Permalink
Browse files

Merge pull request #24 from phpbb-pl/ascraeus

Update for phpBB 3.1.7-PL1
  • Loading branch information...
Jarosław Pustuła
Jarosław Pustuła committed Jan 27, 2016
2 parents d496ab0 + 7a58b7e commit 8c707b7093198d4e37332653953e3c981d2e4e80
View
@@ -11,7 +11,7 @@ php:
install:
- composer install --dev --no-interaction --prefer-source
- git clone git://github.com/phpbb/phpbb.git --branch=release-3.1.6 --depth=1
- git clone git://github.com/phpbb/phpbb.git --branch=release-3.1.7-pl1 --depth=1
- cp -R phpbb/phpBB/language/en/ phpBB/language/en/
script:
@@ -155,9 +155,10 @@
'ACL_M_SPLIT' => 'Dzielenie tematów',
'ACL_M_MERGE' => 'Łączenie tematów',
'ACL_M_INFO' => 'Przeglądanie szczegółów postów',
'ACL_M_WARN' => 'Udzielanie ostrzeżeń<br /><em>To uprawnienie może zostać nadane tylko globalnie. Nie jest zależne od forum.</em>', // This moderator setting is only global (and not local)
'ACL_M_BAN' => 'Zarządzanie blokowaniem<br /><em>To uprawnienie może zostać nadane tylko globalnie. Nie jest zależne od forum..</em>', // This moderator setting is only global (and not local)
'ACL_M_INFO' => 'Przeglądanie szczegółów postów',
'ACL_M_WARN' => 'Udzielanie ostrzeżeń<br /><em>To uprawnienie może zostać nadane tylko globalnie. Nie jest zależne od forum.</em>', // This moderator setting is only global (and not local)
'ACL_M_PM_REPORT' => 'Może zamykać i usuwać raporty prywatnych wiadomości<br /><em>To ustawienie jest przypisane tylko globalnie. Nie oddziałuje na forum.</em>', // This moderator setting is only global (and not local)
'ACL_M_BAN' => 'Zarządzanie blokowaniem<br /><em>To uprawnienie może zostać nadane tylko globalnie. Nie jest zależne od forum..</em>', // This moderator setting is only global (and not local)
));
// Admin Permissions
@@ -40,7 +40,7 @@
'ACP_SEARCH_INDEX_EXPLAIN' => 'Tutaj można zarządzać mechanizmami indeksowania wyszukiwania. Jeżeli jest używany tylko jeden mechanizm, należy usunąć nieużywane indeksy. Po zmianie niektórych ustawień wyszukiwania, np. minimalnej/maksymalnej liczby znaków, powinno się wykonać ponowne indeksowanie.',
'ACP_SEARCH_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Tutaj można określić, co mechanizm wyszukiwania będzie używał do indeksowania postów i przeprowadzania wyszukiwania. Można ustawić różne opcje, które mogą wpływać na czas potrzebny na wykonanie powyższych zadań. Niektóre z tych opcji są takie same dla wszystkich mechanizmów wyszukiwania.',
'COMMON_WORD_THRESHOLD' => 'Próg popularności słowa ',
'COMMON_WORD_THRESHOLD' => 'Próg popularności słowa',
'COMMON_WORD_THRESHOLD_EXPLAIN' => 'Wyrazy mające najwyższy procentowy udział w ogólnej liczbie postów zostaną uznane za popularne. Wyrazy te są pomijane podczas wyszukiwania. Wprowadź zero, aby wyłączyć tę funkcję. Funkcja ta działa, gdy jest więcej niż 100 postów. Jeśli chcesz, aby słowa uznane za popularne były ponownie uwzględniane podczas wyszukiwania, musisz wykonać ponowne indeksowanie.',
