Permalink
Browse files

Added Slovenian translations. Thanks skye28.

  • Loading branch information...
1 parent 920b9b7 commit bcd04e94bf4b372ef4c449005503a7e5d75ee160 djreimer committed Jun 15, 2009
View
1 changelog.txt
@@ -9,6 +9,7 @@ Sigla:
0.9.[5+]
+ Added Slovak translation. Thanks Payo.
++ Added Slovenian translation. Thanks skye28.
- Fixed backend favicon tag not closed - issue 178
- Fixed faulty code in comment plugin documentation - thanks stevesmc
. Changed include to include_once in PluginController - issue 179
View
198 frog/app/i18n/sl-message.php
@@ -0,0 +1,198 @@
+<?php
+
+ /**
+ * Slovenian language file
+ *
+ * @package frog
+ * @subpackage translations
+ *
+ * @author Peter Rajh <peter@elra.si>, Andrej Čremožnik <andrej.cremoznik@gmail.com>
+ * @version Frog 0.9.5
+ */
+
+ return array(
+ '&#8212; inherit &#8212;' => '&#8212; podeduj &#8212;',
+ '<b>Information!</b> New Frog version available (v. <b>:version</b>)! Visit <a href="http://www.madebyfrog.com/">http://www.madebyfrog.com/</a> to upgrade your version!' => '<b>Obvestilo!</b> Na voljo je nova različica Frog CMS (v. <b>:version</b>)! Obiščite <a href="http://www.madebyfrog.com">http://www.madebyfrog.com</a>, da nadgradite svojo verzijo!',
+ 'A translatable string with a %param% system.' => 'Prevedljiv niz z %param% sistemom.',
+ 'A translatable string.' => 'Prevedljiv niz.',
+ 'Action disabled!' => 'Dejanje onemogočeno!',
+ 'Add' => 'Dodaj',
+ 'Add Page' => 'Dodaj stran',
+ 'Add Part' => 'Add Part',
+ 'Add Tab' => 'Dodaj zavihek',
+ 'Add child' => 'Dodaj pod-element',
+ 'Add layout' => 'Dodaj postavitev',
+ 'Add snippet' => 'Dodaj izrezek',
+ 'Add user' => 'Dodaj uporabnika',
+ 'Admin Site title' => 'Naslov administracijskege vmesnika',
+ 'Administration' => 'Administracija',
+ 'Administration Theme' => 'Tema administracijskega vmesnika',
+ 'Allow HTML in Title' => 'Dovoli HTML v naslovu',
+ 'Approve' => 'Odobrite',
+ 'Are you sure you wish to delete' => 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati',
+ 'Are you sure you wish to delete it?' => 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati?',
+ 'At least 3 characters. Must be unique.' => 'Najmanj 3 znaki. Mora biti unikatno.',
+ 'At least 5 characters.' => 'Najmanj 5 znakov.',
+ 'Body' => 'Telo',
+ 'Breadcrumb' => 'Drobtinica',
+ 'By using <strong>&lt;img src="img_path" /&gt;</strong> you can set your company logo instead of a title.' => 'Z uporabo <strong>&lt;img src="pot_do_slike" /&gt;</strong> lahko nastavite logo vašega podjetja nemsto tega naslova.',
+ 'Cancel' => 'Prekliči',
+ 'Close' => 'Zapri',
+ 'Comments' => 'Komentarji',
+ 'Confirm Password' => 'Potrdi geslo',
+ 'Content-Type' => 'Tip vsebine (Content-Type)',
+ 'Create Core template' => 'Izdelaj predlogo jedra',
+ 'Create Plugin templates' => 'Izdelaj predloge vtičnikov',
+ 'Created date' => 'Ustvarjen dne',
+ 'Default Filter' => 'Privzet filter',
+ 'Default Status' => 'Privzet status',
+ 'Default tab' => 'Privzet zavihek',
+ 'Delete' => 'Izbriši',
+ 'Delete the current tab?' => 'Izbriši trenutni zavihek?',
+ 'Description' => 'Opis',
+ 'Determines whether or not HTML code is allowed in a page\'s title.' => 'Določi ali naj bo HTML koda dovoljena v imenu strani.',
+ 'Draft' => 'Osnutek',
+ 'Drag and Drop' => 'Povleci in spusti',
+ 'Drag to Copy' => 'Povleci in kopiraj',
+ 'E-mail' => 'E-mail',
+ 'Edit Page' => 'Uredi stran',
+ 'Edit comment' => 'Uredi komentar',
