Some Computer Science notes I thought I would share with others
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
kombagra
.gitignore
LICENSE
Makefile
README.md
poznamky.pdf
poznamky.tex
poznamky.texnicle

README.md

Informatické poznámky

Zapisováno s láskou v letním semestru 2014. Nejnovější verze ke stažení zde.

Why the hell is this repo Czech?!

Because nobody hasn't translated it into English yet! And also because of 42.

Zpracovaná témata

 1. Kombinatorika a grafy
  • Aproximace faktoriálu a kombinačních čísel
  • Vytvořující funkce a mocninné řady
  • Konečné projektivní roviny
  • Toky v sítích
  • Párování v bipartitních grafech
  • Souvislost neorientovaných grafů
  • Ramseyova teorie

Plán rozvoje

 • Kombinatorické kódy (kapitola Kombinatorika a grafy)

Pokud chcete přispět

V první řadě bych vám chtěl poděkovat. Jsem rád, že se vám mé poznámky líbí a rozhodli jste se k nim přispět. Úpravy rozděluji do tří skupin:

 1. Drobná doplnění (zajímavé příklady, související věty, motivace) - forkněte tento repozitář a udělejte, co musíte, pak mi pošlete pull request a já provedu merge.
 2. Opravy chyb (indexy, důkazy, případně grammar nazi) - ke sledování chyb používám githubí issue tracker, prosím svěřte svůj názor (a popř. návrhy na vyřešení) jemu.
 3. Rozsáhlejší příspěvky (nové sekce nebo kapitoly) - viz možnost 1., malá prosba: používejte prosím makra z hlavního souboru a dodržujte konvence tohoto projektu.

Pokud máte návrhy na rozšíření, ale nechcete je sami realizovat, budu rád, pokud se o ně podělíte v podobě feature requestu na issue trackeru.

Licence

Poznámky jsem pořizoval osobně na přednáškách Martina Mareše a Zdeňka Dvořáka. Kromě jejich teorie a výkladu jsem při dokončování do poznámek zahrnul několik příkladů z cvičení Ondřeje Pangráce. Tímto jim budiž vzdán můj vroucí dík. Projekt informatických poznámek dávám volně k dispozici jako výukový materiál. Používat a šířit jej můžete v souladu s MIT licencí.

Kam se dále podívat