Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Comparing changes

Choose two branches to see what’s changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.
  • 12 commits
  • 7 files changed
  • 0 commit comments
  • 1 contributor
View
2  Makefile
@@ -64,7 +64,7 @@ html: freeculture.html freeculture.nb.html
%.txt: %.xml $(IMAGES)
xmlto txt $<
-%.epub: %.xml, $(IMAGES)
+%.epub: %.xml $(IMAGES)
$(DBTOEPUB) $^ $<
freeculture.xml:
View
1,498 archive/freeculture.nb.html
748 additions, 750 deletions not shown
View
BIN  archive/freeculture.nb.pdf
Binary file not shown
View
294 freeculture.nb.po
@@ -3172,7 +3172,6 @@ msgstr ""
#. f8
#. type: Content of: <book><part><chapter><para><footnote><para>
-#, mtrans, fuzzy
msgid ""
"See Melville B. Nimmer, \"The Right of Publicity,\" <citetitle>Law and "
"Contemporary Problems</citetitle> 19 (1954): 203; William L. Prosser, "
@@ -3181,10 +3180,12 @@ msgid ""
"Electronics America, Inc</citetitle>., 971 F. 2d 1395 (9th Cir. 1992), "
"cert. denied, 508 U.S. 951 (1993)."
msgstr ""
-"se melville b. nimmer, \"rett publisitet,\" lov og moderne problemer 19 "
-"(1954): 203; William l. prosser, \"personvern\", california lov gå gjennom "
-"48 (1960) 398­407; hvite v. samsung electronics america, inc., 971 f. 2D 1395 "
-"(9 cir. 1992), cert. nektet, 508 amerikansk 951 (1993)."
+"Se Melville B. Nimmer, \"The Right of Publicity,\" <citetitle>Law and "
+"Contemporary Problems</citetitle> 19 (1954): 203; William L. Prosser, "
+"\"Privacy,\" <citetitle>California Law Review</citetitle> 48 (1960) "
+"398&ndash;407; <citetitle>White</citetitle> mot <citetitle>Samsung "
+"Electronics America, Inc</citetitle>., 971 F. 2d 1395 (9th Cir. 1992), "
+"sert. nektet, 508 U.S. 951 (1993)."
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
msgid ""
@@ -3224,17 +3225,19 @@ msgid ""
"developed pictures. We could imagine a system developing to demonstrate that "
"permission."
msgstr ""
-"Vi kan bare spekulere om hvordan fotografering ville ha utviklet seg hadde "
-"loven gått den andre veien. Hvis antagelse hadde vært mot fotografen, ville "
-"deretter fotografen ha hatt å demonstrere tillatelse. kanskje eastman kodak "
-"ville ha hatt å demonstrere tillatelse, også, før det utviklet filmen som "
-"bildene ble tatt. tross alt, hvis du ikke var har tillatelse, deretter "
-"eastman kodak ville være nytte mot \"tyveri\" begått av fotografen. like "
-"napster avtatt opphavsrett infringements begått av brukere for napster, "
-"ville kodak være nytte fra \"bildet til høyre\" krenkelse av sine "
-"fotografer. Vi kunne tenke loven og som krever at noen form for tillatelse "
-"bli vist før et selskap utviklet bilder. Vi kunne forestille seg et system å "
-"utvikle for å demonstrere tillatelsen."
+"Vi kan kun spekulere om hvordan fotografering ville ha utviklet seg "
+"om loven hadde slått ut den andre veien. Hvis den hadde vært mot "
+"fotografen, da ville fotografen måttet dokumentere at tillatelse var på "
+"plass. Kanskje Eastman Kodak også måtte ha dokumentert at tillatelse "
+"var gitt, før de utviklet filmen som bildene ble fanget på. Tross "
+"alt, hvis tillatelse ikke var gitt, da ville Eastman Kodak ha nytt "
+"fordeler fra \"tyveriet\" begått av fotografer. På samme måte som "
+"Napster nøt fordeler fra opphavsrettsbrudd utført av Napster-brukere, "
+"så ville Kodak nytt fordeler fra \"bilde-rettighets\"-brudd til deres "
+"fotografer. Vi kan forestille oss at loven da krevede at en form for "
+"tillatelse ble vist frem før et selskap fremkalte bildene. Vi kan "
+"forestille oss utviklingen av et system for å legge frem slike "
+"tillatelser."
