Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
css
 
 
 
 
 
 
g
 
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
lib
 
 
mdz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tmp
 
 
 
 
 
 
xml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žonglérův slabikář

Obrázková učebnice žonglování s míčky, kruhy a kužely.

https://zonglovani.info

Vývoj

Získání zdrojových kódů

git clone https://github.com/petrkle/zonglovani.info.git /home/www/zonglovani.info

Lokální doména pro testovaní

echo "127.0.0.1 zongl.info" >> /etc/hosts

Nastavení nginx

scripts/nginx.zongl.info.conf

Testování

cpanm --installdeps .

make test

About

Obrázková učebnice žonglování s míčky, kruhy a kužely.

Topics

Resources