Permalink
Browse files

Dil dosyaları phpBB 3.1.11 sürümü için güncellendi.

Signed-off-by: phpBB Türkiye <info@phpbbturkey.com>
  • Loading branch information...
phpbbturkiye committed Jul 16, 2017
1 parent d6486c7 commit bb757582655f93c5ad41c31565886c8f42c86215
View
@@ -4,6 +4,9 @@
####
Sürüm Geçmişi:
-------------------------------------------------------
17-07-2017 v1.1.11
- Dil dosyaları phpBB 3.1.11 sürümü için güncellendi.
13-10-2016 v1.1.10
- Dil dosyaları phpBB 3.1.10 sürümü için güncellendi.
@@ -125,7 +125,7 @@
'MAX_EXTGROUP_FILESIZE' => 'En yüksek dosya boyutu',
'MAX_IMAGE_SIZE' => 'En yüksek resim boyutları',
'MAX_IMAGE_SIZE_EXPLAIN' => 'Resim dosya eklerinin en yüksek boyutu. Boyut kontrolünü kapatmak için her iki değeri 0piksel - 0piksel olarak ayarlayın.',
'MAX_THUMB_WIDTH' => 'En yüksek resim önizlemesi genişliği (piksel cinsinden)',
'MAX_THUMB_WIDTH' => 'En yüksek resim önizlemesi genişliği/yüksekliği (piksel cinsinden)',
'MAX_THUMB_WIDTH_EXPLAIN' => 'Oluşturulan resim önizlemesi burada ayarlanan genişlikten yüksek olmayacaktır.',
'MIN_THUMB_FILESIZE' => 'En düşük resim önizlemesi dosya boyutu',
'MIN_THUMB_FILESIZE_EXPLAIN' => 'Bu miktardan küçük resimler için resim önizlemesi oluşturulmayacaktır.',
@@ -344,11 +344,14 @@
// Cookie Settings
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_COOKIE_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Buradaki detaylar, kullanıcılarınızın tarayıcılarına gönderilen çerez verilerini tanımlar. Bir çok durumda çerez verileri için burada belirtilmiş varsayılan değerler yeterli olacaktır. Buradaki değerleri dikkatli bir şekilde değiştirmezseniz, yanlış değerler kullanıcılarınızın girişini engelleyebilir.',
'ACP_COOKIE_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Buradaki detaylar, kullanıcılarınızın tarayıcılarına gönderilen çerez verilerini tanımlar. Bir çok durumda çerez verileri için burada belirtilmiş varsayılan değerler yeterli olacaktır. Buradaki değerleri dikkatli bir şekilde değiştirmezseniz, yanlış değerler kullanıcılarınızın girişini engelleyebilir. Eğer mesaj panonuza giriş yapmış kullanıcılar ile ilgili sorunlarınız varsa, <b><a href="https://www.phpbb.com/support/go/cookie-settings/">phpBB.com Bilgi Tabanı - Hatalı çerez ayarlarını düzeltme</a> sayfasını ziyaret edin</b>.',
'COOKIE_DOMAIN' => 'Çerez domain adresi',
'COOKIE_DOMAIN_EXPLAIN' => 'Bir çok durumda çerez alan adı isteğe bağlıdır. Eğer emin değilseniz burayı boş bırakın.<br /><br /> Başka bir yazılımla entegre edilmiş bir mesaj panonuz varsa ya da birden fazla alan adına sahipseniz, bu durumda çerez alan adını belirlemek için takip eden yönergeleri yapmanız gereklidir. Eğer <i>example.com</i> ve <i>forums.example.com</i>, ya da bir ihtimal <i>forums.example.com</i> ve <i>blog.example.com</i> gibi bir alan adına sahipseniz, <i>example.com</i> gibi ortak alan adını bulana kadar alt alan adlarını kaldırın. Ortak alan adını belirlediyseniz ortak alan adının önüne bir nokta ekleyin ve .example.com (baştaki noktaya dikkat edin) olarak girin.',
'COOKIE_NAME' => 'Çerez adı',
