Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app grgit 3.0.0 Dec 23, 2018
img Obrázek aplikace Dec 20, 2018
templates Počet ptáků Jan 17, 2019
.gitignore První verze Nov 14, 2018
Makefile Vytváření tagů v Makefile Dec 23, 2018
README.md Oprava odkazu Nov 30, 2018
build.gradle grgit 3.0.0 Dec 23, 2018
composer.json
composer.lock První verze Nov 14, 2018
config.php První verze Nov 14, 2018
func.php Úprava filtrování informací Dec 23, 2018
gradle.properties První verze Nov 14, 2018
icons.sh První verze Nov 14, 2018
mp3crunch.sh První verze Nov 14, 2018
ptak.fig První verze Nov 14, 2018
ptak.png První verze Nov 14, 2018
ptak.xcf První verze Nov 14, 2018
settings.gradle První verze Nov 14, 2018
web2app.php

README.md

Hlasy ptáků

Aplikace pro Android, která nabízí obrázky, základní informace a zvukové nahrávky 200 opeřenců z české přírody.

Podle abecedy vyhledejte zvíře a jeho charakteristický hlas.

Data pocházejí ze stránek projektu Hlas pro tento den od Českého rozhlasu.

Výhody

Funguje i bez připojení k internetu.

Žádné reklamy

Upozornění

Velikost aplikace 96M - stahujte na připojení bez účtování přenesených dat.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kle.hlasyptaku

Ochrana soukromí

Žádné datové přenosy. Nejsou vyžadována žádná oprávnění. Aplikace pouze zobrazuje ptáky.