Stránky o Saltstacku v češtině
HTML Ruby PHP Smarty JavaScript Makefile Other
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
s
source
.gitignore
.travis.yml
Gemfile
Gemfile.lock
Gruntfile.js
Makefile
README.md
config.rb
icons.sh
package.json

README.md

saltstack.cz

Saltstack je systém pro automatizaci nastavení linuxových serverů.

Build Status