Skip to content

Analys till rapporten Snabbtänkt - reflektioner från den svenska valrörelsen 2018

Notifications You must be signed in to change notification settings

peterdalle/snabbtankt-valet2018

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

6 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Snabbtänkt valet 2018

Vilka nyhetskällor har varit mest framträdande på Twitter inför valet? Det är den övergripande frågeställningen för den här analysen av svensk politik på Twitter, #svpol, inför riksdagsvalet 2018.

Här hittar du all källkod till min analys i rapporten Snabbtänkt, samt ytterligare analyser av #svpol.

Några frågeställningar (och tillvägagångssätt) i analysen:

  • Vilka ord är vanligast? (frekvenstabeller)
  • Vilka ordpar är vanligast? (bigram Markov Chain)
  • Är orden positivt eller negativt laddade? (sentimentsanalys)
  • Vilka nyhetssajter förekommer oftast tillsammans? (nätverksanalys)

Källkod

Data, urval och metod

Datan består av Twitterinlägg som innehåller hashtaggen #svpol. Man skulle kunna tänka sig att inkludera #valet2018 och #val2018. Men ofta förekom dessa redan i #svpol (men inte tvärtom). Dessutom möjliggör en analys av #svpol jämförelser mellan 2017 och 2018 för att se förändringar över tid.

Twitterinläggen kan inte offentliggöras här på grund av Twitters licensavtal. Däremot finns alla ID-nummer till twitterinläggen i katalogen /data/. Genom ID-numrena kan man sedan återställa originaldatan med verktyget twarc.

Verktyget DMI-TCAT har använts för att samla in twitterinlägg. Urvalet är nästintill komplett tack vare att insamlingen skett via flera Twitterkonton vilket undviker vanliga begränsningar (API rate limiting). En serverkrasch gjorde dock att inlägg saknas 2018-05-07 till 2018-06-03.

Vad är Snabbtänkt?

Snabbtänkt är ett forskningssamarbete mellan nästan hundra forskare och innehåller

reflektioner från den svenska valrörelsen 2018 av ledande forskare där närmare hundra forskare analyserar och reflekterar över årets val och valrörelse. Här kommer du alltså att kunna hitta de bästa analyserna och reflektionerna samlade i en gratis nedladdningsbar rapport 10 dagar efter valet samt i podden Snabbtänkt.

Snabbtänkt logo.

About

Analys till rapporten Snabbtänkt - reflektioner från den svenska valrörelsen 2018

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages