</message>
<message>
<source>View and edit the current PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Katso ja editoi nykyistä PBI moduulia</translation>
</message>
<message>
<source>PBI Configuration</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI Kokoonpano</translation>
</message>
<message>
<source>Main settings for the PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI:n pääasetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Program Information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ohjelman tietoja</translation>
</message>
<message>
<source>Official name of the target program</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ohjelman virallinen nimi</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<source>Version of the program to be packaged</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Paketoitavan ohjelman versio</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Versio</translation>
</message>
<message>
<source>URL of the main website for the target program</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ohjelman pääasiallisen nettisivun osoite</translation>
</message>
<message>
<source>Website</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nettisivu</translation>
</message>
<message>
<source>Author of the main program (or FreeBSD port maintainer instead)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ohjelman luoja (tai vaihtoehtoisesti FreeBSD portin ylläpitäjä)</translation>
</message>
<message>
<source>Author</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Luoja</translation>
</message>
<message>
<source>Icon that will be used for the program (PNG resources available)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation type="unfinished">Ohjelmassa käytettävä ikoni (PNG resursseja käytettävissä)</translation>
</message>
<message>
<source>Icon</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ikoni</translation>
</message>
<message>
<source>Build Information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Käännösinformaatio</translation>
</message>
<message>
<source>Local directory to be packaged into a PBI (must contain everything necessary for program to run)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Paikallinen hakemisto, joka paketoidaan PBI:hin (tulee sisältää kaikki tarpeellinen, jotta ohjelma toimii)</translation>
</message>
<message>
<source>Package Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pakettihakemisto</translation>
</message>
<message>
<source>Select a directory to be packaged into a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Valitse hakemisto, joka paketoidaan PBI:hin</translation>
</message>
<message>
<source>Select</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Valitse</translation>
</message>
<message>
<source>Main FreeBSD Port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pääasiallinen FreeBSD portti</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD port to be packaged as a PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD portti, joka paketoidaan PBI:hin</translation>
</message>
<message>
<source>Select a FreeBSD port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Valitse FreeBSD portti</translation>
</message>
<message>
<source>Change Port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vaihda portti</translation>
</message>
<message>
<source>Port Build Options</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Portin käännösoptiot</translation>
</message>
<message>
<source>Special configuration options for any ports that need to be built.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mukana käännettävien porttien erityisoptiot</translation>
</message>
<message>
<source>Build options available for main FreeBSD port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Käytettävissä olevat FreeBSD portin käännösoptiot</translation>
</message>
<message>
<source>Make Port Before</source>
@@ -150,18 +122,15 @@
</message>
<message>
<source>Additional FreeBSD ports to be built before the main program</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ennen pääohjelmaa käännettävät FreeBSD portit</translation>
</message>
<message>
<source>Add additional FreeBSD port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lisää uusi FreeBSD portti</translation>
</message>
<message>
<source>Remove additional FreeBSD port</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Poista FreeBSD portti</translation>
</message>
<message>
<source>Make Port After</source>
@@ -170,68 +139,55 @@
</message>
<message>
<source>Additional FreeBSD ports to be built after the main program</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pääohjelman käännöksen jälkeen käännettävät FreeBSD portit</translation>
</message>
<message>
<source>Require administrator permissions to install this PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vaadi järjestelmävalvojan oikeuksia tätä PBI:tä asennettaessa</translation>
</message>
<message>
<source>Requires Root Permissions</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vaatii pääkäyttäjän oikeuksia</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current settings to the PBI configuration file</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tallenna nykyiset asetukset PBI:n konfiguraatiotiedostoon</translation>
</message>
<message>
<source>Save Configuration</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tallenna konfiguraatio</translation>
</message>
<message>
<source>Resources</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Resurssit</translation>
</message>
<message>
<source>Additional files to be included in the PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PBI:hin lisättävät lisätiedostot</translation>
</message>
<message>
<source>Current Resources</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nykyiset resurssit</translation>
</message>
<message>
<source>Current files to be included in the PBI</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nykyiset PBI:hin lisättävät tiedostot</translation>
</message>
<message>
<source>Copy an additional file into the PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kopioi lisätiedosto PBI-moduulin</translation>
</message>
<message>