#. PAGE BREAK 48
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
@@ -8376,13 +8379,6 @@ msgstr ""
#. PAGE BREAK 107
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "During one of the performances, Else was shooting some stagehands playing "
-#| "checkers. In one corner of the room was a television set. Playing on the "
-#| "television set, while the stagehands played checkers and the opera "
-#| "company played Wagner, was The Simpsons. As Else judged it, this touch of "
-#| "cartoon helped capture the flavor of what was special about the scene."
msgid ""
"During one of the performances, Else was shooting some stagehands playing "
"checkers. In one corner of the room was a television set. Playing on the "
@@ -8393,18 +8389,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Under en forestilling, filmet Else noen stagehands som spilte *checkers*. I "
"et hjørne av rommet stod det et fjernsynsapparat. På fjernsynet, mens "
-"forestillingen pågikk og operakompaniet spilte Wagner, gikk The Simpsons. "
-"Slik Else så det, så hjalp dette tegnefilm-innslaget med å fange det "
-"spesielle med scenen."
+"forestillingen pågikk og operakompaniet spilte Wagner, gikk <citetitle>The "
+"Simpsons</citetitle>. Slik Else så det, så hjalp dette tegnefilm-innslaget "
+"med å fange det spesielle med scenen."
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Years later, when he finally got funding to complete the film, Else "
-#| "attempted to clear the rights for those few seconds of The Simpsons. For "
-#| "of course, those few seconds are copyrighted; and of course, to use "
-#| "copyrighted material you need the permission of the copyright owner, "
-#| "unless \"fair use\" or some other privilege applies."
msgid ""
"Years later, when he finally got funding to complete the film, Else "
"attempted to clear the rights for those few seconds of <citetitle>The "
@@ -8414,23 +8403,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Så noen år senere, da han endelig hadde fått ordnet den siste "
"finansieringen, ville Else skaffe rettigheter til å bruke disse få sekundene "
-"med The Simpson. For disse få sekundene var selvsagt beskyttet av "
-"opphavsretten, og for å bruke beskyttet materiale må man ha tillatelse fra "
-"eieren, dersom det ikke foreligger spesielle avtaler."
+"med <citetitle>The Simpson</citetitle>. For disse få sekundene var selvsagt "
+"beskyttet av opphavsretten, og for å bruke beskyttet materiale må man ha "
+"tillatelse fra eieren, dersom det ikke er \"rimelig bruk\" eller det "
+"foreligger spesielle avtaler."
#. type: Content of: <book><part><chapter><para><indexterm><primary>
msgid "Gracie Films"
msgstr "Gracie Films"
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Else called Simpsons creator Matt Groening's office to get permission. "
-#| "Groening approved the shot. The shot was a four-and-a-halfsecond image on "
-#| "a tiny television set in the corner of the room. How could it hurt? "
-#| "Groening was happy to have it in the film, but he told Else to contact "
-#| "Gracie Films, the company that produces the program. <placeholder type="
-#| "\"indexterm\" id=\"0\"/>"
msgid ""
"Else called <citetitle>Simpsons</citetitle> creator Matt Groening's office "
"to get permission. Groening approved the shot. The shot was a four-and-a-"
@@ -8439,12 +8421,12 @@ msgid ""
"to contact Gracie Films, the company that produces the program. "
"<placeholder type=\"indexterm\" id=\"0\"/>"
msgstr ""
-"Else kontaktet Simpson-skaper Matt Groenings kontor for å få tillatelse. Og "
-"Groening gav ham det. Det var tross alt kun snakk om fire og et halvt sekund "
-"på et lite fjernsyn, bakerst i et hjørne av rommet. Hvordan kunne det skade? "
-"Groening var glad for å få ha det med i filmen, men han ba Else om å "
-"kontakte Gracie Films, firmaet som produserer programmet.<placeholder type="
-"\"indexterm\" id=\"0\"/>"
+"Else kontaktet <citetitle>Simpson</citetitle>-skaper Matt Groenings kontor "
+"for å få tillatelse. Og Groening gav ham det. Det var tross alt kun snakk om "
+"fire og et halvt sekund på et lite fjernsyn, bakerst i et hjørne av rommet. "
+"Hvordan kunne det skade? Groening var glad for å få ha det med i filmen, men "
+"han ba Else om å kontakte Gracie Films, firmaet som produserer programmet."