+ 'Edit layout' => 'Uredi postavitev',
+ 'Edit snippet' => 'Uredi izrezek',
+ 'Edit user' => 'Uredi uporabnika',
+ 'Email' => 'Email',
+ 'Email address' => 'E-mail naslov',
+ 'Enabled' => 'Omogočen',
+ 'Feedback' => 'Sporočite svoje izkušnje',
+ 'Filter' => 'Filter',
+ 'Forgot password' => 'Pozabljeno geslo',
+ 'Forgot password?' => 'Ste pozabili geslo?',
+ 'Help us <a href=":url">translate Frog</a>!' => 'Pomagajte nam <a href=":url">prevesti Frog</a>!',
+ 'Hidden' => 'Skrito',
+ 'Just replace <b>snippet</b> by the snippet name you want to include.' => 'Samo zamenjajte <b>snippet</b> z imenom izrezka, ki ga želite vključiti.',
+ 'Keywords' => 'Ključne besede',
+ 'Language' => 'Jezik',
+ 'Last updated by' => 'Zadnjič posodobil',
+ 'Latest' => 'Najnovejši',
+ 'Layout' => 'Postavitev',
+ 'Layout <b>:name</b> has been deleted!' => 'Postavitev <b>:name</b> je bila izbrisana!',
+ 'Layout <b>:name</b> has not been deleted!' => 'Postavitev <b>:name</b> ni bila izbrisana!',
+ 'Layout <b>:name</b> is used! It CAN NOT be deleted!' => 'Postavitev <b>:name</b> je v uporabi in ne more biti izbrisana!',
+ 'Layout has been added!' => 'Postavitev je bila dodana!',
+ 'Layout has been saved!' => 'Postavitev je bila shranjena!',
+ 'Layout has not been added. Name must be unique!' => 'Postavitev ni bila dodana. Ime mora biti unikatno!',
+ 'Layout has not been saved. Name must be unique!' => 'Postavitev ni bila shranjena. Ime mora biti unikatno!',
+ 'Layout not found!' => 'Postavitev ni bila najdena!',
+ 'Layouts' => 'Postavitve',
+ 'Leave password blank for it to remain unchanged.' => 'Če gesla ne želite spremeniti, pustite prazno.',
+ 'Log Out' => 'Odjava',
+ 'Login' => 'Prijava',
+ 'Login failed. Please check your login data and try again.' => 'Prijava ni bila uspešna. Prosim preverite prijavne podatke in poskusite znova.',
+ 'Login:' => 'Prijava:',
+ 'Memory usage:' => 'Poraba pomnilnika:',
+ 'Metadata' => 'Meta podatki',
+ 'Modify' => 'Urejanje',
+ 'Name' => 'Ime',
+ 'New Layout' => 'Nova postavitev',
+ 'New Snippet' => 'Nov izrezek',
+ 'New User' => 'Nov uporabnik',
+ 'No comments found.' => 'Ni najdenih komentarjev.',
+ 'Only for filter in pages, NOT in snippets' => 'Samo za filtre v straneh, NE v izrezkih',
+ 'Optional. Please use a valid e-mail address.' => 'Neobvezno. Prosimo uporabite veljaven e-mail naslov.',
+ 'Page' => 'Stran',
+ 'Page :title has been deleted!' => 'Stran :title je bila izbrisana!',
+ 'Page :title has not been deleted!' => 'Stran :title ni bila izbrisana!',
+ 'Page Title' => 'Naslov strani',
+ 'Page Type' => 'Tip strani',
+ 'Page has been saved!' => 'Stran je bila shranjena!',
+ 'Page has not been saved!' => 'Stran ni bila shranjena!',
+ 'Page not found!' => 'Stran ni bila najdena!',
+ 'Page options' => 'Opcije strani',
+ 'Page rendered in' => 'Stran izrisana v',
+ 'Pages' => 'Strani',
+ 'Password' => 'Geslo',
+ 'Password and Confirm are not the same or too small!' => 'Geslo in potrditveno geslo se ne ujemata ali pa sta prekratki!',
+ 'Plugin' => 'Vtičnik',
+ 'Plugins' => 'Vtičniki',
+ 'Protected' => 'Zaščiten',
+ 'Published' => 'Objavljeno',
+ 'Published date' => 'Datum objave',
+ 'Reject' => 'Zavrni',
+ 'Remember me for 14 days' => 'Zapomni si me za 14 dni',
+ 'Remove Layout' => 'Odstrani postavitev',
+ 'Remove Tab' => 'Odstrani zavihek',
+ 'Remove page' => 'Odstrani stran',
+ 'Required.' => 'Zahtevano.',
+ 'Reviewed' => 'Pregledano',
+ 'Roles' => 'Vloge',