<source>Add File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lisää tiedosto</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the selected file from the PBI module</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Poista valittu tiedosto PBI-moduulista</translation>
</message>
<message>
<source>Delete File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Poista tiedosto</translation>
</message>
<message>
<source>Create a custom wrapper script for a program binary</source>
60 src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_fi.ts
View
@@ -10,13 +10,11 @@
</message>
<message>
<source>Version:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Versio:</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;Unknown&gt;</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&lt;Tuntematon&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Host:</source>
@@ -25,18 +23,15 @@
</message>
<message>
<source>????</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>????</translation>
</message>
<message>
<source>FreeBSD base</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>FreeBSD base</translation>
</message>
<message>
<source>Arch:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Arkkitehtuuri:</translation>
</message>
<message>
<source>ident</source>
@@ -45,78 +40,63 @@
</message>
<message>
<source>Hardware</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Laitteisto</translation>
</message>
<message>
<source>CPU:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Prosessori:</translation>
</message>
<message>
<source>Mem.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Muisti</translation>
</message>
<message>
<source>Back</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Takaisin</translation>
</message>
<message>
<source>Desktop environments:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Työpöytäympäristöt:</translation>
</message>
<message>
<source>(Please wait...)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Odota ole hyvä...)</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Versio</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Sulje</translation>
</message>
<message>
<source>Testing snapshot %1. May be unstable!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Testataan snapshottia %1. Saattaa olla mahdollisesti epävakaa!</translation>
</message>
<message>
<source>X.org server version:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>X.org serveriversio:</translation>
</message>
<message>
<source>System components...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Systeemikomponentit...</translation>
</message>
<message>
<source>Desktop environments...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Työpöytäympäristöt...</translation>
</message>
<message>
<source>PC-BSD CLI utilities:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PC-BSD komentoriviapuohjelmat:</translation>
</message>
<message>
<source>PC-BSD UI utilities:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PC-BSD käyttöliittymäapuohjelmat:</translation>
</message>
</context>
</TS>
3  src-qt4/pc-bootconfig/i18n/pc-bootconfig_de.ts
View
@@ -245,8 +245,7 @@
</message>
<message>
<source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Sie können keine Kopie der aktuell laufenden Boot-Umgebung erstellen!</translation>
</message>
</context>
</TS>
3  src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_lv.ts
View
@@ -217,8 +217,7 @@
</message>
<message>
<source>Apply</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Apstiprināt</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
24 src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_nb.ts
View
@@ -22,8 +22,7 @@
</message>
<message>
<source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Velkommen til PC-BSD! Vennligst velg språk og klikk neste for å fortsette.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Customize</source>
@@ -231,8 +230,7 @@
</message>
<message>
<source>Load config from USB</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Last inn konfigurasjon fra USB</translation>
</message>
<message>
<source>Desktop (PC-BSD)</source>
@@ -276,8 +274,7 @@
</message>
<message>
<source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dette vil laste inn installasjonskonfigurasjon fra ditt MSDOSFS/FAT32 formaterte USB medium. Fortsett?</translation>
</message>
<message>
<source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
@@ -683,13 +680,11 @@ Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source
</message>
<message>
<source>Mirroring:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Speiling:</translation>
</message>
<message>
<source>Partition:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Partisjon:</translation>
</message>
<message>
<source>FileSystem:</source>
@@ -701,8 +696,7 @@ Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source
</message>
<message>
<source>Mount:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monteringspunkt:</translation>
</message>
<message>
<source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
@@ -735,13 +729,11 @@ Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source
</message>
<message>
<source>Invalid Mount</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ugyldig montering</translation>
</message>
<message>
<source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monteringspunkt skal starte med &apos;/&apos;</translation>
</message>
<message>
<source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
14 src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_fi.ts
View
@@ -65,11 +65,11 @@
</message>
<message>
<source>999\.999\.999\.999; </source>
- <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
+ <translation>999\.999\.999\.999;</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced</source>
- <translation type="unfinished">Monipuoliset asetukset</translation>
+ <translation>Monipuoliset asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Use hardware defau&amp;lt MAC address</source>
@@ -145,7 +145,7 @@
</message>
<message>
<source>Missing Fields</source>
- <translation type="unfinished">Puuttuvat kentät</translation>
+ <translation>Puuttuvat kentät</translation>
</message>
<message>
<source>You must enter an IP and Netmask to continue!