+"<placeholder type=\"indexterm\" id=\"0\"/>"
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
msgid ""
@@ -8463,14 +8445,6 @@ msgstr ""
"type=\"indexterm\" id=\"0\"/>"
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Then, as Else told me, \"two things happened. First we discovered . . . "
-#| "that Matt Groening doesn't own his own creation&mdash;or at least that "
-#| "someone [at Fox] believes he doesn't own his own creation.\" And second, "
-#| "Fox \"wanted ten thousand dollars as a licensing fee for us to use this "
-#| "four-point-five seconds of . . . entirely unsolicited Simpsons which was "
-#| "in the corner of the shot.\""
msgid ""
"Then, as Else told me, \"two things happened. First we discovered &hellip; "
"that Matt Groening doesn't own his own creation&mdash;or at least that "
@@ -8479,21 +8453,14 @@ msgid ""
"point-five seconds of &hellip; entirely unsolicited <citetitle>Simpsons</"
"citetitle> which was in the corner of the shot.\""
msgstr ""
-"Deretter, fortalte Else: \"skjedde to ting. Først oppdaget vi ... at Matt "
-"Groening ikke eide sitt eget verk - ihvertfall at noen [hos Fox] trodde at "
-"han ikke eide sitt eget verk.\" Som det andre krevde Fox \"ti tusen dollar i "
-"lisensavgift for disse fire og et halvt sekundene med ... fullstendig "
-"tilfeldig Simpson som var i et hjørne i ett opptak.\""
+"Deretter, fortalte Else: \"skjedde to ting. Først oppdaget vi &hellip; at "
+"Matt Groening ikke eide sitt eget verk &mdash; ihvertfall at noen [hos Fox] "
+"trodde at han ikke eide sitt eget verk.\" Som det andre krevde Fox \"ti "
+"tusen dollar i lisensavgift for disse fire og et halvt sekundene med "
+"&hellip; fullstendig tilfeldig <citetitle>Simpson</citetitle> som var i et "
+"hjørne i ett opptak.\""
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Else was certain there was a mistake. He worked his way up to someone he "
-#| "thought was a vice president for licensing, Rebecca Herrera. He "
-#| "explained to her, \"There must be some mistake here. . . . We're asking "
-#| "for your educational rate on this.\" That was the educational rate, "
-#| "Herrera told Else. A day or so later, Else called again to confirm what "
-#| "he had been told."
msgid ""
"Else was certain there was a mistake. He worked his way up to someone he "
"thought was a vice president for licensing, Rebecca Herrera. He explained "
@@ -8501,23 +8468,14 @@ msgid ""
"educational rate on this.\" That was the educational rate, Herrera told "
"Else. A day or so later, Else called again to confirm what he had been told."
msgstr ""
-"Ellers var sikker på at det var en feil.Han fikk tak i noen som han trodde "
+"Ellers var sikker på at det var en feil. Han fikk tak i noen som han trodde "
"var nestleder for lisensiering, Rebecca Herrera. Han forklarte for henne at "
-"\"det må være en feil her ... Vi ber deg om en utdanningssats på dette.\" Og "
-"de hadde fått utdanningssats, fortalte Herrera. Kort tid etter ringte Else "
-"igjen for å få dette bekreftet."
+"\"det må være en feil her &hellip; Vi ber deg om en utdanningssats på dette."
+"\" Og de hadde fått utdanningssats, fortalte Herrera. Kort tid etter ringte "
+"Else igjen for å få dette bekreftet."