+ 'Roles restrict user privileges and turn parts of the administrative interface on or off.' => 'Vloge omejijo privilegije uporabnikov in vključijo ali izključijo dele administrativnega vmesnika.',
+ 'Save' => 'Shrani',
+ 'Save and Close' => 'Shrani in zapri',
+ 'Save and Continue Editing' => 'Shrani in nadaljuj z urejanjem',
+ 'Send password' => 'Pošlji geslo',
+ 'Settings' => 'Nastavitve',
+ 'Settings has been saved!' => 'Nastavitve so bile shranjene!',
+ 'Show Calendar' => 'Pokaži koledar',
+ 'Slug' => 'Vzdevek',
+ 'Snippet' => 'Izrezek',
+ 'Snippet :name has been deleted!' => 'Izrezek :name je bil izbrisan!',
+ 'Snippet :name has been saved!' => 'Izrezek :name je bil shranjen!',
+ 'Snippet :name has not been deleted!' => 'Izrezek :name ni bil shranjen!',
+ 'Snippet :name has not been saved. Name must be unique!' => 'Izrezek :name ni bil shranjen. Ime mora biti unikatno!',
+ 'Snippet has been added!' => 'Izrezek je bil dodan!',
+ 'Snippet has not been added. Name must be unique!' => 'Izrezek ni bil dodan. Ime mora biti unikatno!',
+ 'Snippet not found!' => 'Izrezek ni bil najden!',
+ 'Snippets' => 'Izrezki',
+ 'Snippets are generally small pieces of content which are included in other pages or layouts.' => 'Izrezki so delci vsebine, ki jih lahko uporabite v straneh in postavitvah.',
+ 'Status' => 'Status',
+ 'Tag to use this snippet' => 'Koda za uporabo izrezka',
+ 'Tags' => 'Oznake',
+ 'Thank you for using' => 'Hvala za uporabo',
+ 'The avatars are automatically linked for those with a <a href="http://www.gravatar.com/" target="_blank">Gravatar</a> (a free service) account.' => 'Avatarji so avtomatsko povezani za tiste z <a href="http://www.gravatar.com/" target="_blank">Gravatar</a> (brezplačen servis) uporabniškim računom.',
+ 'This allows you to specify which tab (controller) you will see by default after login.' => 'Nastavite zavihek, katerega boste privzeto videli po prijavi.',
+ 'This plugin CANNOT be enabled! It requires Frog version :v.' => 'Aktivacija vtičnika je spodletela. Zahteva Frog verzije :v.',
+ 'This will change your Administration theme.' => 'Spremenite temo administrativnega vmesnika.',
+ 'This will set your language for the backend.' => 'Nastavite jezik ozadja (backend).',
+ 'Use layouts to apply a visual look to a Web page. Layouts can contain special tags to include
+ page content and other elements such as the header or footer. Click on a layout name below to
+ edit it or click <strong>Remove</strong> to delete it.' => 'Uporabite postavitve za izdelavo ogrodja grafične teme. Kliknite na ime postavitve za urejanje oz. <strong>Odstrani</strong> za izbris.',
+ 'User <strong>:name</strong> has been deleted!' => 'Uporabnik <strong>:name</strong> je bil izbrisan!',
+ 'User <strong>:name</strong> has not been deleted!' => 'Uporabnik <strong>:name</strong> ni bil izbrisan!',
+ 'User has been added!' => 'Uporabnik je bil dodan',
+ 'User has been saved!' => 'Uporabnik je bil shranjen.',
+ 'User has not been added!' => 'Uporabnik ni bil dodan!',
+ 'User has not been saved!' => 'Uporabnik ni bil shranjen!',
+ 'User not found!' => 'Ni mogoče najti uporabnika!',
+ 'Username' => 'Uporabniško ime',
+ 'Username must contain a minimum of 3 characters!' => 'Uporabniško ime mora vsebovati vsaj 3 znake!',
+ 'Users' => 'Uporabniki',
+ 'Version' => 'Verzija',
+ 'View Site' => 'Poglej stran',
+ 'View this page' => 'Poglej to stran',
+ 'Website' => 'Spletna stran',