'CONFIRM_SEARCH_BACKEND' => 'Czy na pewno chcesz zmienić mechanizm wyszukiwania? Zmiana mechanizmu wymaga stworzenia nowego indeksu dla nowego mechanizmu. Jeśli nie planuje się powrotu do poprzedniego mechanizmu wyszukiwania można usunąć stary indeks, aby zwolnić zasoby systemu.',
'CONTINUE_DELETING_INDEX' => 'Kontynuuj proces usuwania poprzedniego indeksu',
@@ -96,7 +96,7 @@
'LIMIT_SEARCH_LOAD' => 'Limit obciążenia systemu serwera – przeszukiwanie strony',
'LIMIT_SEARCH_LOAD_EXPLAIN' => 'Jeśli w ciągu 1 minuty obciążenie systemu serwera przewyższa podaną wartość, przeszukiwana strona przejdzie do trybu offline. Wartość 1.0 odpowiada ~100% wykorzystania procesora. Funkcja dostępna tylko na serwerach z systemami UNIX-owymi.',
'MAX_SEARCH_CHARS' => 'Maksymalna liczba znaków indeksowana przez wyszukiwanie ',
'MAX_SEARCH_CHARS' => 'Maksymalna liczba znaków indeksowana przez wyszukiwanie',
'MAX_SEARCH_CHARS_EXPLAIN' => 'Słowa z liczbą znaków nie większą od tej, będą indeksowane dla wyszukiwania.',
'MAX_NUM_SEARCH_KEYWORDS' => 'Maksymalna liczba dozwolonych słów kluczowych',
'MAX_NUM_SEARCH_KEYWORDS_EXPLAIN' => 'Maksymalna liczba słów, jakie użytkownik może wyszukiwać. Wartość 0 – nielimitowana liczba słów.',
@@ -8,7 +8,7 @@
*
* For full copyright and license information, please see
* the docs/CREDITS.txt file.
* @Polish locale 2014-10-07 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
* @Polish locale 2016-01-07 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
@@ -52,7 +52,7 @@
'CLI_DESCRIPTION_CRON_RUN_ARGUMENT_1' => 'Nazwa zadania do uruchomienia',
'CLI_DESCRIPTION_DB_MIGRATE' => 'Aktualizuje bazę danych poprzez zastosowanie migracji.',
'CLI_DESCRIPTION_DELETE_CONFIG' => 'Usuwa opcję konfiguracji',
'CLI_DESCRIPTION_DISABLE_EXTENSION' => 'Wyłącza Wyłącza określone rozszerzenie rozszerzenie.',
'CLI_DESCRIPTION_DISABLE_EXTENSION' => 'Wyłącza/wyłącza określone rozszerzenie.',
'CLI_DESCRIPTION_ENABLE_EXTENSION' => 'Włącza wybrane rozszerzenie.',
'CLI_DESCRIPTION_FIND_MIGRATIONS' => 'Znajduje niewymagane migracje',
'CLI_DESCRIPTION_GET_CONFIG' => 'Pobiera wartość konfiguracyjną opcji',
@@ -79,3 +79,8 @@
'CLI_FIXUP_RECALCULATE_EMAIL_HASH_SUCCESS' => 'Przeliczono wszystkie numery wiadomości e-mail.',
));
// Additional help for commands.
$lang = array_merge($lang, array(
'CLI_HELP_CRON_RUN' => $lang['CLI_DESCRIPTION_CRON_RUN'] . ' Opcjonalnie można określić nazwę zadania crona, aby uruchomić tylko określone zadanie.',
));
@@ -8,7 +8,7 @@
*
* For full copyright and license information, please see
* the docs/CREDITS.txt file.