#. PAGE BREAK 108
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "\"I wanted to make sure I had my facts straight,\" he told me. \"Yes, you "
-#| "have your facts straight,\" she said. It would cost $10,000 to use the "
-#| "clip of The Simpsons in the corner of a shot in a documentary film about "
-#| "Wagner's Ring Cycle. And then, astonishingly, Herrera told Else, \"And if "
-#| "you quote me, I'll turn you over to our attorneys.\" As an assistant to "
-#| "Herrera told Else later on, \"They don't give a shit. They just want the "
-#| "money.\""
msgid ""
"\"I wanted to make sure I had my facts straight,\" he told me. \"Yes, you "
"have your facts straight,\" she said. It would cost $10,000 to use the clip "
@@ -8529,26 +8487,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"\"Jeg måtte være sikker på at jeg hadde riktige opplysninger foran meg,\" sa "
"han. \"Ja, du har riktige opplysninger,\" sa hun. Det ville koste $10 000 å "
-"bruke dette lille klippet av The Simpson, plassert bakerst i et hjørne i en "
-"scene i en dokumentar om Wagners Ring Cycle. Som om det ikke var nok, "
-"forbløffet Herrera Else med å si \"Og om du siterer med, vil du høre fra "
-"våre advokater.\" En av Herreras assistenter fortalte Else at \"De bryr seg "
-"ikke i det heletatt. Alt de vil ha er pengene.\""
+"bruke dette lille klippet av <citetitle>The Simpson</citetitle>, plassert "
+"bakerst i et hjørne i en scene i en dokumentar om Wagners Ring Cycle. Som om "
+"det ikke var nok, forbløffet Herrera Else med å si \"Og om du siterer meg, "
+"vil du høre fra våre advokater.\" En av Herreras assistenter fortalte Else "
+"at \"De bryr seg ikke i det heletatt. Alt de vil ha er pengene.\""
#. type: Content of: <book><part><chapter><para><indexterm><primary>
msgid "Day After Trinity, The"
msgstr ""
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Else didn't have the money to buy the right to replay what was playing on "
-#| "the television backstage at the San Francisco Opera. To reproduce this "
-#| "reality was beyond the documentary filmmaker's budget. At the very last "
-#| "minute before the film was to be released, Else digitally replaced the "
-#| "shot with a clip from another film that he had worked on, The Day After "
-#| "Trinity, from ten years before. <placeholder type=\"indexterm\" id=\"0\"/"
-#| ">"
msgid ""
"Else didn't have the money to buy the right to replay what was playing on "
"the television backstage at the San Francisco Opera. To reproduce this "
@@ -8561,21 +8510,11 @@ msgstr ""
"Men Else hadde ikke penger til å kjøpe lisens for klippet. Så å gjenskape "
"denne delen av virkeligheten, lå langt utenfor hans budsjett. Like før "
"dokumentaren skulle slippes, redigerte Else inn et annet klipp på "
-"fjernsynet, et klipp fra en av hans andre filmer \"The Dat After Trinity\" "
-"fra ti år før. <placeholder type=\"indexterm\" id=\"0\"/>"
-
-#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There's no doubt that someone, whether Matt Groening or Fox, owns the "
-#| "copyright to The Simpsons. That copyright is their property. To use that "
-#| "copyrighted material thus sometimes requires the permission of the "
-#| "copyright owner. If the use that Else wanted to make of the Simpsons "
-#| "copyright were one of the uses restricted by the law, then he would need "
-#| "to get the permission of the copyright owner before he could use the work "
-#| "in that way. And in a free market, it is the owner of the copyright who "
-#| "gets to set the price for any use that the law says the owner gets to "
-#| "control."
+"fjernsynet, et klipp fra en av hans andre filmer <citetitle>The Day After "
+"Trinity</citetitle> fra ti år tidligere. <placeholder type=\"indexterm\" id="
+"\"0\"/> <placeholder type=\"indexterm\" id=\"1\"/>"
+
+#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
msgid ""
"There's no doubt that someone, whether Matt Groening or Fox, owns the "
"copyright to <citetitle>The Simpsons</citetitle>. That copyright is their "
@@ -8588,22 +8527,15 @@ msgid ""
"use that the law says the owner gets to control."
msgstr ""
"Det er ingen tvil om at noen, enten det er er Matt Groening eller Fox, eier "
-"rettighetene til The Simspons. Rettighetene er deres eiendom. For å bruke "
-"beskyttet mteriale, kreves det ofte at men får tillatelse fra eieren eller "
-"eierne. Dersom Else ønsket å bruke The Simspons til noe hvor loven gir "
-"verket beskyttelse, så må han innhente tillatelse fra eieren før han kan "
-"bruke det. Og i et fritt markes er det eieren som bestemmer hvor mye han/hun "
-"vil ta for hvilken som helst bruk (hvor loven krever tillatelse fra eier)."
-
-#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For example, \"public performance\" is a use of The Simpsons that the "
-#| "copyright owner gets to control. If you take a selection of favorite "
-#| "episodes, rent a movie theater, and charge for tickets to come see \"My "
-#| "Favorite Simpsons,\" then you need to get permission from the copyright "
-#| "owner. And the copyright owner (rightly, in my view) can charge whatever "
-#| "she wants&mdash;$10 or $1,000,000. That's her right, as set by the law."
+"rettighetene til <citetitle>The Simpsons</citetitle>. Rettighetene er deres "
+"eiendom. For å bruke beskyttet mteriale, kreves det ofte at men får "
+"tillatelse fra eieren eller eierne. Dersom Else ønsket å bruke "
+"<citetitle>The Simpsons</citetitle> til noe hvor loven gir verket "
+"beskyttelse, så må han innhente tillatelse fra eieren før han kan bruke det. "
+"Og i et fritt markes er det eieren som bestemmer hvor mye han/hun vil ta for "
+"hvilken som helst bruk (hvor loven krever tillatelse fra eier)."
+
+#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
msgid ""
"For example, \"public performance\" is a use of <citetitle>The Simpsons</"
"citetitle> that the copyright owner gets to control. If you take a selection "
@@ -8613,22 +8545,16 @@ msgid ""
"view) can charge whatever she wants&mdash;$10 or $1,000,000. That's her "
"right, as set by the law."
msgstr ""
-"For eksempel \"offentlig visning\"* av The Simpson er en form for bruk hvor "
-"loven gir eieren kontroll. Dersom du velger ut dine favorittepisoder, leier "
-"en kinosal og selger billetter til \"Mine Simpson-favoritter\", så må du ha "
-"tillatelse fra rettighetsinnhaveren (eieren). Og eieren kan (med rette, slik "
-"jeg ser det) kreve hvor mye han vil; $10ellr $1 000 000. Det er hans rett "
-"ifølge loven."
+"For eksempel \"offentlig fremvisning\"* av <citetitle>The Simpson</"
+"citetitle> er en form for bruk hvor loven gir eieren kontroll. Dersom du "
+"velger ut dine favorittepisoder, leier en kinosal og selger billetter til "
+"\"Mine <citetitle>Simpson</citetitle>-favoritter\", så må du ha tillatelse "
+"fra rettighetsinnhaveren (eieren). Og eieren kan (med rette, slik jeg ser "
+"det) kreve hvor mye han vil; $10ellr $1 000 000. Det er hans rett ifølge "
+"loven."
#. f1
#. type: Content of: <book><part><chapter><para><footnote><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For an excellent argument that such use is \"fair use,\" but that lawyers "
-#| "don't permit recognition that it is \"fair use,\" see Richard A. Posner "
-#| "with William F. Patry, \"Fair Use and Statutory Reform in the Wake of "
-#| "Eldred \" (draft on file with author), University of Chicago Law School, "
-#| "5 August 2003."
msgid ""
"For an excellent argument that such use is \"fair use,\" but that lawyers "
"don't permit recognition that it is \"fair use,\" see Richard A. Posner with "
@@ -8637,19 +8563,12 @@ msgid ""
"Chicago Law School, 5 August 2003."
msgstr ""
"Ønsker du å lese en flott redegjørelse om hvordan dette er \"fair use\", og "
-"hvordan advokatene ikke anerkjenner det, så les Richard A. Posner med "
-"William F. Patry, \"Fair Use and Statutory Reform in the Wake of Eldred "
-"\" (draft on file with author), University of Chicago Law School, 5 August "
-"2003."
+"hvordan advokatene ikke anerkjenner det, så les Richard A. Posner og William "
+"F. Patry, \"Fair Use and Statutory Reform in the Wake of <citetitle>Eldred</"
+"citetitle> \" (utkast arkivert hos forfatteren), University of Chicago Law "
+"School, 5. august 2003."