'COOKIE_NAME_EXPLAIN' => 'Bu, istediğiniz herhangi bir şey olabilir, orijinal yapın. Her zaman, çerez ayarları değiştirildiğinde çerezi adı da değiştirilmelidir.',
'COOKIE_PATH' => 'Çerez klasör adresi',
'COOKIE_PATH_EXPLAIN' => 'Not: Bu her zaman bir eğik çizgi (slaş) işaretidir, mesaj panonuzun URL adresinin ne olduğu önemli değildir.',
'COOKIE_SECURE' => 'Çerez güvenliği',
'COOKIE_SECURE_EXPLAIN' => 'Sunucunuz SSL modunda çalışıyorsa açın, aksi halde sakın açmayın',
'ONLINE_LENGTH' => 'Çevrimiçi zamanı görüntüleme süresi',
@@ -557,6 +560,8 @@
'EMAIL_SIG_EXPLAIN' => 'Mesaj panosu tarafından gönderilen tüm e-postalara bu yazı eklenir.',
'ENABLE_EMAIL' => 'Mesaj panosu genelinde e-posta gönderimini aç.',
'ENABLE_EMAIL_EXPLAIN' => 'Bu özellik kapatılırsa, mesaj panosu genelinde hiçbir e-posta gönderilemeyecektir. <em>Not: Kullanıcı ve yönetici hesap aktivasyonu ayarları bu özelliğin aktif olmasını gerekli tutar. Eğer şu anda aktivasyon ayarlarında “kullanıcı” ya da “yönetici” aktivasyonunu kullanıyorsanız, bu ayarı kapattığınızda kayıt olma işlevi de kapatılacaktır.</em>',
'SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED' => 'Kendinden-imzalı SSL sertifikalarına izin ver',
'SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED_EXPLAIN'=> 'Kendinden-imzalı SSL sertifikası ile SMTP sunucusuna bağlantılara izin verir.<em><strong>Dikkat:</strong> Kendinden-imzalı SSL sertifikalarına izin vermek güvenlik etkilerine neden olabilir.</em>',
'SMTP_AUTH_METHOD' => 'SMTP için doğrulama metodu',
'SMTP_AUTH_METHOD_EXPLAIN' => 'Ancak kullanıcı adı ve şifre girildiğinde kullanılır, Bu metodun nasıl kullanılacağından emin değilseniz hosting firmanıza danışınız.',
'SMTP_CRAM_MD5' => 'CRAM-MD5',
@@ -573,6 +578,11 @@
'SMTP_SETTINGS' => 'SMTP ayarları',
'SMTP_USERNAME' => 'SMTP kullanıcı adı',
'SMTP_USERNAME_EXPLAIN' => 'Sadece SMTP sunucunuz kullanıcı adı istiyorsa girin.',
'SMTP_VERIFY_PEER' => 'SSL sertifikasını doğrula',
'SMTP_VERIFY_PEER_EXPLAIN' => 'SMTP sunucusu tarafından kullanılan SSL sertifikasının doğrulamasını istenir.<em><strong>Dikkat:</strong> Doğrulanmamış SSL sertifikaları ile yapılan eş bağlantılar güvenlik ile ilgili sonuçlara neden olabilir.</em>',
'SMTP_VERIFY_PEER_NAME' => 'SMTP eş adını doğrula',
'SMTP_VERIFY_PEER_NAME_EXPLAIN' => 'SSL / TLS bağlantıları kullanılan SMTP sunucuları için eş adlarının doğrulanması istenir.<em><strong>Dikkat:</strong> Doğrulanmayan eşlere bağlanmak güvenlik ile ilgili sonuçlara neden olabilir.</em>',
'USE_SMTP' => 'E-posta için SMTP sunucusu kullan',
'USE_SMTP_EXPLAIN' => '“Evet” seçilmesi durumunda, sunucunuzun yerel posta fonksiyonu yerine, isim verilmiş sunucu ile e-posta göndermek isterseniz veya zorundaysanız kullanılır.',
));
@@ -581,6 +591,8 @@
$lang = array_merge($lang, array(
'ACP_JABBER_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Buradan anlık mesaj gönderme ve mesaj panosu notları için Jabber kullanımını açabilir ve kontrol edebilirsiniz. Jabber açık kaynak kodlu protokoldür ve bu yüzden herhangi bir kimse tarafından kullanılabilir. Bazı Jabber Sunucuları transports ve gateways içerirler. Bu durum size diğer networkler üzerindeki kullanıcılarla iletişim kurmanıza izin verir. Tüm sunucular olmasada destekledikleri Transports ve protokoller üzerindeki değişim, işletim tarafından transports u engelleyebilir. Lütfen kayıtlı hesap bilgilerini daha önceden girdiğinize emin olun - phpBB buraya girdiğiniz bilgileri kullanacaktır.',