* @Polish locale 2014-11-29 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
* @Polish locale 2016-01-07 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
*/
/**
@@ -137,13 +137,13 @@
),
'BUTTON_EDIT' => 'Edytuj',
'BUTTON_FORUM_LOCKED' => 'Zablokowane',
'BUTTON_NEW_TOPIC' => 'NOWY TEMAT',
'BUTTON_NEW_TOPIC' => 'Nowy temat',
'BUTTON_PM' => 'PW',
'BUTTON_PM_FORWARD' => 'Prześlij',
'BUTTON_PM_FORWARD' => 'Prześlij dalej',
'BUTTON_PM_NEW' => 'Nowa PW',
'BUTTON_PM_REPLY' => 'Odpowiedz',
'BUTTON_PM_REPLY' => 'Wyślij odpowiedź',
'BUTTON_PM_REPLY_ALL' => 'Odpowiedz wszystkim',
'BUTTON_POST_REPLY' => 'ODPOWIEDZ',
'BUTTON_POST_REPLY' => 'Odpowiedz',
'BUTTON_QUOTE' => 'Cytuj',
'BUTTON_TOPIC_LOCKED' => 'Zablokowany',
'BYTES' => 'Bajtów',
@@ -336,6 +336,7 @@
'IMAGE_FILETYPE_INVALID' => 'Typ pliku obrazka – %d – nie jest prawidłowy dla typu MIME %s.',
'IMAGE_FILETYPE_MISMATCH' => 'Niezgodność typów obrazków: oczekiwano rozszerzenia %1$s, otrzymano %2$s.',
'IN' => 'w',
'INACTIVE' => 'Nieaktywny',
'INDEX' => 'Wykaz forów',
'INFORMATION' => 'Informacje',
'INSECURE_REDIRECT' => 'Próbowano przekierować do potencjalnie niebezpiecznego adresu.',
@@ -475,7 +476,7 @@
'NOTIFICATION_TOPIC_DISAPPROVED' => '<strong>Nie zaakceptowano</strong> tematu:',
'NOTIFICATION_TOPIC_IN_QUEUE' => 'Użytkownik %1$s <strong>poprosił o akceptację</strong> tematu:',
'NOTIFICATION_TYPE_NOT_EXIST' => 'W katalogu witryny brakuje powiadomienia typu „%s”.',
'NOTIFICATION_ADMIN_ACTIVATE_USER' => '<strong>Wymagana aktywacja</strong> dla nowo zarejestrowanego użytkownika „%1$s”',
'NOTIFICATION_ADMIN_ACTIVATE_USER' => '<strong>Wymagana aktywacja</strong> dla dezaktywowanego lub nowo zarejestrowanego użytkownika „%1$s”',
// Used in conjuction with NOTIFICATION_BOOKMARK and NOTIFICATION_POST.
'NOTIFICATION_MANY_OTHERS' => 'inni',
'NOTIFICATION_X_OTHERS' => array(
@@ -561,9 +562,9 @@
'PASSWORD' => 'Hasło',
'PIXEL' => 'px',
'PIXELS' => array(
1 => '%d piksel',
2 => '%d piksele',
3 => '%d pikseli',
1 => '%d px',
2 => '%d px',
3 => '%d px',
),
'PLAY_QUICKTIME_FILE' => 'Odtwórz plik QuickTime',
'PLEASE_WAIT' => 'Proszę czekać.',
@@ -586,8 +587,8 @@
'POST_DAY' => 'średnio dziennie: %.2f',
'POST_DELETED_ACTION' => 'Usunięty post:',
'POST_DELETED' => 'Ten post został usunięty.',
'POST_DELETED_BY' => '<strong>%2$s</strong> usunął post autorstwa <strong>%1$s</strong> o %3$s.',
'POST_DELETED_BY_REASON'=> '<strong>%2$s</strong> usunął post autorstwa <strong>%1$s</strong> o %3$s z następującego powodu: %4$s',
'POST_DELETED_BY' => '<strong>%2$s</strong> usunął post autorstwa <strong>%1$s</strong> %3$s.',
'POST_DELETED_BY_REASON'=> '<strong>%2$s</strong> usunął post autorstwa <strong>%1$s</strong> %3$s z następującego powodu: %4$s',
'POST_DETAILS' => 'Szczegóły posta',
'POST_NEW_TOPIC' => 'Nowy temat',
'POST_PCT' => '%.2f%% wszystkich postów',
@@ -8,7 +8,7 @@
*
* For full copyright and license information, please see
* the docs/CREDITS.txt file.
