Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
33 lines (23 sloc) 1.32 KB

LICENCJA PUBLICZNA NIE BĄDŹ CHUJ

Wersja 1, Grudzień 2009

Copyright (C) 2009 Philip Sturgeon email@philsturgeon.co.uk

Każdy jest upoważniony do kopiowana i dystrybuowania dosłownych lub zmodyfikowanych kopii tego dokumentu licencyjnego — tych drugich pod warunkiem zmienienia jego nazwy.

LICENCJA PUBLICZNA NIE BĄDŹ CHUJ
REGULAMIN KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ MODYFIKACJI

 1. Rób z oryginałem co chcesz, tylko nie bądź chuj.

  Bycie chujem obejmuje — między innymi — następujące przypadki:

  1a. Wprost naruszanie praw autorskich — nie rób po prostu kopii oryginału pod inną nazwą.
  1b. Sprzedawanie niezmodyfikowanego oryginału bez włożenia w niego żadnej pracy, to jest ISTNE chujostwo.
  1c. Dodawanie do oryginału szkodliwej treści. To by świadczyło o Twoim byciu chujem WŁAŚCIWYM.

 2. Jeżeli wzbogacisz się poprzez modyfikacje, pokrewne dzieła/usługi, lub wspieranie oryginału, podziel się szczęściem. Jedynie chuj by zarobił krocie na tej pracy bez chociażby postawienia autorowi oryginału piwa.

 3. Kod jest udostępniony bez żadnej gwarancji. Używanie kodu kogoś innego i jęczenie gdy nie działa robi z ciebie chuja OŚLEGO. Se napraw. Niechuj by dodatkowo również podał poprawkę do oryginalnego trzonu projektu.