Skip to content
Εργο για το διαγωνισμό ρομποτικής 1ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου
C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
Martian.ino
Martian_bb.jpg
README.md

README.md

1gelagathan

Εργο για το διαγωνισμό ρομποτικής 1ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου

Δημιουργία ρομποτικής κατασκευής που ανιχνεύει την υγρασία του χώματος και ανάλογα ρίχνει νερό στο χώμα ώστε να αναπτυχθεί το αγροτικό προϊόν. Όταν αδειάσει η δεξαμενή νερού καλεί βοήθεια στέλνοντας σήματα morse (με laser)

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

arduino uno (τεμ 1)

ανιχνευτή θερμοκρασίας και υγρασίας (τεμ 2)

servo motor (τεμ 2)

Σετ Καλώδια με pins (τεμ 1)

breadboard (τεμ 1)

laser φακος (τεμ 1)

Μπαταρίες ΑΑ (τεμ 4 )

υποδοχή για μπαταρίες ΑΑ (τεμ 1)

Βοηθητικά υλικά για την κατασκευή: γλάστρα, χώμα, κολλητικές ταινίες, ταινία διπλής όψεως, φιάλη (δεξαμενή) νερού,καλαμάκια, τουβλάκια-στηρίγματα για την «δεξαμενή» νερού, ξύλινη βάση για την μεταφορά -σταθεροποίηση της κατασκευής.

Περιγραφή εργασιών

Η ρομποτική μας κατασκευή είναι ένα αυτόματο σύστημα ποτίσματος φυτών. Καθώς το κατασκευάζαμε σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αισθητήρα υγρασίας ο οποίος θα μετράει την υγρασία του χώματος, έτσι όταν το φυτό χρειάζεται νερό, το καλαμάκι θα πέφτει και θα ρίχνει νερό από το δοχείο. Στη συνέχεια μόλις υλοποιήσαμε την αρχική μας ιδέα αναρωτηθήκαμε πως θα ποτίζει το φυτό εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

Έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα αισθητήρα υγρασίας ο οποίος θα ελέγχει αν υπάρχει νερό στο δοχείο. Επιπλέον ενσωματώσαμε ένα φακό lazer, το οποίο μόλις τελειώσει το νερό από το δοχείο θα αναβοσβήνει για να προειδοποιεί με σήματα morse ότι δεν υπάρχει νερό. Σε αυτό το στάδιο δυσκολευτήκαμε, γιατί υπήρχε η περίπτωση το καλαμάκι να ήταν κάτω και όταν προσθέταμε νερό στο δοχείο αυτό αμέσως χυνόταν στο φυτό. Έτσι προγραμματίσαμε το Arduino να ανεβάζει το καλαμάκι επάνω, να σταματάει την βασική του λειτουργία και να αναβοσβήνει το lazer μέχρι που να γεμίσει νερό η δεξαμενή.

You can’t perform that action at this time.