Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (14 sloc) 1.22 KB

WEES GEEN LUL PUBLIEKE LICENTIE

Versie 1, December 2009

Copyright (C) 2009 Philip Sturgeon email@philsturgeon.co.uk

Iedereen heeft toestemming dit document te kopiëren en te distribueren, en veranderen is toegestaan als je de naam van het document verandert.

WEES GEEN LUL PUBLIEKE LICENTIE VOORWAARDEN VOOR KOPIEREN, DISTRIBUTIE EN MODIFICATIE

  1. Je mag doen wat je wilt met de software, maar wees geen lul.

    Onder de volgende voorwaarden ben je een lul:

    1a. Schending van copyright - Je moet dus niet alles kopiëren en slechts de naam veranderen. 1b. Het originele werk verkopen zonder er ook maar iets aan te doen, dan ben je écht een lul. 1c. Het originele werk aanpassen door er kwaadwillende en schadelijke software aan toe te voegen. Dan ben je een enorme lul.

  2. Als je rijk wordt door de software aan te passen, of door werk gerelateerd aan het origineel, deel je inkomsten dan. Alleen een lul zou veel geld verdienen aan dit werk en geen bier kopen voor de maker(s) van het origineel.

  3. De code wordt beschikbaar gesteld zonder garantie. Iemand anders' code gebruiken en dan zeuren als het fout gaat doet alleen een PAARDENLUL. Los het zelf op. Als je geen lul bent, geef je ook de oplossing even door.