+ 'What is a Layout?' => 'Kaj je postavitev?',
+ 'What is a Snippet?' => 'Kaj je izrezek?',
+ 'When enabled, only users who are an administor can edit the page.' => 'Ko je vključeno, lahko to stran urejajo samo uporabniki z administracijskimi dovoljenji.',
+ 'When enabled, users have to login before they can view the page.' => 'Ko je vkljuleno, lahko to stran pregledujejo samo prijavljeni uporabniki.',
+ 'Where do the avatars come from?' => 'Od kod so avatarji?',
+ 'You are currently logged in as' => 'Prijavljeni ste kot',
+ 'You do not have permission to access the requested page!' => 'Nimate dovoljenja za dostop do zahtevane strani!',
+ 'You have to specify a content-type!' => 'Definirati morate tip vsebine (content-type)!',
+ 'You have to specify a name!' => 'Definiati morate ime!',
+ 'You have to specify a title!' => 'Definirati morate naslov!',
+ 'by' => 'od',
+ 'copy' => 'kopiraj',
+ 'error' => 'napaka',
+ 'inherit' => 'podeduj',
+ 'latest' => 'najnovejši',
+ 'n/a' => 'ni na razpolago',
+ 'none' => 'brez',
+ 'not required' => 'ni obvezno',
+ 'on' => 'na',
+ 'or' => 'ali',
+ 'reorder' => 'razvrsti',
+ 'required' => 'zahtevan',
+ 'seconds' => 'sekund',
+ 'unknown' => 'neznan',
+ 'website:' => 'spletna stran:',
+ );
View
59 frog/plugins/comment/i18n/sl-message.php
@@ -0,0 +1,59 @@
+<?php
+
+ /**
+ * Slovenian file for plugin comment
+ *
+ * @package frog
+ * @subpackage plugin.comment.translations
+ *
+ * @author Andrej Čremožnik <andrej.cremoznik@gmail.com>
+ * @version Frog 0.9.5
+ */
+
+ return array(
+ 'A comment was added.' => 'Komentar je bil dodan.',
+ 'Approve' => 'Odobritev',
+ 'Are you sure you wish to delete it?' => 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati?',
+ 'Auto approve' => 'Avtomatska odobritev',
+ 'Body' => 'Telo',
+ 'Cancel' => 'Prekliči',
+ 'Choose yes if you want to use a captcha to protect yourself against spammers.' => 'Izberi da, če se želiš zaščititi pred spammer-ji s captcha (slika z avtomatsko generirano kodo).',
+ 'Choose yes if you want your comments to be auto approved. Otherwise, they will be placed in the moderation queue.' => 'Izberi da, če želiš, da so komentarji avtomatsko odobreni, sicer bodo postavljeni v vrsto za pregled.',
+ 'Closed' => 'Zaprto',
+ 'Comment has been approved!' => 'Komentar je odobren!',
+ 'Comment has been deleted!' => 'Komentar je izbrisan!',
+ 'Comment has been saved!' => 'Komentar je shranjen!',
+ 'Comment has been unapproved!' => 'Komentar je neodobren!',
+ 'Comment has not been deleted!' => 'Komentar ni bil izbrisan',
+ 'Comment has not been saved!' => 'Komentar ni bil shranjen!',
+ 'Comment not found!' => 'Komentarja ni moč najti!',
+ 'Comments' => 'Komentarji',
+ 'Comments Plugin' => 'Vtičnik za komentarje',
+ 'Comments per page' => 'Komentarjev na stran',
+ 'Comments settings' => 'Nastavitve komentarjev',
+ 'Delete' => 'Izbriši',
+ 'Documentation' => 'Dokumentacija',
+ 'Edit comment' => 'Uredi komentar',
+ 'Enhance comments tab' => 'Izboljšaj zavihek s komentarji',
+ 'Incorrect result value. Please try again:' => 'Napačen rezultat. Prosimo poskusite ponovno:',
+ 'Moderation' => 'Pregled',
+ 'No' => 'Ne',
+ 'No comments found for moderation.' => 'Ni komentarjev za pregled.',
+ 'No comments found.' => 'Ni najdenih komentarjev.',
+ 'Open' => 'Odpri',
+ 'Please insert the result of the arithmetical operation from the following image:' => 'Prosim izračunajte vrednost operacije z naslednje slike:',
