Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block pesout

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block pesout

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Pinned

 1. [EN] Webapp registration and login without any SQL

  PHP 1

 2. [EN] Grep-based recursive search with better-looking output

  Shell 3

 3. [CZ] Aplikace sloužící k zakódování a dekódování informací o cestě s využitím QR kódu

  JavaScript 2

 4. [EN] Elevasis is an app for drawing graphs from GPS data, elevation especially

  JavaScript 1

 5. [CZ] Nesetříděné vypracované úlohy z Progtestu - FIT ČVUT, předmět Programování a algoritmizace 1 // Unsorted FIT CTU Homework

  C

 6. [CZ] Nástroj pro tvorbu a sdílení zpěvníků či textů skladeb s kytarovými akordy

  JavaScript

237 contributions in 2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mon Wed Fri

Contribution activity

October - December 2017

pesout had no activity during this period.

September 2017

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.