@@ -159,19 +159,19 @@
</message>
<message>
<source>IP Address is out of range! (</source>
- <translation type="unfinished">IP-osoite ei ole oikeanlainen! (</translation>
+ <translation>IP-osoite on IP-alueen ulkopuolella! (</translation>
</message>
<message>
<source>) Fields must be between 0-255.</source>
- <translation type="unfinished">) Kenttien arvojen tulee olla 0 ja 255 välillä.</translation>
+ <translation>) Kenttien arvojen tulee olla 0 ja 255 välillä.</translation>
</message>
<message>
<source>Netmask is out of range! (</source>
- <translation type="unfinished">Verkkopeite ei ole oikeanlainen! (</translation>
+ <translation>Verkkopeite on IP-alueen ulkopuolella! (</translation>
</message>
<message>
<source>configuration</source>
- <translation type="unfinished">asetus</translation>
+ <translation>asetus</translation>
</message>
<message>
<source>Enable WPA authentication</source>
76 src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_lv.ts
View
@@ -25,13 +25,11 @@
</message>
<message>
<source>Show Key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Parādīt atslēgu</translation>
</message>
<message>
<source>WPA Personal Configuration</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>WPA personīga konfigurācija</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -62,8 +60,7 @@
</message>
<message>
<source>Hex Key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hex atslēga</translation>
</message>
<message>
<source>Plaintext</source>
@@ -72,20 +69,18 @@
</message>
<message>
<source>Show Key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Parādīt atslēgu</translation>
</message>
<message>
<source>Wireless Network Key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bezvadu tīkla atslēga</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>wificonfigwidgetbase</name>
<message>
<source>Wireless Configuration</source>
- <translation type="unfinished">Bezvadu konfigurācija</translation>
+ <translation>Bezvadu konfigurācija</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;General</source>
@@ -93,7 +88,7 @@
</message>
<message>
<source>O&amp;btain IP automatically (DHCP)</source>
- <translation type="unfinished">&amp;Iegūt IP automātiski (DHCP)</translation>
+ <translation>&amp;Iegūt IP automātiski (DHCP)</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+B</source>
@@ -105,7 +100,7 @@
</message>
<message>
<source>Assign static IP address</source>
- <translation type="unfinished">Piešķirt statisku IP adresi</translation>
+ <translation>Piešķirt statisku IP adresi</translation>
</message>
<message>
<source>IP:</source>
@@ -137,11 +132,11 @@
</message>
<message>
<source>Info</source>
- <translation type="unfinished">Informācija</translation>
+ <translation>Informācija</translation>
</message>
<message>
<source>Configuration info</source>
- <translation type="unfinished">konfigurācijas informācija</translation>
+ <translation>Konfigurācijas informācija</translation>
</message>
<message>
<source>Mac/Ether:</source>
@@ -157,7 +152,7 @@
</message>
<message>
<source>Status:</source>
- <translation type="unfinished">Statuss:</translation>
+ <translation>Statuss:</translation>
</message>
<message>
<source>Media:</source>
@@ -185,15 +180,15 @@
</message>
<message>
<source>Close</source>
- <translation type="unfinished">Aizvērt:</translation>
+ <translation>Aizvērt:</translation>
</message>
<message>
<source>Disable this wireless device</source>
- <translation type="unfinished">Atslēgt šo bezvadu ierīci</translation>
+ <translation>Atslēgt šo bezvadu ierīci</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
- <translation type="unfinished">&amp;Apstiprināt</translation>
+ <translation>&amp;Apstiprināt</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
@@ -209,7 +204,7 @@
</message>
<message>
<source>Missing Fields</source>
- <translation type="unfinished">Trūkstošie lauki</translation>
+ <translation>Trūkstošie lauki</translation>
</message>
<message>
<source>You must enter an IP and Netmask to continue!
@@ -218,7 +213,7 @@
</message>
<message>
<source>Warning</source>
- <translation type="unfinished">Brīdinājums</translation>
+ <translation>Brīdinājums</translation>
</message>
<message>
<source>IP Address is out of range! (</source>
@@ -239,8 +234,7 @@
</message>
<message>
<source>Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kļūda</translation>
</message>
<message>
<source>You already have a wireless network with this SSID! Please remove it first.
@@ -250,13 +244,11 @@
</message>
<message>
<source>Edit</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Labot</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown Wireless Device</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nezināma bezvadu ierīce</translation>
</message>
<message>
<source>(Higher connections are given priority)</source>
@@ -265,8 +257,7 @@
</message>
<message>
<source>Available Wireless Networks</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Piejamie bezvadu tīkli</translation>
</message>
<message>
<source>Scan</source>
@@ -275,8 +266,7 @@
</message>
<message>
<source>Add Selected</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pievienot izvēlēto</translation>
</message>
<message>
<source>Add Hidden</source>
@@ -285,8 +275,7 @@
</message>
<message>
<source>Network Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation type="unfinished">Tīkla nosaukums</translation>
</message>
<message>
<source>Please enter the name of the network you wish to add</source>
@@ -305,8 +294,7 @@
</message>
<message>
<source>WPA Configuration</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>WPA konfigurācija</translation>
</message>
<message>
<source>Set Country Code</source>
@@ -318,8 +306,7 @@
<name>wifiscanssid</name>
<message>
<source>Scan for Wireless networks</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation type="unfinished">Skanēt bezvadu tīklus</translation>
</message>
<message>
<source>Available wireless networks</source>
@@ -335,8 +322,7 @@
</message>
<message>
<source>Select</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Izvēlēties</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
@@ -421,8 +407,7 @@
</message>
<message>
<source>Add</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pievienot</translation>
</message>
<message>
<source>No SSID!</source>
@@ -448,8 +433,7 @@
</message>
<message>
<source>Warning</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Brīdinājums</translation>
</message>
<message>
<source>WEP is selected, but not configured!
