Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (17 sloc) 1.33 KB

PUBLIK VAR INTE EN SKITSTÖVEL-LICENS

Version 1, December 2009

Copyright (C) 2009 Philip Sturgeon email@philsturgeon.co.uk

Alla äger rätten att kopiera och distribuera exakta eller modifierade kopior av det här licensavtalet, och det är tillåtet att ändra avtalet så länge namnet ändras.

PUBLIK VAR INTE EN SKITSTÖVEL-LICENS VILLKOR FÖR ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH MODIFIERA

  1. Gör vad du vill med originalet så länge du inte beter dig som en skitstövel.

    Att vara en skitstövel inkluderar - men är inte begränsat till - följande fall:

    1a. Regelrätt upphovsrättsintrång - Kopiera inte bara verket och byt namn på det. 1b. Sälja en oförändrad originalet utan förändringar, då är du VERKLIGEN en skitstövel. 1c. Modifiera originalet för att inkludera dolt och skadligt innehåll. Då är du en RIKTIG skitstövel.

  2. Om du blir rik tack vare förändringar, relaterade verk/tjänster, eller genom att stödja det ursprungliga verket, sprid kärleken. Bara en skitstövel skulle tjäna storkovan på verket utan att bjuda skaparen(arna) på en stor stark.

  3. Koden tillhandahålls utan några garantier. Att använda någon annans kod och sedan tjafsa när något går fel innebär att du är en ORDENTLIG skitstövel. Åtgärda problemet själv. En icke-skitstövel skulle göra en pull request.