Magyarország megye térképe imagemap + js választási lehetőséggel
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
db
map
README.txt

README.txt

Magyarország megyetérképe - Country map of Hungary
--

Megyeválasztó térkép magyarország megyéihez jQuery alapokon.

A /map könyvtár tartalmazza a térképet.
A magyarorszag.html és magyarorszag2.html oldalak két különböző méretű térkép.

A /db könyvtárban adatbázis szkriptek vannak, melyekkel létrehozható magyarország megyéinek és településeinek összerendelése.
A szkriptek mysql adatbázhoz készültek.A térkép alapjául szolgáló svg fájl a wikipediáról származik.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedian_meetups_in_Hungary_map.svg

Az imagemap átalakítás az inkscapemap programmal készült.
http://sourceforge.net/projects/inkscapemap/

Az egyes területek kiszínezését a jQuery Map Highlight modul végzi.
http://davidlynch.org/projects/maphilight/
http://jquery.org/

--
Péntek Gábor - pentike@gmail.com