Skip to content

En videobandspelare för SVT Play, bygger på node-webkit och körs lokalt på datorn.

Notifications You must be signed in to change notification settings

peppelorum/WeLovePublicService-nodewebkit-VHS

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Detta är ett proof-of-concept för att se om det går att paketera en html-sida för skrivbordet och lyckas kalla på ffmpeg från Javascript.

För att kunna köra det här programmet så ladda rätt binär från https://github.com/rogerwang/node-webkit#downloads Ladda sen hem det här repot, just nu finns bara en byggd version för Mac.

Vill du utveckla själv så krävs nodejs/npm installerat, sen klonar du detta repo och kör i samma katalog som index.html 'npm install fluent-ffmpeg', och installerar rätt binär från stycket ovan.

About

En videobandspelare för SVT Play, bygger på node-webkit och körs lokalt på datorn.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published