Svenska språkresurser: kvinno- och mansnamn, orter, län, kommuner, länder, nationaliteter, yrken, sentimentlexikon, stoppord
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

Svensk text

Svensk text är en samling med data för språkresurser på svenska speciellt anpassat för att snabbt kunna läsas in av programspråk som Python, R eller dylikt.

Syftet är att samla svenska resurser som:

  • är fria att använda
  • finns i flera öppna standardiserade format som CSV och JSON
  • har en enkel datastruktur
  • kan enkelt maskinläsas
  • består av små filer utan onödigt krimskrams
  • har exempelkod i R och Python för snabb användning

Alla resurser

Resurs Antal Kategori Beskrivning
Namn 25166 Namn Namn på män och kvinnor
Nationaliteter 197 Nationaliteter Nationaliteter med namn på invånarna i landet, både singular och plural
Svenska orter 2007 Platser Namn på svenska orter
Sveriges län 21 Platser Sveriges län
Sveriges kommuner 290 Platser Sveriges kommuner
Länder och huvudstäder 199 Platser Världens länder samt deras huvudstäder
Landskoder 245 Platser Landskoder i ISO 3166-1-format
Stoppord 427 Stoppord Svenska stoppord
Politiska stoppord 285 Stoppord Svenska politiska stoppord
Sentimentlexikon 2067 Sentiment Svenska ord med sentiment
Yrken 13833 Yrken Svenska yrkesbeteckningar inklusive om det är en manlig eller kvinnlig beteckning
Medier 112 Medier Domäner till svenska nyhetsmedier
Myndigheter Myndigheter Namn på svenska myndigheter
Wikipedia-titlar 6130751 Wikipedia Alla titlar på svenska Wikipedia-sidor

Vill du hjälpa till?

Läs hur du kan bidra till Svensk text.

I korthet: bidra med komma-separerade CSV-filer (som har en header på engelska) och som får användas fritt.