Permalink
Browse files

Translated using Weblate (Estonian)

Currently translated at 100.0% (3287 of 3287 strings)

[CI skip]
  • Loading branch information...
Kristjan Räts authored and weblate committed Dec 6, 2017
1 parent d104c7f commit 1032225fd9c58f4673d7998574b4c3af02576b3e
Showing with 17 additions and 37 deletions.
  1. +17 −37 po/et.po
View
@@ -6,10 +6,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: phpMyAdmin 4.8.0-dev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translators@phpmyadmin.net\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-28 16:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-23 18:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-06 20:13+0000\n"
"Last-Translator: Kristjan Räts <kristjanrats@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/"
"master/et/>\n"
"Language-Team: Estonian "
"<https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/master/et/>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -4759,16 +4759,12 @@ msgid "Show databases navigation as tree"
msgstr "Kuva andmebaaside navigeerimine puuna"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:772
#, fuzzy
#| msgid "Navigation panel"
msgid "Navigation panel width"
msgstr "Navigeerimise paneel"
msgstr "Navigatsioonipaneeli laius"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:774
#, fuzzy
#| msgid "Show logo in navigation panel."
msgid "Set to 0 to collapse navigation panel."
msgstr "Näita logo navigeerimise paneelis."
msgstr "Väärtus 0 peidab navigatsioonipaneeli."
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:776
msgid "Link with main panel by highlighting the current database or table."
@@ -6087,31 +6083,23 @@ msgid "Show current browsing query"
msgstr "Kuva valitud lehitsemise päring"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1472
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Execute queries on Enter and insert new line with Shift + Enter. To make "
#| "this permanent, view settings."
msgid "Execute queries on Enter and insert new line with Shift + Enter"
msgstr ""
"Käivita päringud klahviga Enter ja sisesta reavahetused Shift + Enter "
"kombinatsiooniga. Selle püsivaks tegemiseks vaata sätteid."
"Käivita päringud klahviga Enter ja lisa reavahetused kombinatsiooniga Shift +"
" Enter"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1474
#: templates/console/display.twig:168
msgid "Switch to dark theme"
msgstr "Vali tume teema"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1476
#, fuzzy
#| msgid "Console"
msgid "Console height"
msgstr "Konsool"
msgstr "Konsooli kõrgus"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1478
#, fuzzy
#| msgid "Console"
msgid "Console mode"
msgstr "Konsool"
msgstr "Konsooli režiim"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1480
#: templates/console/display.twig:64
@@ -6123,10 +6111,8 @@ msgid "Order"
msgstr "Järjestus"
#: libraries/classes/Config/Descriptions.php:1484
#, fuzzy
#| msgid "Order by:"
msgid "Order by"
msgstr "Järjesta:"
msgstr "Järjesta"
#: libraries/classes/Config/FormDisplay.php:99
#: libraries/classes/Config/Validator.php:524
@@ -14981,16 +14967,12 @@ msgid "File may be compressed (%s) or uncompressed."
msgstr "Fail võib olla tihendatud (%s) või tihendamata."
#: templates/display/import/compressions.twig:7
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "A compressed file's name must end in <b>.[format].[compression]</b>. "
#| "Example: <b>.sql.zip</b>"
msgid ""
"A compressed file's name must end in <strong>.[format].[compression]</"
"strong>. Example: <strong>.sql.zip</strong>"
msgstr ""
"Tihendatud faili nimi peab lõppega laiendiga <b>.[formaat].[tihendus]</b>. "
"Näide: <b>.sql.zip</b>"
"Tihendatud faili nimi peab lõppega laiendiga "
"<strong>.[formaat].[tihendus]</strong>. Näide: <strong>.sql.zip</strong>"
#: templates/table/chart/tbl_chart.twig:15
msgctxt "Chart type"
@@ -15110,16 +15092,12 @@ msgid "Edit ENUM/SET values"
msgstr "Muuda loendi või hulga väärtuseid"
#: templates/login/twofactor/invalid.twig:2
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Two-factor authentication is not available, please install optional "
#| "dependencies to enable authentication backends."
msgid ""
"The configured two factor authentication is not available, please install "
"missing dependencies."
msgstr ""
"Kaheastmeline autentimine pole saadaval; palun paigalda täiendavad "
"sõltuvused, et lubada autentimise taustprogrammid."
"Seadistatud kaheastmeline autentimine pole saadaval; palun paigalda puuduvad "
"sõltuvused."
#: templates/display/import/file_option.twig:2
msgid "File to import:"
@@ -15278,7 +15256,7 @@ msgstr ""
#: templates/prefs_twofactor.twig:10
msgid "Following composer packages are missing:"
msgstr ""
msgstr "Järgmised komponeerija paketid puuduvad:"
#: templates/prefs_twofactor.twig:18
msgid "Two-factor authentication is available and configured for this account."
@@ -15393,6 +15371,8 @@ msgid ""
"You are not using https to access phpMyAdmin, therefore FIDO U2F device will "
"most likely refuse to authenticate you."
msgstr ""
"Sa ei pöördu phpMyAdmini poole HTTPS protokolliga. Seetõttu keeldub FIDO U2F "
"seade üsna kindlasti sinu autentimisest."
#: templates/error/report_form.twig:6
msgid ""

0 comments on commit 1032225

Please sign in to comment.