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "But when lawyers hear this story about Jon Else and Fox, their first "
-#| "thought is \"fair use.\"<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> Else's "
-#| "use of just 4.5 seconds of an indirect shot of a Simpsons episode is "
-#| "clearly a fair use of The Simpsons&mdash;and fair use does not require "
-#| "the permission of anyone."
msgid ""
"But when lawyers hear this story about Jon Else and Fox, their first thought "
"is \"fair use.\"<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> Else's use of just "
@@ -8658,10 +8577,11 @@ msgid ""
"use does not require the permission of anyone."
msgstr ""
"Men når jurister hører denne historien om Jon Else og Fox, så er deres "
-"første tanke \"fair use\".<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> Elses "
-"bruk av 4,5 sekunder med et indirekte klipp av en Simpsons-episode er et "
-"klart eksempel på \"fair use\" - og \"fair use\" krever ingen tillatelse fra "
-"noen."
+"første tanke \"rimelig bruk\".<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> "
+"Elses bruk av 4,5 sekunder med et indirekte klipp av en <citetitle>Simpsons</"
+"citetitle>-episode er et klart eksempel på \"rimelig bruk\" av "
+"<citetitle>The Simpsons</citetitle>&mdash; og \"rimelig bruk\" krever ingen "
+"tillatelse fra noen."
#. PAGE BREAK 109
#. type: Content of: <book><part><chapter><para>
@@ -8672,14 +8592,6 @@ msgstr ""
"er hans svar:"
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Simpsons fiasco was for me a great lesson in the gulf between what "
-#| "lawyers find irrelevant in some abstract sense, and what is crushingly "
-#| "relevant in practice to those of us actually trying to make and broadcast "
-#| "documentaries. I never had any doubt that it was \"clearly fair use\" in "
-#| "an absolute legal sense. But I couldn't rely on the concept in any "
-#| "concrete way. Here's why:"
msgid ""
"The <citetitle>Simpsons</citetitle> fiasco was for me a great lesson in the "
"gulf between what lawyers find irrelevant in some abstract sense, and what "
@@ -8688,11 +8600,12 @@ msgid ""
"fair use\" in an absolute legal sense. But I couldn't rely on the concept in "
"any concrete way. Here's why:"
msgstr ""
-"Simpsons-fiaskoen lærte meg om hvor stor avstand det var mellom det jurister "
-"finner urelevant på en abstrakt måte, og hva som er knusende relevant på en "
-"konkret måte for oss som prøver å lage og kringkaste dokumentarer. Jeg "
-"tvilte aldri på at dette helt klart var \"fair use\", men jeg kunne ikke "
-"stole på konseptet på noen konkret måte. Og dette er grunnen:"
+"<citetitle>Simpsons</citetitle>-fiaskoen lærte meg om hvor stor avstand det "
+"var mellom det jurister finner urelevant på en abstrakt måte, og hva som er "
+"knusende relevant på en konkret måte for oss som prøver å lage og kringkaste "
+"dokumentarer. Jeg tvilte aldri på at dette helt klart var \"rimelig bruk\", "
+"men jeg kunne ikke stole på konseptet på noen konkret måte. Og dette er "
+"grunnen:"
#. 1.
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><orderedlist><listitem><para>
@@ -8710,22 +8623,10 @@ msgstr ""
"verste fall stoppe, prosessen."
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><orderedlist><listitem><para><indexterm><primary>
-#, fuzzy
-#| msgid "Eastman, George"
msgid "Lucas, George"
-msgstr "Eastman, George"
+msgstr "Lucas, George"
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><orderedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I probably never should have asked Matt Groening in the first place. But "
-#| "I knew (at least from folklore) that Fox had a history of tracking down "
-#| "and stopping unlicensed Simpsons usage, just as George Lucas had a very "
-#| "high profile litigating Star Wars usage. So I decided to play by the "
-#| "book, thinking that we would be granted free or cheap license to four "
-#| "seconds of Simpsons. As a documentary producer working to exhaustion on a "
-#| "shoestring, the last thing I wanted was to risk legal trouble, even "
-#| "nuisance legal trouble, and even to defend a principle."
msgid ""
"I probably never should have asked Matt Groening in the first place. But I "
"knew (at least from folklore) that Fox had a history of tracking down and "
@@ -8739,24 +8640,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jeg skulle nok aldri ha bedt om Matt Groenings tillatelse. Men jeg visste "
"(ihvertfall fra rykter) at Fox tidligere hadde brukt å jakte på og stoppe "
-"ulisensiert bruk av The Simpsons, på samme måte som George Lucas var veldig "
-"ivrig på å forfølge bruken av Star Wars. Så jeg bestemte meg for å følge "
-"boka, og trodde /feilaktig) at vi kulle få til en gratis, i alle fall "
-"rimelig, avtale for fire sekunders bruk av The Simpsons. Som en "
-"dokumentarskaper, arbeidende på randen av utryddelse, var det siste jeg "
-"ønsket en juridisk strid, selv for å forsvare et prinsipp."