'JAB_ALLOW_SELF_SIGNED' => 'Kendinden-imzalı SSL sertifikalarına izin ver',
'JAB_ALLOW_SELF_SIGNED_EXPLAIN' => 'Kendinden-imzalı SSL sertifikası ile Jabber sunucusuna bağlanmaya izin verir.<em><strong>Dikkat:</strong> Kendinden-imzalı SSL sertifilarına izin vermek güvenlik ile ilgili sonuçlara neden olabilir.</em>',
'JAB_ENABLE' => 'Jabber’i aç',
'JAB_ENABLE_EXPLAIN' => 'Jabber mesajlaşma ve haberleşme kullanımını açar.',
'JAB_GTALK_NOTE' => 'Not: GTalk çalışmayacaktır, çünkü <samp>dns_get_record</samp> özelliği bulunamıyor. Bu özellik PHP4 içerisinde mevcut değildir, ve Windows platformlarında yürütülemez. Şimdilik BSD-tabanlı sistemlerde (Mac OS dahil) çalışmaz.',
@@ -597,4 +609,8 @@
'JAB_USE_SSL_EXPLAIN' => 'Eğer bu özellik aktifse, kabul ettirmek için güvenli bağlantı denenecektir. Eğer belirlenen port 5222 ise Jabber portu 5223 olarak değiştirilecektir.',
'JAB_USERNAME' => 'Jabber kullanıcı adı ya da JID',
'JAB_USERNAME_EXPLAIN' => 'Bir kullanıcı adı ya da geçerli bir JID belirtin. Kullanıcı adı doğruluk için kontrol edilmeyecektir. Eğer sadece bir kullanıcı adı belirttiyseniz, o zaman JID hesabınız yukarıda belirlediğiniz kullanıcı adı ve sunucu olacaktır. Aksi takdirde geçerli bir JID belirtin, örneğin user@jabber.org.',
'JAB_VERIFY_PEER' => 'SSL sertifikasını doğrula',
'JAB_VERIFY_PEER_EXPLAIN' => 'Jabber sunucusu tarafından kullanılan SSL sertifikasının doğrulamasını istenir.<em><strong>Dikkat:</strong> Doğrulanmamış SSL sertifikaları ile yapılan eş bağlantılar güvenlik ile ilgili sonuçlara neden olabilir.</em>',
'JAB_VERIFY_PEER_NAME' => 'Jabber eş adını doğrula',
'JAB_VERIFY_PEER_NAME_EXPLAIN' => 'SSL / TLS bağlantıları kullanılan Jabber sunucuları için eş adlarının doğrulanması istenir.<em><strong>Dikkat:</strong> Doğrulanmayan eşlere bağlanmak güvenlik ile ilgili sonuçlara neden olabilir.</em>',
));
@@ -371,7 +371,7 @@
'NUMBER_USERS' => 'Kullanıcıların sayısı',
'NUMBER_ORPHAN' => 'Boşta kalan dosya ekleri',
'PHP_VERSION_OLD' => 'Bu sunucudaki PHP sürümü phpBB’nin gelecek sürümleri tarafından desteklenmeyecektir. %sDetaylar%s',
'PHP_VERSION_OLD' => 'Bu sunucudaki PHP sürümü (%1$s) phpBB’nin gelecek sürümleri tarafından desteklenmeyecektir. Gereken en düşük PHP sürümü %2$s olacaktır. %3$sDetaylar%4$s',
'POSTS_PER_DAY' => 'Günlük ortalama mesaj',
@@ -81,6 +81,7 @@
'STYLE_UNINSTALL_DEPENDENT' => '"%s" stilinin kurulumu kaldırılamıyor çünkü bu stil bir ya da daha fazla alt stillere sahip.',
'STYLE_UNINSTALLED' => '"%s" stili başarıyla kaldırıldı.',
'STYLE_USED_BY' => 'Kullananlar (robotlar dahil)',
'STYLE_VERSION' => 'Stil sürümü',
'UNINSTALL_DEFAULT' => 'Varsayılan stilin kurulumunu kaldıramazsınız.',
@@ -55,6 +55,7 @@
'CLI_DESCRIPTION_DISABLE_EXTENSION' => 'Belirtilen eklentiyi devre dışı bırakır.',
'CLI_DESCRIPTION_ENABLE_EXTENSION' => 'Belirtilen eklentiyi etkinleştirir.',
'CLI_DESCRIPTION_FIND_MIGRATIONS' => 'Bağlı olmayan taşınmaları bulur.',
