Sada skriptů pro přípravu stagingové databáze z produkční
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
backup.sh
backup_production.sh

README.md

StagingDatabase

Sada skriptů pro přípravu stagingové databáze z produkční

Po spuštění skriptu na lokálním serveru se nahraje na produkční server skript, který se na něm spustí a připraví dump databáze včetně jeho anonymizace. Poté se na lokální server stáhnou dumpy struktury a dat a obnoví se na lokálním serveru. Ostrá data tak nikdy neopustí produkční server.

Spuštění

./backup.sh -ipogslda

Parametry

 • -i: Cesta k souboru s identitou připojení k produkční MySQL databázi na ostrém serveru
 • -p: Název produkční databáze, ze které bude proveden dump
 • -o: Adresář na ostrém server, kam je možné ukládat dumpy a odkud se budou stahovat dumpy na lokální server
 • -g: Mezerou oddělené názvy tabulek, jejichž data nebudou vůbec dumpována z produkční databáze
 • -s: Název ssh konfigurace pro přístup na ostrý server
 • -l: Cesta k souboru s identitou připojení k lokální MySQL databázi, kam budou data obnovena
 • -d: Název lokální databáze, kam budou data obnovena
 • -a: Mezerou oddělené cesty k SQL skriptům, které budou spuštěny na obnoveném dumpu na ostrém serveru, vhodné pro spuštění anonymizačních skriptů.

Možné spuštění

./backup.sh -i /home/ostryuzivatel/mysql.cnf -p produkci_databaze -o /home/ostryuzivatel -g "logs" -s ostryserver -l /home/lokalniuzivatel/mysql.cnf -d testovaci_databaze -a /var/www/projekt/anonymizacni_skript.sql

Obsah /home/ostryuzivatel/mysql.cnf

[client]
host=localhost
user=ostryuzivatelprodatabazi
password=heslo

Obsah konfigurace SSH

Host ostryserver
 HostName ostryserver.cz
 User uzivatelprossh
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa