Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (18 sloc) 2.24 KB

НЕ БУДЬ ХУЙЛОМ ПУБЛІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ

Версія 2, Жовтень 2014

Copyright (C) 2009 Philip Sturgeon email@philsturgeon.co.uk

Кожен вправі копіювати і розповсюджувати точні або модифіковані копії цього документа ліцензії, і його зміна допускається за умови, що назву було змінено.

НЕ БУДЬ ХУЙЛОМ ПУБЛІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ КОПІЮВАННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ

 1. Робіть все, що Вам подобається з оригінальною роботою, просто не будьте хуйлом.

  Бути хуйлом включає в себе — але не обмежується — наступними випадками:

  1а. Повне порушення авторських прав — не просто скопіювати це і змінити назву.
  1б. Продаж немодифікованого оригіналу, без яких би то не було змін, НАВСПРАЖКИ робить Вас хуйлом.
  1в. Зміна оригінальної роботи, з метою внесення прихованого шкідливого вмісту. Це зробить Вас СПРАВЖНІМ хуйлом.

 2. Якщо Ви стали багатими за допомогою модифікацій, пов'язаних робіт/послуг, чи підтримки оригінальної роботи, діліться любов'ю. Тільки хуйло отримав би вигоду від цієї роботи, і не купив би автору(ам) оригінальної роботи пінту пінного.

 3. Код надається без будь-яких гарантій. Використовувати чужий код і скиглити як сучка, коли щось піде не так робить вас ПОВНИМ хуйлом. Вирішіть проблему самостійно. Не-хуйло поверне виправлення назад в оригінальну роботу.