'CLI_DESCRIPTION_FIX_LEFT_RIGHT_IDS' => 'Forumların ve modüllerin ağaç yapısını onarır.',
'CLI_DESCRIPTION_GET_CONFIG' => 'Bir yapılandırma seçeneğinin değerini alır',
'CLI_DESCRIPTION_INCREMENT_CONFIG' => 'Bir yapılandırma seçeneğinin tamsayı değerini arttırır',
'CLI_DESCRIPTION_LIST_EXTENSIONS' => 'Dosya sistemi üzerinde ve veritabanı içerisindeki tüm eklentileri listeler.',
@@ -64,6 +65,7 @@
'CLI_DESCRIPTION_RECALCULATE_EMAIL_HASH' => 'Kullanıcı tablosunun user_email_hash sütununu yeniden hesaplar.',
'CLI_DESCRIPTION_SET_ATOMIC_CONFIG' => 'Eğer sadece eski eşleşen değer geçerliyse bir yapılandırma seçeneğinin değerini ayarlar',
'CLI_DESCRIPTION_SET_CONFIG' => 'Bir yapılandırma seçeneğinin değerini ayarlar',
'CLI_DESCRIPTION_UPDATE_HASH_BCRYPT' => 'bcrypt ile hash olması için güncel olmayan şifre hashlerini günceller.',
'CLI_EXTENSION_DISABLE_FAILURE' => '%s eklentisi devre dışı bırakılamadı',
'CLI_EXTENSION_DISABLE_SUCCESS' => '%s eklentisi başarıyla devre dışı bırakıldı',
@@ -77,7 +79,9 @@
'CLI_EXTENSIONS_DISABLED' => 'Devre dışı bırakıldı',
'CLI_EXTENSIONS_ENABLED' => 'Etkinleştirildi',
'CLI_FIXUP_FIX_LEFT_RIGHT_IDS_SUCCESS' => 'Forumların ve modüllerin ağaç yapısı başarıyla onarıldı.',
'CLI_FIXUP_RECALCULATE_EMAIL_HASH_SUCCESS' => 'Tüm e-posta hashleri başarıyla yeniden hesaplandı.',
'CLI_FIXUP_UPDATE_HASH_BCRYPT_SUCCESS' => 'Güncel olmayan şifreler bcrypt ile hashlenerek başarıyla güncellendi.',
));
// Additional help for commands.
@@ -329,6 +329,7 @@
'INTERESTS' => 'İlgi alanları',
'INVALID_DIGEST_CHALLENGE' => 'Geçersiz derleme sorgusu.',
'INVALID_EMAIL_LOG' => '<strong>%s</strong> muhtemelen geçersiz bir e-posta adresi?',
'INVALID_FEED_ATTACHMENTS' => 'Seçilen besleme, geçersiz kısıtlamalar içeren dosya eklerini getirmeye çalıştı.',
'INVALID_PLURAL_RULE' => 'Seçilen çoğul kuralı geçersiz. Geçerli değerler 0 ve 15 sayıları arasındaki tamsayılardır.',
'IP' => 'IP',
'IP_BLACKLISTED' => 'IP adresiniz %1$s engellendi çünkü kara listede. Detaylar için lütfen bakınız: <a href="%2$s">%2$s</a>.',
@@ -574,6 +574,7 @@
'UPDATING_DATA' => 'Veri güncelleniyor',
'UPDATING_TO_LATEST_STABLE' => 'Veritabanı en son sabit sürüme güncelleniyor',
'UPDATED_VERSION' => 'Güncellenen sürüm',
'UPGRADE_INSTRUCTIONS' => 'Yeni bir özellik <strong>%1$s</strong> yayınlandı. Bu yayın hakkında daha fazla bilgi almak ve nasıl güncelleme yapacağınızı öğrenmek için lütfen <a href="%2$s" title="%2$s"><strong>sürüm duyurusu</strong></a> sayfasını ziyaret edin.',
'UPLOAD_METHOD' => 'Yükleme metodu',
'UPDATE_DB_SUCCESS' => 'Veritabanı güncellemesi başarıyla yapıldı.',
@@ -100,6 +100,7 @@
'AVATAR_DRIVER_UPLOAD_TITLE' => 'Avatar yükle',
'AVATAR_DRIVER_UPLOAD_EXPLAIN' => 'Kendi özel avatarınızı yükleyin.',
'AVATAR_EXPLAIN' => 'En yüksek boyutlar; genişlik: %1$s, yükseklik: %2$s, dosya boyutu: %3$.2f KiB.',
'AVATAR_EXPLAIN_NO_FILESIZE' => 'En yüksek boyutlar; genişlik: %1$s, yükseklik: %2$s.',
'AVATAR_FEATURES_DISABLED' => 'Avatar özelliği şu anda kapalı.',
'AVATAR_GALLERY' => 'Yerel galeri',
'AVATAR_GENERAL_UPLOAD_ERROR' => 'Avatar şuraya yüklenemiyor: %s.',

0 comments on commit bb75758

Please sign in to comment.