Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
c
 
 
qr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KudyJdu

Podmínky použití

Tuto apliklaci lze nekomerčně používat a upravovat dle libosti, je ale nutné uvést jméno autora (Štěpán Pešout) a odkaz na jeho webové stránky (pesout.net).

Popis

Po zadání informací o vytyčené trase se vygeneruje QR kód. Ten se umístí do terénu společně se značením trasy (naučná stezka, turistická trasa), nejlépe i s informací o cílovém bodu a jeho vzdálenosti. Po naskenování kódu algoritmus zpracuje data v kódu obsažená. Výstupem je pak výškopis a předem zadané informace.

Výhodou je, že všechna data o trase jsou v QR kódu a není tak třeba zajišťovat databáze apod. Z internetu se v případě naskenování stáhne pouze část algoritmu nutná ke zpracování, přičemž velikost se pohybuje kolem 9 kB. Díky této vlastnosti lze algoritmus používat i při snížené rychlosti připojení nebo špatném signálu.

Zkuste si naskenovat tento testovací kód:

Testovací QR kód

Jak zadávat vstupní hodnoty

Pole (textarea) v horní části

 • vstupem je n hodnot nadmořské výšky v různých bodech trasy, přičemž n je větší než 1

 • tyto body by měly být přibližně stejně daleko od sebe, tj. bod m by měl být stejně daleko od bodů m-1 a m+1

 • uživatel má na výběr 3 formáty, svou volbu vybere pomocí radio buttonu pod polem pro vstup

 • varianta "Čárka" znamená vstup ve formátu

000,000,000
 • varianta "Nový řádek" znamená vstup ve formátu
000
000
000
 • varianta "Mezera" znamená vstup ve formátu
000 000 000
 • Doporučení: Zadávejte rozumný počet bodů (cca do 35), aby byl QR kód stále čitelný i s low-endovými smartphony disponujícími horšími fotoaparáty.

Konverze ze souřadnic

 • používá Google Maps API; mohou se vyskytnout drobné nepřesnosti
 • uživatel zadá souřadnice do pole pro vstup a klepne na odkaz "Konverze ze souřadnic"
 • je nutné dodržovat tento formát:
0.00000, 0.00000
0.00000, 0.00000
0.00000, 0.00000

Vlastnosti

 • v ukázkové verzi jsou pojmenovány jako Vlastnost 1 až 7
 • v praxi půjde o otázky s boolean odpovědí popisující charakter cesty, např. sjízdnost na kole

Webová adresa

 • nepovinné pole, kam lze vložit odkaz na další informace o cestě aj.

Přečtení QR kódu

 • po načtení libovonou aplikací přejděte na odkaz, který kód obsahuje

Generátor QR kódů

About

[CZ] Aplikace sloužící k zakódování a dekódování informací o cestě s využitím QR kódu

Topics

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published