Permalink
Commits on Jan 11, 2019
 1. Berlin passing girls

  petrkle committed Jan 11, 2019
 2. Aktualizace verze pro Kindle

  petrkle committed Jan 11, 2019
Commits on Jan 1, 2019
 1. Větší logo Ulita

  petrkle committed Jan 1, 2019
 2. EJC

  petrkle committed Jan 1, 2019
 3. Větší obrázky

  petrkle committed Jan 1, 2019
 4. Obrázky

  petrkle committed Jan 1, 2019
Commits on Dec 30, 2018
 1. Obrázky místo náhledů

  petrkle committed Dec 30, 2018
 2. Větší obrázky

  petrkle committed Dec 30, 2018
Commits on Dec 23, 2018
Commits on Dec 19, 2018
 1. Drobné opravy

  petrkle committed Dec 19, 2018
 2. PASSWORD_BCRYPT

  petrkle committed Dec 19, 2018
 3. Info o ukládání hesla

  petrkle committed Dec 19, 2018
Commits on Dec 15, 2018
 1. Tipy týdne

  petrkle committed Dec 15, 2018
Commits on Dec 14, 2018
 1. Tipy týdne

  petrkle committed Dec 14, 2018
Commits on Dec 12, 2018
 1. Nastavení php-fpm

  petrkle committed Dec 12, 2018
 2. TLS 1.3

  petrkle committed Dec 12, 2018
Commits on Nov 1, 2018
 1. Větší obrázek

  petrkle committed Nov 1, 2018
 2. Tipy týdne

  petrkle committed Nov 1, 2018
Commits on Sep 26, 2018
 1. Smarty 3.1.33

  petrkle committed Sep 26, 2018
Commits on Sep 12, 2018
 1. Tipy týdne

  petrkle committed Sep 12, 2018
Commits on Aug 26, 2018
Commits on Jun 7, 2018
 1. Šířka obrázku

  petrkle committed Jun 7, 2018
Commits on May 27, 2018
 1. Širší obrázek

  petrkle committed May 27, 2018
Commits on May 26, 2018
 1. Nový obrázek mobilu

  petrkle committed May 26, 2018
 2. Oprava šířky stránky

  petrkle committed May 26, 2018
Commits on May 22, 2018
 1. Oprava css

  petrkle committed May 22, 2018
 2. stylelint

  petrkle committed May 22, 2018
Commits on May 21, 2018
 1. Aktualizace MonsterID

  petrkle committed May 21, 2018
Commits on May 20, 2018