Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (15 sloc) 1.21 KB

YARRAKLIK ETME LİSANSI

SURUM 1, Aralik 2009

Copyright (C) 2009 Philip Sturgeon me@philsturgeon.uk

İsim degiştirilmek koşulu ile içerik kısmen veya tamamem değiştirilerek kopyalanabilir ve dağitılabilir.

YARRAKLIK ETME LİSANSI KOPYALAMA DAĞITIM VE DEĞIŞİKLİK ŞARTLARI

  1. Orijinal iş ile istediğini yap, sadece yarraklık etme. Yarraklık etmek asağidakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
 1a. Bariz telif hakkı ihlali - Herşeyi oldugu gibi kopyalayıp sadece adını değiştirme.  
 1b. Hiçbir değişiklik yapmadan ve hiçbir çaba harcamadan orijinal ürünü satmak, bu GERÇEKTEN yarraklık etmektir.
 1c. Orijinal ürüne gizli zararlı içerik eklemek. Bu seni esaslı bir yarrak yapar.  
  1. Eger yaptığın değişiklikler yada ilgili iş/servis veya orijinal ürüne verdiğin destek seni zengin ederse, aşkı paylaş. Yalnızca bir yarrak bu işten bolca kazanıp orijinal işin sahibine yada sahiplerine en ufak bir fayda sağlamaz.

  2. Kod herhangi bir garanti olmadan sunulmuştur. Başka birinin kodunu kullanmak ve işler ters gidince cingar çıkarmak seni EŞŞEK yarrağı yapar. Sorunu kendin çöz. Yarrak olmayan çözümü paylaşır.