Skip to content

peoplepath/workshop-testing

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

2 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Zadání

Napište unit testy ve vašem oblíbeném testovacím frameworku (PHPUnit, Netter teste, Atoum, apod.) pro třídy Calculator, DateFormatter definované v souborech Calculator.php a DateFormatter.php V případě třídy DateFormatter navrhněte změny, které umožní její testovaní s minimální změnou signatur jednotlivých metod.

Bonus

Napište unit testy pro třídu Service v souboru Service.php bez toho aniž by kód posílal HTTP požadavky na server. Otestujte všechny možné chybové stavy. Tip - použijte některý z dostupných nástrojů pro stubovaní/mokování (Mockery, phpunit-mock-objects apod.).

About

Zadání a řešení úkolů pro workshop

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages