Skip to content

petrkle/hlasy-ptaku

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlasy ptáků

Aplikace pro Android, která nabízí obrázky, základní informace a zvukové nahrávky 184 opeřenců z české přírody.

Podle abecedy vyhledejte zvíře a jeho charakteristický hlas.

Výhody

Funguje i bez připojení k internetu.

Žádné reklamy.

Upozornění

Velikost aplikace 96M - stahujte na připojení bez účtování přenesených dat.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kle.hlasyptaku

Ochrana soukromí

Žádné datové přenosy. Nejsou vyžadována žádná oprávnění. Aplikace pouze zobrazuje ptáky.

rozhlas.cz/hlas

Aplikace obsahuje data ze stránek projektu Hlas pro tento den od Českého rozhlasu.

Textové, zvukové a obrazové materiály Českého rozhlasu jsou chráněny autorským zákonem. Jejich šíření či další zpřístupňování, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno. Máte-li zájem o použití textových, zvukových nebo obrazových materiálů z internetových stránek Českého rozhlasu, ať už pro komerční nebo osobní účely, kontaktujte Český rozhlas, útvar Nová média.

About

Aplikace pro Android, která nabízí obrázky, základní informace a zvukové nahrávky 184 opeřenců z české přírody.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks