RSS-aggregator för att ha koll på alla som är med på #kod100
Python JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
kod100
.gitignore
Procfile
README.md
requirements.txt

README.md

#Kod100

Detta är tänkt som någon form av hubb för #kod100.

Siten är tänkt att suga in atom-flödet från Github (eller annan källa) och gör något bra och överskådligt med det hela. Hur det ska se ut får framtiden utvisa.

Siten är byggd i Django och använder någon rss-parser-app som gör allt grovjobb (det är inte jag byggt den ska tilläggas, kvalitén på koden är lite så och så, kanske en fix och en pull request på G då;-).

Jag hoppas får upp något som funkar inom de närmaste dagarna.