Simple XMPP client written in Java using Smack
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib Initial commit May 28, 2012
nbproject Use simple smack libs May 31, 2012
src/org/dethware/xmpp/client File headers, proper licensing info. May 31, 2012
Readme.txt update readme May 31, 2012
build.xml Add single jar packaging May 28, 2012
manifest.mf Initial commit May 28, 2012

Readme.txt

XMPP klient - Petr Mrázek (xmraze03@stud.fit.vutbr.cz)

K sestavení a spuštění jsou potřeba následující knihovny:
Smack v3.2.2 - http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#smack
TinySound    - https://github.com/finnkuusisto/TinySound
               (tinysound.zip, commit d172f264b34b47840e604922cfa8e1836d13c15f)

Projekt používá ikony a zvuky oxygen:
http://www.oxygen-icons.org/?page_id=4

Aktuální kód a vydané verze jsou k nalezení zde:
https://github.com/peterix/XMPP-CLIENT