* @Polish locale 2015-09-15 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
* @Polish locale 2016-01-15 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
*/
/**
@@ -90,7 +90,7 @@
),
array(
0 => 'Odnośniki do innych stron',
1 => 'BBCode stosowany w phpBB umożliwia tworzenie URI (Uniform Resource Indicators), znanych też pod nazwą adresów URL.<ul><li>Pierwszy z nich wykorzystuje znacznik <strong>[url=][/url]</strong>. Wszystko, co zostanie wprowadzone za znakiem = zostanie uznane za adres URL. Na przykład, aby wstawić odnośnik do phpBB.com, gdzie opisem odnośnika będzie <a href="https://www.phpbb.com/">Odwiedź phpBB!</a> należy użyć kodu:<br /><br /><strong>[url=https://www.phpbb.com]</strong>Odwiedź phpBB!<strong>[/url]</strong>.<br /><br />Odnośnik ten będzie otwierał się w tym samym lub nowym oknie – zależnie od ustawień przeglądarki użytkownika.</li><li>Jeżeli sam adres URL ma być wyświetlany jako opis odnośnika, należy użyć takiej konstrukcji znacznika:<br /><br /><strong>[url]</strong>https://www.phpbb.com/<strong>[/url]</strong><br /><br /> Taki kod wygeneruje następujący odnośnik: <a href="https://www.phpbb.com/">https://www.phpbb.com/</a></li><li>Dodatkowo phpBB zawiera funkcję zwaną <em><strong>magiczne odnośniki</strong></em>, która zmienia syntaktycznie (składniowo) poprawny adres URL na odnośnik, bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znaczników lub nawet dopisywania na początku oznaczenia protokółu https://. Na przykład wpisanie www.phpbb.com w treści, zostanie automatycznie poprzedzone https:// i stanie się odnośnikiem <a href="https://www.phpbb.com/">www.phpbb.com</a> podczas wyświetlania posta czy prywatnej wiadomości.</li><li>Podobnie jest z adresami e-mail. Można użyć znacznika BBCode <strong>[email][/email]</strong>. Adres e-mail zapisany w postaci<br /><br /><strong>[email]</strong>basia@domena.adr<strong>[/email]</strong><br /><br />będzie wyświetlany jako <a href="mailto:basia@domena.adr">basia@domena.adr</a>. Można także po prostu wpisać basia@domena.adr. Adres ten podczas wyświetlania posta, czy prywatnej wiadomości, jeśli nie jest wyłączona funkcja magicznych odnośników, zostanie automatycznie zamieniony, tak jak w przypadku adresów URL, na odnośnik.</li></ul>Adresy URL można wstawiać także do innych znaczników BBCode, takich jak <strong>[img][/img]</strong>, <strong>[b][/b]</strong>, itp. Zawsze należy pamiętać, aby prawidłowo otwierać i zamykać – zachować właściwą kolejność – znaczniki. Na przykład taka konstrukcja znaczników:<br /><br /><strong>[url=https://www.phpbb.com/][img]</strong>https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png<strong>[/url][/img]</strong><br /><br />jest <span style="text-decoration: underline">nieprawidłowa</span> i może spowodować usunięcie posta, zatem należy zachować ostrożność i uważnie wstawiać znaczniki.'
1 => 'BBCode stosowany w phpBB umożliwia tworzenie URI (Uniform Resource Indicators), znanych też pod nazwą adresów URL.<ul><li>Pierwszy z nich wykorzystuje znacznik <strong>[url=][/url]</strong>. Wszystko, co zostanie wprowadzone za znakiem = zostanie uznane za adres URL. Na przykład, aby wstawić odnośnik do phpBB.com, gdzie opisem odnośnika będzie <a href="https://www.phpbb.com/">Odwiedź phpBB!</a> należy użyć kodu:<br /><br /><strong>[url=https://www.phpbb.com]</strong>Odwiedź phpBB!<strong>[/url]</strong>.<br /><br />Odnośnik ten będzie otwierał się w tym samym lub nowym oknie – zależnie od ustawień przeglądarki użytkownika.</li><li>Jeżeli sam adres URL ma być wyświetlany jako opis odnośnika, należy użyć takiej konstrukcji znacznika:<br /><br /><strong>[url]</strong>https://www.phpbb.com/<strong>[/url]</strong><br /><br /> Taki kod wygeneruje następujący odnośnik: <a href="https://www.phpbb.com/">https://www.phpbb.com/</a></li><li>Dodatkowo phpBB zawiera funkcję zwaną <em><strong>magiczne odnośniki</strong></em>, która zmienia syntaktycznie (składniowo) poprawny adres URL na odnośnik, bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znaczników lub nawet dopisywania na początku oznaczenia protokółu http://. Na przykład wpisanie www.phpbb.com w treści, zostanie automatycznie poprzedzone https:// i stanie się odnośnikiem <a href="https://www.phpbb.com/">www.phpbb.com</a> podczas wyświetlania posta czy prywatnej wiadomości.</li><li>Podobnie jest z adresami e-mail. Można użyć znacznika BBCode <strong>[email][/email]</strong>. Adres e-mail zapisany w postaci<br /><br /><strong>[email]</strong>basia@domena.adr<strong>[/email]</strong><br /><br />będzie wyświetlany jako <a href="mailto:basia@domena.adr">basia@domena.adr</a>. Można także po prostu wpisać basia@domena.adr. Adres ten podczas wyświetlania posta, czy prywatnej wiadomości, jeśli nie jest wyłączona funkcja magicznych odnośników, zostanie automatycznie zamieniony, tak jak w przypadku adresów URL, na odnośnik.</li></ul>Adresy URL można wstawiać także do innych znaczników BBCode, takich jak <strong>[img][/img]</strong>, <strong>[b][/b]</strong>, itp. Zawsze należy pamiętać, aby prawidłowo otwierać i zamykać – zachować właściwą kolejność – znaczniki. Na przykład taka konstrukcja znaczników:<br /><br /><strong>[url=https://www.phpbb.com/][img]</strong>https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png<strong>[/url][/img]</strong><br /><br />jest <span style="text-decoration: underline">nieprawidłowa</span> i może spowodować usunięcie posta, zatem należy zachować ostrożność i uważnie wstawiać znaczniki.'
),
array(
0 => '--',
@@ -8,7 +8,7 @@
*
* For full copyright and license information, please see
* the docs/CREDITS.txt file.
* @Polish locale 2014-11-29 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
* @Polish locale 2016-01-09 18:24:32 Zespół Olympus.pl $
*/
/**
@@ -102,6 +102,7 @@
'LOGIN_EXPLAIN_SEARCHUSER' => 'Aby szukać użytkowników, musisz się zalogować.',
'LOGIN_EXPLAIN_VIEWPROFILE' => 'Aby oglądać profile, musisz się zalogować.',
'MANAGE_GROUP' => 'Zarządzanie grupą',
'MORE_THAN' => 'Liczba > niż',
'NO_CONTACT_FORM' => 'Formularz kontaktowy z administratorem witryny został wyłączony.',
@@ -296,8 +296,8 @@
'LOGOUT_FAILED' => 'Nie można dokonać wylogowania, ponieważ nie znaleziono twojej sesji. Jeśli nadal będą występowały problemy, skontaktuj się z administratorem witryny.',
'LOGOUT_REDIRECT' => 'Wylogowanie zostało wykonane poprawnie. Za chwilę nastąpi przekierowanie do wykazu forów.',
'MARK_IMPORTANT' => 'Oznacz/odznacz jako ważne',
'MARKED_MESSAGE' => 'Oznaczona jako ważna',
'MARK_IMPORTANT' => 'Zaznacz/odznacz jako ważne',
'MARKED_MESSAGE' => 'Zaznaczona wiadomość',
'MAX_FOLDER_REACHED' => 'Osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę folderów zdefiniowanych przez użytkownika.',
'MESSAGE_BY_AUTHOR' => 'autor:',
'MESSAGE_COLOURS' => 'Kolory wiadomości',
@@ -344,7 +344,7 @@
'NOTIFICATION_TYPE_QUOTE' => 'Zacytowano cię w poście',
'NOTIFICATION_TYPE_REPORT' => 'Zgłoszono post',
'NOTIFICATION_TYPE_TOPIC' => 'Utworzono temat na obserwowanym forum',
'NOTIFICATION_TYPE_ADMIN_ACTIVATE_USER' => 'Nowo zarejestrowany użytkownik wymaga aktywacji',
'NOTIFICATION_TYPE_ADMIN_ACTIVATE_USER' => 'Użytkownik wymaga aktywacji',
'NOTIFY_METHOD' => 'Sposób powiadamiania',
'NOTIFY_METHOD_BOTH' => 'Oba sposoby',
@@ -459,7 +459,7 @@
'REMOVE_FOLDER_CONFIRM' => 'Czy na pewno chcesz usunąć ten folder?',
'RENAME' => 'Zmień nazwę',
'RENAME_FOLDER' => 'Zmień nazwę folderu',
'REPLIED_MESSAGE' => 'Udzielono odpowiedzi',
'REPLIED_MESSAGE' => 'Odpowiedziano na wiadomość',
'REPLY_TO_ALL' => 'Odpowiedz nadawcy i wszystkim odbiorcom.',
'REPORT_PM' => 'Zgłoś tę wiadomość',
'RESIGN_SELECTED' => 'Wycofaj zaznaczone',

0 comments on commit 8c707b7

Please sign in to comment.