@@ -480,13 +464,11 @@ Please configure your WPA settings before saving!</source>
</message>
<message>
<source>Save</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Saglabāt</translation>
</message>
<message>
<source>Network Security</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tīkla drošība</translation>
</message>
</context>
</TS>
6 src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_nb.ts
View
@@ -5,8 +5,7 @@
<name>ServiceManager</name>
<message>
<source>Service Manager</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tjenestebehandling</translation>
</message>
<message>
<source>Service Name</source>
@@ -66,8 +65,7 @@
</message>
<message>
<source>Managing services for Warden IP:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Behandle tjenester for Warden IP:</translation>
</message>
<message>
<source>Checking...</source>
3  src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_de.ts
View
@@ -484,8 +484,7 @@
</message>
<message>
<source>Product Page</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Anbieterseite</translation>
</message>
<message>
<source>Verify Installation</source>
39 src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_nb.ts
View
@@ -26,8 +26,7 @@
</message>
<message>
<source>Register File Associations</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Registrer filassosiasjoner</translation>
</message>
<message>
<source>Create Path Links</source>
@@ -40,18 +39,15 @@
</message>
<message>
<source>Download Dir</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nedlastingsmappe</translation>
</message>
<message>
<source>Download Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nedlastingsmappe</translation>
</message>
<message>
<source>Repositories</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Arkiv</translation>
</message>
<message>
<source>Add</source>
@@ -78,18 +74,15 @@
</message>
<message>
<source>Remove</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fjerne</translation>
</message>
<message>
<source>Add PBI Repository</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Legg til PBI arkiv</translation>
</message>
<message>
<source>Repository File (*.rpo)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Arkivfil (*.rpo)</translation>
</message>
<message>
<source>Repo Successfully Added</source>
@@ -98,8 +91,7 @@
</message>
<message>
<source>This repo should be ready to use in a short time (depending on your internet connection speed).</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dette arkivet skal være klart for bruk i løpet av kort tid (avhengig av farten på din internettforbindelse).</translation>
</message>
<message>
<source>Repo Failure</source>
@@ -108,8 +100,7 @@
</message>
<message>
<source>This repo could not be added.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dette arkivet kunne ikke bli lagt til.</translation>
</message>
<message>
<source>Please run the command &apos;%1&apos; manually to see the full error message.</source>
@@ -123,8 +114,7 @@
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to remove this PBI repository?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Er du sikker på at du ønsker å fjerne dette PBI arkivet?</translation>
</message>
<message>
<source>This repo could not be removed.</source>
@@ -153,8 +143,7 @@
</message>
<message>
<source>Select Download Directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Velg nedlastingsmappe</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -200,8 +189,7 @@
</message>
<message>
<source>Application Details</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Programdetaljer</translation>
</message>
<message>
<source>Version:</source>
@@ -209,8 +197,7 @@
</message>
<message>
<source>Author:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Skaper:</translation>
</message>
<message>
<source>License:</source>
3  src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_de.ts
View
@@ -157,8 +157,7 @@
</message>
<message>
<source>Reboot required for update to finish!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Zum Abschluß der Aktualisierung ist Neustart erforderlich!</translation>
</message>
</context>
</TS>
64 src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_lv.ts
View
@@ -5,30 +5,28 @@
<name>QObject</name>
<message>
<source>Keep these display settings?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Saglabāt šos displeja iestatījumus?</translation>
</message>
<message>
<source>The previous attempt failed, please check your settings and try again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Iepriekšējais mēģinājums izgāzās, lūdzu pārbaudiet savus iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.</translation>
</message>
<message>
<source>Your display has been configured.
Keep these settings?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Jūsu displejs ir konfigurēt.
