Skip to content

petrkle/instantni-vps

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

62 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Instantní VPS

Rychlé nastavení vlastního serveru pomocí saltstack.

 git clone https://github.com/petrkle/instantni-vps.git
 
 cd instantni-vps
 
 vagrant plugin install vagrant-hostsupdater
 
 vagrant up

Budete potřebovat Virtualbox, Vagrant a pro větší úpravy i Packer.