+"ulisensiert bruk av <citetitle>The Simpsons</citetitle>, på samme måte som "
+"George Lucas var veldig ivrig på å forfølge bruken av <citetitle>Star Wars</"
+"citetitle>. Så jeg bestemte meg for å følge boka, og trodde at vi kulle få "
+"til en gratis, i alle fall rimelig, avtale for fire sekunders bruk av "
+"<citetitle>The Simpsons</citetitle>. Som en dokumentarskaper, arbeidende på "
+"randen av utryddelse, var det siste jeg ønsket en juridisk strid, selv for å "
+"forsvare et prinsipp."
#. 3.
#. PAGE BREAK 110
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><orderedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I did, in fact, speak with one of your colleagues at Stanford Law "
-#| "School . . . who confirmed that it was fair use. He also confirmed that "
-#| "Fox would \"depose and litigate you to within an inch of your life,\" "
-#| "regardless of the merits of my claim. He made clear that it would boil "
-#| "down to who had the bigger legal department and the deeper pockets, me or "
-#| "them."
msgid ""
"I did, in fact, speak with one of your colleagues at Stanford Law School "
"&hellip; who confirmed that it was fair use. He also confirmed that Fox "
@@ -8764,11 +8658,11 @@ msgid ""
"of the merits of my claim. He made clear that it would boil down to who had "
"the bigger legal department and the deeper pockets, me or them."
msgstr ""
-"Jeg snakket faktisk med en av dine kolleger på Stanford Law School ... som "
-"bekreftet at dette var \"fair use\". Han bekreftet også at Fox ville "
+"Jeg snakket faktisk med en av dine kolleger på Stanford Law School &hellip; "
+"som bekreftet at dette var rimelig bruk. Han bekreftet også at Fox ville "
"\"depose and litigate you to within an inch of your life\", uavhengig av "
"sannheten i mine krav. Han gjorde det klart at alt ville koke ned til hvem "
-"om hadde flest jurister og dypest lommer, de eller jeg."
+"som hadde flest jurister og dypest lommer, jeg eller dem."
#. 4.
#. type: Content of: <book><part><chapter><blockquote><orderedlist><listitem><para>
View
2  progress.gnuplot
@@ -12,7 +12,7 @@ set xlabel "Translation progress"
set style line 1 linetype 1 pointtype 0 linewidth 1 linecolor 6
set style line 2 linetype 2 pointtype 0 linewidth 1 linecolor 7
set style line 3 linetype 3 pointtype 0 linewidth 1 linecolor 8
-plot ["2012-07-08T0000":"2012-08-01T0000"][:] \
+plot ["2012-07-08T0000":"2012-08-02T0000"][:] \
'stats.csv' using 1:($2+$3+$4) t "missing" w filledcurves x1 linestyle 3, \
'stats.csv' using 1:($2+$3) t "fuzzy" w filledcurves x1 linestyle 2, \
'stats.csv' using 1:($2) t "translated" w filledcurves x1 linestyle 1
View
BIN  progress.png
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
3  stats.txt
@@ -98,3 +98,6 @@
2012-07-31T1754 673 oversatte meldinger, 881 antatte oversettelser, 247 uoversatte meldinger.
2012-07-31T2235 675 oversatte meldinger, 880 antatte oversettelser, 246 uoversatte meldinger.
2012-07-31T2301 685 oversatte meldinger, 873 antatte oversettelser, 243 uoversatte meldinger.
+2012-08-01T0759 695 oversatte meldinger, 863 antatte oversettelser, 243 uoversatte meldinger.
+2012-08-01T0846 700 oversatte meldinger, 858 antatte oversettelser, 243 uoversatte meldinger.
+2012-08-01T1335 701 oversatte meldinger, 857 antatte oversettelser, 243 uoversatte meldinger.

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.