+Saglabāt šos iestatījumus?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XGUI</name>
<message>
<source>Display Settings</source>
- <translation>Displeja iestatījumi</translation>
+ <translation>Displeja iestatījumi</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
- <translation>Apstiprināt</translation>
+ <translation>Apstiprināt</translation>
</message>
<message>
<source>Skip</source>
@@ -40,7 +38,7 @@ Keep these settings?</source>
</message>
<message>
<source>Screen Resolution:</source>
- <translation>Ekrāna izšķirtspēja:</translation>
+ <translation>Ekrāna izšķirtspēja:</translation>
</message>
<message>
<source>1024x768</source>
@@ -48,7 +46,7 @@ Keep these settings?</source>
</message>
<message>
<source>Color Depth:</source>
- <translation>Krāsu dziļums:</translation>
+ <translation>Krāsu dziļums:</translation>
</message>
<message>
<source>24bits</source>
@@ -60,15 +58,15 @@ Keep these settings?</source>
</message>
<message>
<source>Advanced</source>
- <translation>Izvērsts</translation>
+ <translation>Izvērsts</translation>
</message>
<message>
<source>Monitor Settings</source>
- <translation>Monitora iestatījumi</translation>
+ <translation>Monitora iestatījumi</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Sync:</source>
- <translation>Horizontālā sinhronizācija:</translation>
+ <translation>Horizontālā sinhronizācija:</translation>
</message>
<message>
<source>28.0-78.0</source>
@@ -76,7 +74,7 @@ Keep these settings?</source>
</message>
<message>
<source>Vertical Refresh:</source>
- <translation>Vertikālā atsvaidzināšana</translation>
+ <translation>Vertikālā atsvaidzināšana</translation>
</message>
<message>
<source>50.0-76.0</source>
@@ -85,17 +83,15 @@ Keep these settings?</source>
<message>
<source>The settings you have specified will now be tested.
If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
- <translation>Jūsu izvēlētie iestatījumi tagad tiks izmēģināti. Ja jūsu ekrāns neparādās, lūdzu uzgaidiet un Jūs atgriezīsieties pie šī ekrāna.</translation>
+ <translation>Jūsu izvēlētie iestatījumi tagad tiks izmēģināti. Ja jūsu ekrāns neparādās, lūdzu uzgaidiet un Jūs atgriezīsieties pie šī ekrāna.</translation>
</message>
<message>
<source>Video Card:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Video karte:</translation>
</message>
<message>
<source>Monitor:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monitors:</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Dual-Head support</source>
@@ -104,23 +100,19 @@ If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this scr
</message>
<message>
<source>Monitor Resolution:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monitora izšķirtspēja:</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown Monitor</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nezināms monitors</translation>
</message>
<message>
<source>Warning!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Brīdinājums!</translation>
</message>
<message>
<source>PC-BSD was unable to autodetect your monitor. You may need to specify this monitor&apos;s Horizontal and Vertical refresh rates in the &apos;Advanced&apos; tab.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PC-BSD nespēja automātiski atpazīt jūsu monitoru. Jums var nākties precizēt šī monitora horizontālo un vertikālo atsvaidzināšanu &quot;Izvērsts&quot; cilnē.</translation>
</message>
<message>
<source>Dual-Head support is designed for systems with one video card and two monitors. Other setups may be achieved by editing /etc/X11/xorg.conf</source>
@@ -132,27 +124,27 @@ If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this scr
<name>dialogConfirm</name>
<message>
<source>Confirm Resolution</source>
- <translation>Apstiprināt izšķirtspēju</translation>
+ <translation>Apstiprināt izšķirtspēju</translation>
</message>
<message>
<source>Do you wish to use this resolution?</source>
- <translation>Vai jūs vēlaties izmantot šo izšķirtspēju?</translation>
+ <translation>Vai jūs vēlaties izmantot šo izšķirtspēju?</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
- <translation>Jā</translation>
+ <translation></translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
- <translation>NÄ“</translation>
+ <translation></translation>
</message>
<message>
<source>Auto-close in 10 seconds...</source>
- <translation>Automātiska aizvēršanās 10 sekundes...</translation>
+ <translation>Automātiska aizvēršanās pēc 10 sekundēm...</translation>
</message>
<message>
<source>Auto-close in </source>
- <translation>Automātiska aizvēršanās </translation>
+ <translation>Automātiska aizvēršanās pēc </translation>
</message>
<message>
<source> seconds...</source>
@@ -160,13 +152,11 @@ If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this scr
</message>
<message>
<source>&amp;Ok</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Ok</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Izšķirtspēja:</translation>
</message>
<message>
<source>Driver:</source>
3  src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_de.ts
View
@@ -209,8 +209,7 @@
</message>
<message>
<source>Enable VNET / VIMAGE support</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>VNET / VIMAGE-Unterstützung aktivieren</translation>
</message>
<message>
<source>IPv4 Bridge Address (Requires VNET)</source>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.