En videobandspelare för SVT Play, bygger på node-webkit och körs lokalt på datorn.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
build/mac
static
README.md
index.html
package.json

README.md

Detta är ett proof-of-concept för att se om det går att paketera en html-sida för skrivbordet och lyckas kalla på ffmpeg från Javascript.

För att kunna köra det här programmet så ladda rätt binär från https://github.com/rogerwang/node-webkit#downloads Ladda sen hem det här repot, just nu finns bara en byggd version för Mac.

Vill du utveckla själv så krävs nodejs/npm installerat, sen klonar du detta repo och kör i samma katalog som index.html 'npm install fluent-ffmpeg', och installerar rätt binär från stycket ovan.