Small typo fixed. #18

Merged
merged 1 commit into from May 17, 2012
+1 −1
View
2 umil/root/umil/language/sv/umil.php
@@ -80,7 +80,7 @@
'NO_TABLE_DATA' => 'FEL: Ingen tabelldata angavs',
'PARENT_NOT_EXIST' => 'FEL: Den ovanstående kategorin som anges för denna modul finns inte.',
- 'PERMISSIONS_WARNING' => 'Nya inställningar för behörigheter har lagts till. Var noga med att kontrollera inställningarna och se till att de pasasr forumet.',
+ 'PERMISSIONS_WARNING' => 'Nya inställningar för behörigheter har lagts till. Var noga med att kontrollera inställningarna och se till att de passar forumet.',
'PERMISSION_ADD' => 'Lägger till nytt behörighetsalternativ: %s',
'PERMISSION_ALREADY_EXISTS' => 'FEL: Behörighetsalternativ %s finns redan.',
'PERMISSION_NOT_EXIST' => 'FEL: Behörighetsalternativ %s finns inte.',