Skip to content

pekkapirila/tulospalvelu

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekka Pirilän tulospalveluohjelma (sports time keeping program)

Briefly in Finnish / Lyhyesti suomeksi

Tässä ovat Pekka Pirilän (1945-2015) tulospalveluohjelmien lähdekoodit. Mukana ovat kaikki muunnelmat: teksti- ja Windows-versio sekä henkilökohtaisesta että viestiohjelmasta. Pekan perhe julkaisi lähdekoodin avoimen lähdekoodin GPLv3-lisenssin alaiseksi. Lisenssi tarkoittaa karkeasti sitä, että kuka vain voi muuttaa ja käyttää ohjelmaa vapaasti kaikissa tilanteissa. Ohjelman käyttöön liittyviä palveluita ja jopa kopioita ohjelmasta saa myydä, mutta muutetun version levittäjä sitoutuu julkaisemaan versiostaan myös lähdekoodin ja ostaja saa jälleen tehdä kopiollaan mitä haluaa.

Valmiiksi käännetyt ja paketoidut versiot sekä ohjeet löytyvät edelleen osoitteesta http://www.pirila.fi/ohj/index.html.

Pekan perheen toiveena on, että ohjelmasta olisi hyötyä urheiluyhteisölle vielä vuosien ajan.

Description

This is the source code of a suite of sports time keeping programs Pekka Pirilä (1945-2015) started developing in around 1986. The program originally specialized in orienteering, but was later amended to support additional sports. The user interface is in Finnish and there are Finnish language variables and comments throughout the source code. The source code is released under GPLv3. More information in Finnish at http://www.pirila.fi/ohj/index.html.

Console programs

Required tools

The console program's project files are for Visual Studio. They were successfully compiled with Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, but Visual Studio 2010 and anything newer can probably be made to work. The language is probably compliant with C++03.

Compile

 1. Open TPsource\V52\VS\Libs\tputilv2.sln
 2. Compile by pressing F7
  1. Two new folders will be created next to TPsource: vc10 and TPexe
 3. Open TPsource\V52\VS\Hk\HkMaali520.sln
 4. Compile by pressing F7
  1. A stand-alone executable TPexe\Hk\V521\HkMaali.exe is built and ready to use
 5. To build the relay version, repeat with TPsource\V52\VS\V\JukMaali520.sln

Windows programs

Required tools

The Windows programs are made with Embarcadero C++ Builder. Version 10.1 Berlin was successfully used to compile and run the program.

SecureBridge 7.1 for RAD Studio 10.1 Berlin is an add-on that is required to compile and run the program. NOTE: At least in Windows 10 you must edit one of SecureBridge's header files to be able to compile this program. Open "Program Files (x86)\Devart\SecureBridge for RAD Studio 10\Include\Win32\ScSSHSocket.hpp" and change Winapi::Winsock::PSockAddrIn to Winapi::Winsock2::PSockAddrIn.

Compile

 1. Open TPsource\V52\RADStudio10\DBboxm-XE.cbproj
 2. Right-click on DBboxm-XE.lib in Project Manager and select Make
 3. Open TPsource\V52\RADStudio10\Tputil-XE.cbproj
 4. Right-click on Tputil-XE.lib in Project Manager and select Make
 5. Open TPsource\V52\RADStudio10\HkKisaWin.cbproj and Run to start the program for individual competitions
 6. Open TPsource\V52\RADStudio10\ViestiWin.cbproj and Run to start the relay program

Heap errors during compilation

If you get heap errors with linking, you can try these things

 1. http://stackoverflow.com/questions/28929516/c-builder-xe7-lme288-error
  1. Run command prompt as Administrator.
  2. Type (without quotes) "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072"
  3. Reboot computer.
 2. Empty %TEMP%, reboot, try again, repeat
 3. Run C++ Builder as admin

About

Pekka Pirilä's sports timekeeping program (Finnish: tulospalveluohjelma)

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published