Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Zadání

Napište unit testy ve vašem oblíbeném testovacím frameworku (PHPUnit, Netter teste, Atoum, apod.) pro třídy Calculator, DateFormatter definované v souborech Calculator.php a DateFormatter.php V případě třídy DateFormatter navrhněte změny, které umožní její testovaní s minimální změnou signatur jednotlivých metod.

Bonus

Napište unit testy pro třídu Service v souboru Service.php bez toho aniž by kód posílal HTTP požadavky na server. Otestujte všechny možné chybové stavy. Tip - použijte některý z dostupných nástrojů pro stubovaní/mokování (Mockery, phpunit-mock-objects apod.).

About

Zadání a řešení úkolů pro workshop

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages