Skip to content
Permalink
Browse files

Update for phpBB 3.1.9

  • Loading branch information...
jpustula committed Apr 27, 2016
1 parent 9f7b31a commit b7cb2f9fdb6e778d51119530a9348578b4c7f718
@@ -10,7 +10,7 @@ php:

install:
- composer install --dev --no-interaction --prefer-source
- git clone git://github.com/phpbb/phpbb.git --branch=release-3.1.8 --depth=1
- git clone git://github.com/phpbb/phpbb.git --branch=release-3.1.9 --depth=1
- cp -R phpbb/phpBB/language/en/ phpBB/language/en/

script:
@@ -594,6 +594,7 @@
'LOG_ERROR_JABBER' => '<strong>Błąd Jabbera</strong><br />» %s',
'LOG_ERROR_EMAIL' => '<strong>Błąd e-maila</strong><br />» %s',
'LOG_ERROR_CAPTCHA' => '<strong>Błąd CAPTCHA</strong><br />» %s',
'LOG_FORUM_ADD' => '<strong>Utworzono nowe forum</strong><br />» %s',
'LOG_FORUM_COPIED_PERMISSIONS' => '<strong>Skopiowano uprawnienia forum</strong> z %1$s<br />» %2$s',
@@ -40,6 +40,7 @@
'CAPTCHA_QA' => 'Q&amp;A',
'CONFIRM_QUESTION_EXPLAIN' => 'To pytanie jest elementem zabezpieczającym przed automatycznym zamieszczaniem postów.',
'CONFIRM_QUESTION_WRONG' => 'Udzielono nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie.',
'CONFIRM_QUESTION_MISSING' => 'Nie udało się pobrać pytań dla CAPTCHA. Skontaktuj się z administratorem witryny.',
'QUESTION_ANSWERS' => 'Odpowiedzi',
'ANSWERS_EXPLAIN' => 'Wprowadź poprawne odpowiedzi na pytanie. Każda odpowiedź powinna znaleźć się w oddzielnym wierszu.',
@@ -237,7 +237,7 @@
'FILEDATE' => 'Data',
'FILE_COMMENT' => 'Komentarz',
'FILE_CONTENT_ERR' => 'Nie można odczytać zawartości pliku: %s',
'FILE_JSON_DECODE_ERR' => 'Nie udało się odkodować pliku JASON: %s',
'FILE_JSON_DECODE_ERR' => 'Nie udało się odkodować pliku JSON: %s',
'FILE_NOT_FOUND' => 'Nie można odnaleźć żądanego pliku: %s',
'FIND_USERNAME' => 'Znajdź użytkownika',
'FOLDER' => 'Folder',
@@ -688,7 +688,7 @@
'SEARCH_POSTS_BY' => 'Szukaj postów napisanych przez',
'SEARCH_SELF' => 'Twoje posty',
'SEARCH_TOPIC' => 'Przeszukaj ten temat…',
'SEARCH_UNANSWERED' => 'Posty bez odpowiedzi',
'SEARCH_UNANSWERED' => 'Tematy bez odpowiedzi',
'SEARCH_UNREAD' => 'Nieprzeczytane posty',
'SEARCH_USER_POSTS' => 'Posty użytkownika',
'SECONDS' => 's',
@@ -833,7 +833,7 @@
'USERS' => 'Użytkownicy',
'USE_PERMISSIONS' => 'Testuj uprawnienia tego użytkownika',
'USER_NEW_PERMISSION_DISALLOWED' => 'Przepraszamy, ale nie masz uprawnień do używania tej funkcji. Aby używać tej i innych funkcji, musisz się zarejestrować.',
'USER_NEW_PERMISSION_DISALLOWED' => 'Przepraszamy, ale nie masz uprawnień do używania tej funkcji. Aby używać tej i innych funkcji, musisz się zarejestrować lub brać udział w dyskusjach.',
'VARIANT_DATE_SEPARATOR' => ' / ', // Used in date format dropdown, eg: "Today, 13:37 / 01 Jan 2007, 13:37" ... to join a relative date with calendar date
'VIEWED' => 'Przejrzane',
@@ -66,7 +66,7 @@
'ACCOUNT_COPPA' => 'Twoje konto zostało utworzone, ale musi zostać zatwierdzone. Więcej informacji znajdziesz w wysłanej do ciebie wiadomości e-mail.',
'ACCOUNT_EMAIL_CHANGED' => 'Twoje konto zostało zaktualizowane. Ta witryna jednak przy zmianie adresu e-mail wymaga ponownej aktywacji kont poprzez podanie klucza aktywującego. Klucz ten otrzymasz w specjalnej wiadomości na nowy adres e-mail. W niej też znajdziesz dalsze instrukcje.',
'ACCOUNT_EMAIL_CHANGED_ADMIN' => 'Twoje konto zostało zaktualizowane. Ta witryna przy zmianie adresu e-mail wymaga ponownej aktywacji kont przez administratora. Została już do niego wysłana informacja w tej sprawie. Gdy twoje konto zostanie ponownie aktywowane, otrzymasz stosowne powiadomienie.',
'ACCOUNT_INACTIVE' => 'Twoje konto zostało utworzone. Ta witryna jednak wymaga aktywacji kont poprzez podanie klucza aktywującego. Klucz ten otrzymasz w specjalnej wiadomości e-mail. W niej też znajdziesz dalsze instrukcje.',
'ACCOUNT_INACTIVE' => 'Twoje konto zostało utworzone. Ta witryna jednak wymaga aktywacji kont poprzez podanie klucza aktywującego. Klucz ten otrzymasz w specjalnej wiadomości e-mail. W niej też znajdziesz dalsze instrukcje. Dostarczenie wiadomości może zająć dłuższą chwilę w zależności od dostawcy usługi e-mail. W przypadku braku wiadomości, sprawdź katalog przeznaczony na spam.',
'ACCOUNT_INACTIVE_ADMIN' => 'Twoje konto zostało utworzone. Ta witryna wymaga aktywacji kont przez administratora. Został on już poinformowany o utworzeniu nowego konta. Z chwilą aktywowania konta otrzymasz stosowne powiadomienie.',
'ACTIVATION_EMAIL_SENT' => 'E-mail aktywacyjny został wysłany na twój adres mailowy.',
'ACTIVATION_EMAIL_SENT_ADMIN' => 'E-mail aktywacyjny został wysłany na adresy mailowe administratorów.',

0 comments on commit b7cb2f9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.