+ 'Please insert the result of the arithmetical operation from this image.' => 'Prosim izračunajte vrednost operacije s slike:',
+ 'Reject' => 'Zavrni',
+ 'Save' => 'Shrani',
+ 'Sets the number of comments to be displayed per page in the backend.' => 'Nastavi število prikazanih komentarjev na stran v ozadju (backend).',
+ 'Settings' => 'Nastavitve',
+ 'Thank you for your comment. It has been added.' => 'Komentar je dodan. Hvala!',
+ 'Thank you for your comment. It is waiting for approval.' => 'Komentar čaka na odobritev. Hvala!',
+ 'The settings have been updated.' => 'Nastavitve so posodobljene.',
+ 'Use captcha' => 'Uporabi captcha',
+ 'Yes' => 'Da',
+ 'about' => 'o',
+ 'comment not found!' => 'komentarja ni moč najti!',
+ 'none' => 'brez',
+ 'or' => 'ali',
+ );
View
43 frog/plugins/file_manager/i18n/sl-message.php
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?php
+
+ /**
+ * Slovenian file for plugin file_manager
+ *
+ * @package frog
+ * @subpackage plugin.file_manager.translations
+ *
+ * @author Andrej Čremožnik <andrej.cremoznik@gmail.com>
+ * @version Frog 0.9.5
+ */
+
+ return array(
+ 'A possible hack attempt was detected.' => 'Zaznan je bil poskus vdora.',
+ 'Action' => 'Urejanje',
+ 'Are you sure you wish to delete' => 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati',
+ 'Cancel' => 'Prekliči',
+ 'Change mode' => 'Spremeni dovoljenja',
+ 'Close' => 'Zapri',
+ 'Create' => 'Ustvari',
+ 'Create new directory' => 'Ustvari novo mapo',
+ 'Create new file' => 'Ustvari novo datoteko',
+ 'Directory :name has not been created!' => 'Mapa :name ni bila ustvarjena!',
+ 'Directory is not writable! File has not been saved!' => 'Mapa ni zapisljiva! Datoteka ni bila shranjena!',
+ 'File' => 'Datoteka',
+ 'File :name has been created with success!' => 'Datoteka :name je bila uspešno ustvarjena!',
+ 'File :name has not been created!' => 'Datoteka :name ni bila ustvarjena!',
+ 'File has been saved with success!' => 'Datoteka je bila uspešno shranjena!',
+ 'File has not been uploaded!' => 'Datoteka ni bila naložena!',
+ 'File is not writable! File has not been saved!' => 'Datoteka ni zapisljiva! Spremembe niso bile shranjene!',
+ 'File or directory not found!' => 'Datoteke ali mape ni moč najti!',
+ 'Permission denied!' => 'Ni dovoljenja!',
+ 'Permissions' => 'Dovoljenja',
+ 'Rename' => 'Preimenuj',
+ 'Save' => 'Shrani',
+ 'Save and Continue Editing' => 'Shrani in nadaljuj z urejanjem',
+ 'Size' => 'Velikost',
+ 'Upload' => 'Naloži',
+ 'Upload file' => 'Naloži datoteko',
+ 'You do not have permission to access the requested page!' => 'Nimate dovoljenj za dostop do zahtevane strani!',
+ 'or' => 'ali',
+ 'overwrite it?' => 'prepiši?',
+ );
View
20 frog/plugins/skeleton/i18n/sl-message.php
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?php
+
+ /**
+ * Slovenian file for plugin skeleton
+ *
+ * @package frog
+ * @subpackage plugin.skeleton.translations
+ *
+ * @author Andrej Čremožnik <andrej.cremoznik@gmail.com>
+ * @version Frog 0.9.5
+ */
+
+ return array(
+ 'A sidebar' => 'Stranski stolpec',
+ 'Display settings page here!' => 'Tukaj prikaži stran z nastavitvami!',
+ 'Display your documentation here!' => 'Tukaj prikaži dokumentacijo!',
+ 'Documentation' => 'Dokumentacija',
+ 'Put something here, or leave out the sidebar entirely.' => 'Vstavi nekaj sem, ali pa povsem izpusti stranski stolpec.',
+ 'Settings' => 'Nastavitve',
+ );

0 comments on commit bcd04e9

Please sign in to comment.